arrow_backEmergency WASH

Інструменти та методи

У цьому розділі зібрані загальновживані інструменти та методи просування гігієні (HP), розташовані в алфавітному порядку. Багато інструментів і методів - особливо ті, що є інтерактивними і стимулюють дискусію - можна використовувати протягом усього програмного циклу і для всіх компонентів HP. Деякі інструменти - навіть ті, що не завжди є інтерактивними - можна адаптувати і зробити їх більш ефективними. Основною метою втручання з HP є вплив на практику з WASH. Більшість інструментів підтримують соціальні та поведінкові зміни (розділ B). Деякі з них були розроблені на основі конкретних моделей зміни поведінки (B.2) та підходів (розділ F). Не всі існуючі інструменти включені до цього посібника; до нього увійшли ті, що найчастіше використовуються в даний час для різних ситуацій. По мірі адаптації або розробки інструментів вони будуть додаватися до онлайн-версії посібника.

Деякі інструменти підходять для конкретних ситуацій. Інші можна використовувати на різних етапах надзвичайної ситуації та на різних стадіях проєктного циклу (наприклад, для оцінювання, реалізації та моніторингу). З мінімальною адаптацією ці інструменти можуть бути використані в різних умовах і з різними групами людей. Більшість інструментів пропонують метод дослідження та вивчення ситуації у сфері WASH (або охорони здоров'я/гігієни). Багато з них описують способи залучення постраждалого населення, сприяння обговоренню ситуації та мотивування людей до вирішення проблем.

Використання інструментів та методів повинно поважати автономію та гідність учасників. Завжди необхідно отримувати згоду та надавати людям інформацію про процес і про те, як їхні дані будуть використовуватися та зберігатися. Знання та інформація повинні збиратися для задоволення потреб громади, а не заради них самих. Інструменти повинні використовуватися для зміцнення впевненості та самооцінки людей, а не для того, щоб змусити їх почуватися маленькими або неповноцінними. Партисипативні (спільні) інструменти та методи ґрунтуються на певній філософії та системі цінностей. Вони мають на меті надати право голосу людям з різним походженням та ідентичністю та залучити постраждалу громаду до пошуку колективних рішень конкретних проблем, з якими вони стикаються. Люди не є пасивними постачальниками інформації; вони активно шукають рішення для покращення свого становища.

Багато з цих інструментів сприяють партисипативній участі та підзвітності у WASH програмі, оскільки вони наголошують на важливості прислухатися до думки постраждалих громад та використовувати діалог і обговорення для розуміння конкретних проблем, з якими стикається ця громада. Всі інструменти повинні впроваджуватися з використанням основних міркувань та практик, які лежать в основі підзвітності, захисту та роботи з дітьми, як це викладено на наступних сторінках.

Підзвітність та дотримання належної практики

 • Враховуйте ризики та переваги партисипативної участі та використовуйте конкретний інструмент або метод лише тоді, коли він може бути доречним і корисним.
 • Отримайте інформовану згоду тих, хто бере участь, і поясніть, хто ви і чому їх запрошуєте до участі - використовуйте чітку та зрозумілу мову та дозвольте людям ставити запитання.
 • Переконайтеся, що учасники чітко розуміють процес і мету дискусії або заходу, а також того, що станеться із зібраною інформацією.
 • Ставтеся до людей з повагою - почніть з представлення себе і закінчіть оглядом того, що обговорювалося. Подякуйте учасникам за приділений час та внесок.
 • Отримайте дозвіл на запис будь-якої сесії (за допомогою відео, фото, звукозапису або письмових нотаток) перед початком і поясніть учасникам, як ці дані будуть використовуватися та зберігатися.
 • Поважайте побажання людей щодо візуального запису, наприклад, якщо люди не бажають, щоб їх фотографували.
 • Будьте обережні, коли і якщо отримуєте імена людей, поясніть, як їх імена можуть використовуватися, наприклад, все відбуватиметься анонімно, або це буде підпис під фотографією, або як протокол громади.
 • Чітко поясніть можливі наслідки участі та керуйте очікуваннями (люди іноді вважають, що надання їхніх імен пов'язане з певною вигодою в грошовій або натуральній формі).
 • Подумайте про захист учасників, особливо вразливих осіб (таких як неповнолітні, хворі люди чи особи з інвалідністю). Надання права голосу людям, які часто є маргіналізованими, може викликати напруженість і кинути виклик моделям домінування та влади, тому важливо усвідомлювати це.
 • Забезпечте конфіденційність зібраної інформації.
 • Переконайтеся, що люди з обмеженими можливостями не будуть виключені, а місце проведення опитування буде доступним. Вони (та інші особи) можуть почувати себе більш комфортно в присутності супроводжуючої особи або потребувати перекладачів (наприклад, якщо вони мають проблеми із зором та/або слухом). Їм також можуть знадобитися окремі сесії/заходи через дискримінацію та упереджене сприйняття з боку громади.
 • Перевірте, чи потрібен дозвіл місцевої влади, а у випадку більш формальних опитувань перевірте, чи потрібно подавати протокол опитування до відповідної наглядової ради, щоб забезпечити відповідність запропонованого збору даних міжнародним етичним стандартам проведення досліджень за участі людей.
 • Забезпечте належну підготовку та підтримку (включаючи підбиття підсумків та періоди на обдумування) щодо використання інструментів для нових співробітників, волонтерів та перекладачів.
 • Пам'ятайте, що досвід участі людей часто буває різним; дехто може не довіряти процесу. Деякі заходи можуть бути більш успішними, якщо існують постійні стосунки з членами громади і якщо встановлена довіра.
 • Розгляньте можливість проведення консультацій з урахуванням гендерної проблематики (наприклад, залучення жіночого персоналу для надання консультацій з питань менструального здоров'я та гігієни (P.7) та суміжних тем) або використання приватних, безпечних місць при вирішенні ґендерно-чутливих питань або при роботі з маргіналізованими групами населення.
 • Майте на увазі, що в деяких ситуаціях, наприклад, у густонаселених міських районах, відчуття спільноти може бути відсутнім. У багатьох ситуаціях ефективне використання інструментів може включати розуміння динаміки влади та вразливості громади.
 • Переконайтеся, що люди, які працюють з громадою, знають, куди звертатися за додатковою підтримкою або послугами, якщо це необхідно (наприклад, якщо хтось повідомляє про сексуальне або гендерно зумовлене насильство або порушення Кодексу поведінки), а також куди і як можна поскаржитися або надати відгук.

