arrow_backEmergency WASH

T.18 Відвідування домогосподарств

Відвідування людей у їхніх домашніх умовах дозволяє популяризатору гігієни оцінити навколишнє середовище та підтримати членів громади у впровадженні належних практик, що відповідають їхнім потребам.

Відвідування домогосподарств, як правило, здійснюють місцеві фахівці з просування гігієни. Під час візиту вони визначають та розуміють проблеми домогосподарств з WASH та працюють з домогосподарствами над пошуком рішень. Потім надаються відповідні поради та підтримка, виходячи до потреб та контексту. Такі візити дають змогу фахівцям з просування гігієни краще зрозуміти проблеми гігієни. Візит може включати перевірку того, як зберігається та використовується питна вода в домогосподарстві. Можна оцінити, чи є станції для миття рук у ключових місцях. Можна обговорити та продемонструвати такі види поведінки, як миття рук. Під час відвідувань домогосподарств можуть також використовуватися інші методи з просування гігієни, такі як наочні посібники або інтерактивні заходи. Для проведення візитів потрібен відповідний персонал або волонтери, а також достатньо часу. Хоча відвідування домогосподарств забирають багато часу, вони можуть бути ефективними. Можна обговорити проблеми та виклики, знайти відповідні рішення, провести демонстрації вдома та визначити конкретні правила гігієни. Залежно від контексту, один популяризатор гігієни може відвідувати від шести до десяти домогосподарств на день. Команда з відвідування домогосподарств повинна бути добре підготовленою, мати хороші комунікативні навички C.2 та бути неупередженою. Вона завжди повинна починати візит зі знайомства, пояснень, хто вони такі, і просити дозволу на відвідування. Звіти про відвідування домогосподарств повинні складатися таким чином, щоб інформація була зібрана, задокументована та використана. Слід регулярно проводити моніторинг M.2 візитів, щоб відстежувати, чи добре вони сприймаються та чи є ефективними.

Застосовність

Відвідування домогосподарств корисні в більшості ситуацій, обставин, фаз надзвичайних ситуацій та етапів програмного циклу. Візити особливо корисні для людей, які не можуть вийти з дому (наприклад, люди похилого віку). Такі делікатні питання, як менструація, легше обговорювати з членами одного домогосподарства, ніж з більш широкою групою людей поза домом. Візити можуть здаватися нав'язливими, і люди можуть відчувати, що їх засуджують; для того, щоб завоювати довіру людей, популяризатори гігієни повинні бути поважними і чуйними.

робити

  • Здійснюйте візити у зручний для домогосподарств час, наприклад, не під час роздачі їжі

  • Урізноманітнюйте обговорення та наочні посібники, щоб візити не повторювалися і залишалися цікавими

  • Активно слухайте людей і працюйте з ними над пошуком рішень

не треба

  • Не читайте лекції, вказуючи людям, що їм робити. Спостерігайте, слухайте і обговорюйте: спілкуйтеся, а не поширюйте!

  • Не перевантажуйте людей надто великою кількістю інформації під час візиту

Практичний приклад

У 2017 році в таборі в Греції для переміщених осіб з різних країн почала діяти волонтерська система з WASH. Однією з ролей волонтерів було відвідування людей у їхніх наметах. Волонтери працювали в чоловічих та жіночих командах. Під час візитів до домогосподарств вони спостерігали, вислуховували та консультували на такі теми, як утилізація сміття та миття рук. Команда мала мати представників різних національностей та етнічних груп, що проживають у таборі. Вони були розподілені по різних секціях табору, відвідуючи будинки людей своєї національності/етнічної приналежності, щоб вони могли більш ефективно спілкуватися.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Посібник з проведення візитів до домогосподарств з метою просування гігієни

WEDC (2014): Guide 13. Managing Hygiene Promotion in WASH Programmes, Loughborough University

UNHCR (2017): UNHCR Hygiene Promotion Guidelines

Ferron, S., Morgan, J. et al. (2007): Hygiene Promotion. A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing. ISBN: 978-1853396410

CAWST (2017): Community WASH Promotion Trainer Manual

arrow_upward