arrow_backEmergency WASH

Системи

Цей розділ є вичерпною компіляцією найбільш часто використовуваних систем і підходів до просування гігієни (HP). Він включає широко використовувані підходи, спрямовані на поліпшення умов санітарії та гігієни, такі як "Загальна санітарія під керівництвом громади" (CLTS, F.2), "Трансформація гігієни та санітарії за участі громадськості" (F.6) або "Громадські клуби здоров’я" (F.1 і F.3), різноманітні підходи, спрямовані на дітей або безпосереднє шкільне середовище, такі як "CHAST" (F.9), "Придатність до школи" (Fit for School, F.10), "Тризірковий підхід" (Three Star Approach, F.11) або "Туалети, що заслуговують довіри" (Toilets Making the Grade, F.12), а також підходи, орієнтовані на жінок і дівчат, такі як "Соціальна архітектура WASH" (F.15). Розділ також включає підходи, засновані на поведінкових наукових дослідженнях, такі як Wash'Em (F.22), RANAS (F.20) або FOAM та SaniFOAM (F.19), а також більш специфічні підходи, спрямовані на підзвітність, такі як "Підзвітність постраждалому населенню" (Accountability to the Affected Population, AAP, F.23), та партисипативні підходи, такі як "Відстеження сприйняття громадськості" (F.24). Часто існує певний ступінь збігу між цими категоріями.

Кожна система або підхід викладена на двох сторінках і включає короткий опис, інструменти та методи, що використовуються в рамках підходу, додаткову детальну інформацію щодо його застосовності, основні вимоги та необхідні інвестиції, докази ефективності, деякі практичні пріоритетні дії "що робити і чого не робити", а також приклад тематичного дослідження. Деякі ключові критерії прийняття рішень узагальнені у верхній таблиці кожної системи або підходу та надають легкі для сприйняття загальні вказівки щодо етапу реагування, рівня застосовності, цільової групи, компонентів HP, з якими він пов'язаний, та його основної мети.

Матриця на наступній сторінці містить огляд ключових критеріїв прийняття рішень для підтримки вибору відповідних систем і підходів з урахуванням конкретного контексту; вона може дати перші уявлення про те, які системи і підходи можуть бути придатними в конкретному контексті. Матриця поділена на п'ять категорій: Компонент просування гігієни, фаза реагування, цільова група, рівень застосовності та цільова поведінка.

Категорія компонентів з просування гігієни в матриці стосується шести ключових компонентів HP, описаних у першому розділі цього Посібника. Ця категорія вказує на те, чи кожна система та підхід широко використовується по відношенню до компонентів у шести розділах: "Передумови та сприятливі фактори" (розділ Р), "Залучення та участь громадськості" (розділ Е), "Оцінювання, аналіз та планування" (розділ А), "Комунікація" (розділ С), "Соціальні та поведінкові зміни" (розділ В) та "Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання" (MEAL, розділ М). Придатність концепції або підходу до будь-якого з компонентів HP позначена зірочками (дві зірочки - придатний, одна зірочка - менш придатний, без зірочки - мало придатний або непридатний).

Усі системи передбачають певну форму залучення громадськості та комунікації і спрямовані на те, щоб впливати на поведінку та змінювати її. Зірочки розміщені відповідно до їх відносної відповідності.

Етап реагування вказує на те, для якої фази реагування є доречною та придатною конкретна система або підхід. Вони поділяються на фази гострого реагування, стабілізації, відновлення, затяжних криз та розвитку. За допомогою зірочок (дві зірочки: придатні, одна зірочка: менш придатні, немає зірочки: мало придатні або непридатні) вказується, чи підходить структура або підхід для конкретної фази реагування. Рівень доцільності визначається шляхом порівняння між різними системами та підходами, головним чином на основі застосовності та швидкості реалізації.

Цільова група відноситься до сегментів населення, які можуть краще брати участь у разі використання конкретної системи або підходу. Вони поділяються на дітей, дорослих, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, місцевих лідерів та суспільство в цілому. За допомогою зірочок (дві зірочки: придатні, одна зірочка: менш придатні, немає зірочки: мало придатні або непридатні) вказується, чи підходить система або підхід для роботи з певним сегментом населення.

Рівень застосовності відноситься до просторового контексту і масштабу, для яких системи або підходи є найбільш прийнятними. Він поділяється на такі рівні: окрема індивідум/домогосподарство, громада/муніципалітет, установа, табір, сільська місцевість та місто. За допомогою зірочок (дві зірочки: придатні, одна зірочка: менш придатні, немає зірочки: мало придатні або непридатні) вказується, чи підходить система або підхід на конкретному просторовому рівні.

Цільова поведінка відноситься до найбільш важливих видів гігієнічної поведінки, які зазвичай розглядаються в рамках заходів з HP. За допомогою зірочок (дві зірочки: придатні, одна зірочка: менш придатні, немає зірочки: рідко придатні або непридатні) вказується, чи підходить система або підхід для досягнення певної гігієнічної поведінки.

Підходи з акцентом на партисипативну санітарію та/або гігієну

Підходи, орієнтовані в основному на дітей та школи

Підходи переважно спрямовані на жінок та дівчат

Підходи на основі поведінкових наук

Підходи, націлені на участь та підзвітність

arrow_upward