Робота з дітьми

 • Враховуйте відповідний мінімальний вік дітей, які беруть участь у програмі.
 • Отримати інформовану згоду від одного з батьків або основного піклувальника.
 • Забезпечте конфіденційність інформації про дитину.
 • Ознайомтеся з процедурами, в тому числі з обов'язком повідомляти, якщо дитина розповість про жорстоке поводження під час співбесіди чи занять. Це є пріоритетним питанням захисту і повинно бути ретельно сплановано заздалегідь під час роботи з дітьми.
 • Подумайте, як керувати очікуваннями дітей та батьків щодо підтримки після завершення діяльності.

Для підтримки вибору відповідних інструментів та методів з урахуванням конкретної ситуації, дивиться матрицю, яка містить огляд усіх інструментів та методів, розглянутих у цій публікації, класифікованих відповідно до деяких ключових критеріїв вибору. Вона може надати початкове уявлення про те, які інструменти та методи можуть бути придатними для конкретного контексту. Матриця поділена на чотири категорії: Компонент НР, фаза реагування, цільова група та рівень застосування.

Категорія HP компонентів відноситься до шести ключових HP компонентів, описаних у першому розділі цього посібника. Ця категорія вказує на те, чи інструменти та методи зазвичай використовуються у зв'язку з компонентами шести розділів: "Передумови та сприятливі фактори" (P), "Залучення та участь громадськості" (E), "Оцінювання, аналіз та планування" (A), "Комунікація" (C), "Соціальні та поведінкові зміни" (B) та "Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання" (MEAL) (M). Інструмент або метод, пов'язаний з будь-яким із компонентів НР, позначено зірочками (дві зірочки - підходить, одна зірочка - менш підходить, без зірочки - рідко підходить або не підходить).

Категорія "Фаза реагування" вказує на те, який конкретний інструмент або метод є доречним і придатним до тієї чи іншої фази реагування. Вона поділяється на фази гострого реагування, стабілізації, відновлення, затяжної кризи та розвитку. Придатність інструменту або методу для кожної фази визначається за допомогою зірочок (дві зірочки - придатний, одна зірочка - менш придатний, жодної зірочки - рідко придатний або непридатний). Рівень придатності обирається шляхом порівняння різних інструментів та методів, головним чином на основі критеріїв застосовності та швидкості впровадження.

Цільова група відноситься до різних груп населення, участь яких може бути посилена шляхом використання конкретного інструменту або методу. Вони поділяються на дітей, дорослих, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, місцевих лідерів та/або суспільство в цілому. Інструмент або метод зазначається за допомогою зірочок (дві зірочки - підходить, одна зірочка - менш підходить, без зірочки - рідко підходить або непридатний), які вказують на те, чи підходить він для певного сегменту населення.

Рівень застосовності стосується різних середовищ та масштабів, для яких інструменти та методи є найбільш придатними. Він поділяється на індивідуальний / домогосподарство, громаду / муніципалітет, установу, табір, сільську та міську місцевість. За допомогою зірочок (дві зірочки: придатний, одна зірочка: менш придатний, немає зірочки: рідко придатний або непридатний) вказується, чи підходить інструмент або метод на конкретному просторовому рівні.

T.8 Змагання star_border star
T.11 Заходи star_border star
arrow_upward