arrow_backEmergency WASH

F.23 Підзвітність перед постраждалим населенням (AAP)

Підзвітність M.4 перед постраждалим населенням (AAP) має важливе значення для всіх програм WASH на будь-якому етапі гуманітарної діяльності. Вона включає п'ять аспектів: (1) участь постраждалого населення у висловленні занепокоєнь та побажань, (2) прозорість гуманітарного реагування на WASH шляхом своєчасного та інтерактивного спілкування, (3) доступність та інклюзивність механізмів зворотного зв'язку та розгляду скарг, (4) моніторинг та оцінювання заходів WASH та (5) компетентність та відношення персоналу до справи.

AAP - це "активне зобов'язання гуманітарних акторів та організацій відповідально використовувати владу, беручи до уваги інтереси людей, яким вони прагнуть допомогти, звітуючи перед ними та будучи підзвітними їм". Це означає, що окремі організації та гуманітарні сектори повинні пояснювати і брати на себе відповідальність за те, що вони роблять і чого не роблять. Вони повинні надавати постраждалим жінкам, чоловікам і дітям доступну та своєчасну інформацію про свої дії та рішення. Вони повинні забезпечувати постійний діалог з постраждалими людьми, а також приймати та реагувати на їхні відгуки та скарги. Вони повинні визначити можливості для того, щоб дозволити постраждалим людям приймати рішення щодо заходів WASH, здійснювати моніторинг M.2 задоволеності користувачів та вчитися на власному досвіді (M.6, M.7, M.8). Це означає надання можливості постраждалому населенню реалізувати свої права. Вони включають право на безпечний, справедливий і рівний доступ до якісних послуг і точної, достовірної та актуальної інформації, право ділитися своїми поглядами і думками щодо якості та ефективності програм і брати участь у прийнятті рішень, які їх стосуються. Це вимагає побудови довірчих відносин між гуманітарними організаціями та вразливими людьми і громадами, заснованих на взаємній повазі, прозорості, двосторонній комунікації (розділ  C ) та залученні (розділ  E ).

Використані засоби та методи

 • Картування громади T.7
 • Обмін візитами T.12
 • Механізм зворотного зв'язку T.13
 • Обговорення у фокус-групах T.14
 • Фото-голосування та партисипативне відео T.30
 • Спостереження T.28
 • Трансектна прогулянка T.52

Більше інформації також можна знайти в розділах Залучення та участь громадськості  E  та MEAL  M 

Застосовність

AAP - це не окремий вид діяльності, а комплексний підхід, спрямований на підвищення якості, ефективності та підзвітності програми. Його необхідно впроваджувати з самого початку надзвичайної ситуації та інтегрувати в усі фази циклу гуманітарної програми та всі етапи реагування. Механізми секторальної координації можуть вже мати напрацьовану систему AAP; важливо зробити свій внесок у ці існуючі системи або включити їх до свого складу.

Основні вимоги / Потрібні інвестиції

AAP вимагає, щоб вся команда WASH пройшла підготовку з комунікації за участю всіх зацікавлених сторін C.4 та активного слухання. Цей підхід вимагає від персоналу та вищого керівництва вжити заходи, спрямовані на забезпечення того, щоб персонал був компетентним і міг шанобливо та ефективно спілкуватися. Також необхідна співпраця з іншими зацікавленими сторонами та секторами P.9. Організації, які встановлюють власний механізм зворотного зв'язку, повинні виділити відповідний бюджет та, за необхідності, спеціальний і кваліфікований персонал.

Докази ефективності

Загальні докази впливу та ефективності AAP є обмеженими. Однак цей підхід є вимогою та зобов'язанням гуманітарних програм. Потрібні дослідження для визначення найбільш ефективних стратегій, підходів та інструментів.

робити

 • Моніторьте [M.2] та оцінюйте [M.3] те, як AAP інтегрується в програму WASH

 • Використовуйте такі стандарти, як Sphere та Основний гуманітарний стандарт, як основу для підзвітності, гарантуючи, щоб програма відповідала потребам постраждалої громади

 • Переконайтеся, що інформація про організацію та програму надається громаді у зрозумілому для неї форматі та мовою

 • Переконайтеся, що всі співробітники WASH мають достатню підготовку та навички (особливо в активному слуханні), щоб мати можливість інтегрувати AAP у свою роботу

не треба

 • Не розглядайте населення як однорідну групу, а сприяйте визнанню осіб із різноманітними потребами та можливостями та використовуйте різноманітні механізми комунікації та зворотного зв’язку

Практичний приклад

У Курдистані в Іраку сирійським біженцям надавалися різні послуги з WASH великою кількістю суб'єктів, які працювали в різних таборах у трьох різних провінціях. Сектор WASH збирав та зберігав інформацію про діяльність партнерів сектору та результати надання послуг WASH. Було незрозуміло, якою мірою і яким чином біженці користуються цими послугами, чи практикується відповідна гігієнічна поведінка і чи є послуги WASH адекватними. У результаті була проведено спільне оцінювання за участі всіх суб'єктів, що надають послуги WASH у дев'яти таборах. Оцінювання включало приблизно 1300 анкет домогосподарств та 80 обговореннь у фокус-групах (FGD, T.14). Під час FGD учасникам ставили різні запитання про те, якою мірою вони були поінформовані та проконсультовані щодо планів WASH, а також про те, якою мірою організації реагували на їхні скарги. Результати оцінки підкреслили, що в цілому населення не відчувало себе поінформованим, проконсультованим або залученим до планування та проєктування об'єктів WASH у своїх відповідних таборах. Багато людей повідомили, що знають, як подати скаргу, але зазначили, що такі звернення часто не впливали на діяльність відповідальної організації у сфері WASH.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +
Цільова поведінка
Гігієна рук
Поведінка, пов'язана з санітарією
Поведінка, пов'язана з використанням води
Менструальна гігієна
Гігієна харчування
Особиста гігієна
Гігієна довкілля
Боротьба з переносниками інфекції
Харчування
Поводження з твердими побутовими відходами
Профілактика та контроль інфекцій
Гігієна поза домом

призначення

Домогтися того, щоб гуманітарні організації несли відповідальність перед людьми, яким вони прагнуть допомогти

Список літератури

Ресурси підзвітності WASH

GWC (2009): WASH Accountability Resources. Ask, Listen, Communicate

Sphere Association (2018): The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 4th Edition

Приклад з Іракського Курдистану

UNICEF (2014): Joint WASH Assessment. In Nine Official Refugee Camp Settlements Across Three Governorates in the Kurdistan Region of Northern Iraq

arrow_upward