arrow_backEmergency WASH

T.52 Трансектна прогулянка

Трансектна прогулянка - це "пішохідне інтерв'ю" з членами громади, які слідують визначеним маршрутом або стежкою в районі проведення заходів, щоб спостерігати та дізнаватися про існуючі умови, практики та проблеми WASH.

Трансектна прогулянка - це партисипативний метод, який проводиться за участі учасників, відібраних з цільової громади, з метою спостереження T.28, кращого розуміння стану гігієни, практики, проблем та викликів, пов'язаних із WASH, а також оцінювання можливостей для дій та покращення ситуації. Питання, що становлять інтерес, зазвичай включають наявність засобів для миття рук та мила, існуючі об'єкти водопостачання та санітарії, а також практики особистої, побутової та екологічної гігієни, включаючи поводження з відходами. Під час підготовки визначаються ключові інформатори, які представляють усі відповідні групи зацікавлених сторін у даній місцевості та готові поділитися своїми спостереженнями. Мета прогулянки, інформація, яку необхідно зібрати, ролі та обов'язки, а також розподіл завдань між учасниками повинні бути обговорені та узгоджені з учасниками. Може бути корисним контрольний список T.2 або посібник із запитаннями, отриманими з основних сфер інтересу. Необхідно вибрати репрезентативний маршрут, який охоплює всі географічно відмінні території, і, за наявності, карти або аерофотознімки для визначення шляху. Важливо документувати спостереження та інформацію, отриману від людей. Залежно від контексту, може бути корисним використання фотоапарату, диктофону, наявних карт або пристроїв GPS. Корисно визначити точки збору на шляху, де всі зупиняються, щоб записати інформацію та обговорити будь-які питання, що виникають. Після завершення трансектної прогулянки учасники зустрічаються для аналізу спостережень та інформації.

Застосовність

Трансектні прогулянки можна використовувати на всіх етапах реагування та в усіх контекстах. Зазвичай, вони застосовуються в сільській місцевості, але все частіше використовуються і в міських районах для отримання швидкого огляду та встановлення безпосереднього контакту з громадою. Вони часто проводяться на етапі оцінювання (розділ  A ), але можуть використовуватися як інструменти спільного моніторингу та оцінювання M.5 під час або наприкінці втручання. Вони потребують кваліфікованого фасилітатора, блокнотів, ручок та часу (зазвичай кілька годин, залежно від розміру території).

робити

  • Підберіть різноманітну групу учасників та/або проведіть окремі трансектні прогулянки

  • Знайдіть час для спілкування з членами громади під час прогулянки

  • Будьте гнучкими та використовуйте різні можливості для збору даних

не треба

  • Не намагайтеся врахувати надто багато факторів, зосередьтеся на найсуттєвіших

  • Не проводьте обхід з великою кількістю учасників або тільки з лідерами чи чоловіками.

Практичний приклад

У сільському муніципалітеті Сан-Андрес-де-Тупікоча у Перу, було проведено трансектний обхід з метою отримання даних для оцінювання стану водопостачання та санітарії. Учасниками були в основному учні у віці 14-17 років, які проживали там. Вони спостерігали, обговорювали та робили нотатки під час прогулянки, оглядали резервуари для води та громадські туалети, а також досліджували питання щодо санітарної ситуації у своїх будинках. Інформація була задокументована на карті T.7, і відбулися подальші обговорення для визначення ключових питань. Це була корисна вправа для розуміння проблем WASH у цьому районі.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальна інформація про трансектні прогулянки

IFRC (undated): Transect Walk. EVCA Toolbox

SSWM (undated): Factsheet: Transect Walk

World Bank (2015): Transect Walk

Трансектна прогулянка та путівник для спостережень

IFRC (undated): Transect Walk and Observation Guide

Приклад з Перу

Kramer, H., Krauss, M. et al. (2020): A Transect Walk to Observe Water and Sanitation Infrastructure Undertaken in the Rural Municipality San Andrés de Tupicocha in the Peruvian Andes, University of Stuttgart, TRUST

Посібник з підходу CLTS, включаючи трансектні прогулянки

Kar, K., Chambers, R. (2008): Handbook on Community-Led Total Sanitation, IDS, Plan International

arrow_upward