arrow_backEmergency WASH

T.27 Мотиваційне інтерв'ювання

Мотиваційне інтерв'ювання (МІ) - це підхід до міжособистісного спілкування між членами спільноти та популяризаторами гігієни, який визначає сильні сторони, прагнення та самостійність людей, щоб мотивувати їх до дій у сфері гігієни. Він підкреслює важливість слухання та задавання питань, щоб люди могли знайти власні рішення для покращення гігієни.

Чотири ключові принципи, що використовуються в МІ, узагальнені в абревіатурі RULE: протистояти бажанню вказувати людям, що їм робити; розуміти, що людина повинна хотіти змінитися з власних причин, а не з причин фасилітатора; слухати і шукати шляхи вирішення проблеми, а не пропонувати готові рішення; надавати людині можливість діяти, якщо вона здатна це робити. Роль фасилітатора полягає в тому, щоб підтвердити та підсумувати сказане, дати можливість людям відсторонитися та поглянути на проблему більш об'єктивно. МІ використовує чотири ключові техніки: (1) відкриті запитання, (2) афірмації, (3) рефлексивне слухання та (4) резюме. Цей підхід може бути корисним для обговорення з окремими особами або групами питань гігієни, таких як миття рук або очищення води в домашніх умовах, але може бути адаптований для будь-якої взаємодії, де прагнуть змін. Інструменти МІ можуть допомогти розвинути навички міжособистісного спілкування. Вони також можуть заохочувати популяризаторів гігієни бути менш дидактичними у своєму підході. Для розвитку навичок необхідні навчання і практика, але основні принципи і методи можуть бути засвоєні і застосовуватися всіма популяризаторами гігієни.

Застосовність

Цей комунікаційний підхід можна використовувати у всіх контекстах і на всіх фазах. Його принципи можна легко засвоїти. Навички вдосконалюються через практику та використання в реальних ситуаціях. Його можна швидко масштабувати.

робити

  • Уважно слухайте і задавайте людям питання про те, що заважає або допомагає їм діяти

  • Проявляйте емпатію та ставте себе на місце іншої людини

  • Періодично підсумовуйте та обмірковуйте сказане і запитуйте, чи згодні вони з цим

  • Заохочуйте людей визначати дії, які вони можуть здійснити, і домовляйтеся про те, що відбуватиметься далі

не треба

  • Не вказуйте людям, що їм робити, не нав'язуйте свої рішення іншим і не давайте порад, якщо вас про це не просять

  • Не сперечайтеся і не вступайте в конфронтацію

  • Не поводьтеся так, ніби ви є експертом

Практичний приклад

Існує обмежена кількість задокументованих випадків використання МІ в секторі WASH, хоча цей метод використовувався в декількох дослідженнях, наприклад, в Замбії та інших країнах для заохочення до миття рук. В одному з досліджень в Замбії волонтери-медики пройшли навчання з питань МІ та здійснювали відвідування домогосподарств T.18 з метою заохочення використання системи очищення води в домогосподарствах. Рівень купівлі рекламованого дезінфікуючого засобу був набагато вищим у групі МІ, ніж у контрольній групі; цей показник зберігався протягом восьми місяців спостереження за продажами. В іншому дослідженні волонтери-медики відвідували домогосподарства кожні чотири тижні; оцінка виявила 16-кратне збільшення залишків хлору в групі МІ (65%) порівняно з групою, яка отримувала лише санітарну інформацію (4%).

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Посібник з теорії та практики МІ, включаючи детальну інформацію про те, як використовувати численні інструменти для підтримки МІ

Fuller, C., Taylor, P (2008): A Toolkit of Motivational Skills. Encouraging and Supporting Change in Individuals, John Wiley and Sons. ISBN 978-0-470-51658-4

Наукова робота щодо використання МІ задля сприяння очищенню води в домашніх господарствах

Thevos, A., Olsen, S. et al. (2002): Social Marketing and Motivational Interviewing as Community Interventions for Safe Water Behaviors: Follow-up Surveys in Zambia, International Quarterly of Community Health Education. Vol. 21, Issue 1

arrow_upward