arrow_backEmergency WASH

M.4 Підзвітність

Підзвітність визначається Організацією економічного співробітництва та розвитку як зобов'язання показати, що робота була проведена відповідно до погоджених правил і стандартів. Sphere описує підзвітність як процес відповідального використання повноважень з урахуванням інтересів різних зацікавлених сторін, насамперед тих, на кого впливає реалізація такої влади, та підзвітності перед ними.

Метою Sphere та CHS є підвищення якості гуманітарного реагування в умовах катастроф і конфліктів та посилення підзвітності гуманітарної діяльності перед постраждалим від кризи населенням. Технічний розділ Sphere, присвячений WASH, описує критичну необхідність залучення громадськості, налагодження зв'язків між громадами та групами з реагування з метою максимізації їхнього впливу на зниження ризиків для здоров'я населення. Модель залучення громад до WASH у Sphere (розділ  E ) наголошує на підзвітності, включаючи прийом та розгляд скарг та відповідальне використання влади.

Один із принципів Кодексу поведінки Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та неурядових організацій спрямований на те, щоб визначити стандарти поведінки, вказуючи на необхідність "бути підзвітними як перед тими, кому ми прагнемо допомогти, так і перед тими, від кого ми отримуємо ресурси".

Існують різні форми підзвітності: висхідна підзвітність (наприклад, перед донорами), бічна підзвітність (наприклад, перед урядами) і низхідна або пряма підзвітність (наприклад, перед тими, хто постраждав від катастрофи). Як постачальники послуг, фахівці з просування гігієни підзвітні постраждалому населенню - вони найкраще оцінюють вплив програми і мають право голосу при прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя (див. також "Підзвітність перед постраждалим населенням", F.23).

Підзвітність у сфері WASH включає п'ять вимірів змін: (1) участь, (2) прозорість, (3) зворотній зв'язок та скарги, (4) моніторинг, оцінювання та навчання і (5) компетентність та ставлення персоналу. Ці п'ять вимірів доповнюються та зв'язані з CHS, зокрема, зобов'язанням 4): "Громади та люди, які постраждали від кризи, знають свої права та обов'язки, мають доступ до інформації та беруть участь у прийнятті рішень, що їх стосуються" та зобов'язанням 5): "Громади та люди, які постраждали від кризи, мають доступ до безпечних та оперативних механізмів для розгляду скарг".

Персонал WASH повинен нести відповідальність за свої дії, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, коли громади є більш вразливою до експлуатації, і коли працівники, які надають допомогу, часто думають, що вони вже знають, що потрібно людям. Де б не проводився збір даних, необхідно докладати зусиль для забезпечення безпеки як громад, так і персоналу, включаючи дотримання стандартів захисту даних. У середовищі з високим рівнем небезпеки може виникнути потреба у проведенні дистанційних інтерв'ю (по телефону або за допомогою цифрових засобів) або забезпечення особистого захисту.

Навіть в умовах гострої надзвичайної ситуації необхідно максимально залучати постраждале населення до програмного планування, впровадження, моніторингу та зворотного зв'язку M.5. Підзвітність включає в себе побудову довіри, повагу та розвиток відносин співпраці з постраждалими громадами. Персонал WASH може і повинен підтримувати здатність людей долати негаразди, вислуховуючи їх, надаючи чітку та точну інформацію та можливість надавати зворотній зв'язок відносно програми.

Переваг підзвітності багато. Вислуховування людей, розширення їх прав і можливостей та залучення їх до прийняття рішень, що впливають на них, а також розуміння їхніх потреб призведе до належної розробки, реалізації та більшої стійкості програм.

Процес і належна практика

 • Переконайтеся, що всі верстви населення (у тому числі чоловіки, жінки, хлопці та дівчата, особи з інвалідністю та люди похилого віку) можуть брати повноцінну участь у програмі та мають можливість висловити свої проблеми та побажання, наприклад, щодо типу туалетів, предметів гігієни або засобів зв'язку.

 • Поділіться з громадою інформацією про організацію та програму у зрозумілому для них форматі та мовою. Наприклад, громада повинна бути поінформована про вміст гігієнічних наборів і про те, коли вона їх отримає, доступною для населення мовою і в доступному вигляді.

 • Створить відкриті, прозорі та партисипативні механізми зворотного зв'язку та розгляду скарг T.13. Всі зацікавлені сторони, особливо користувачі, повинні мати можливість надавати відгуки або скаржитися на програму та бути поінформованими про заплановану реакцію організації. Підтверджуйте отримання зворотного зв'язку, аналізуйте його, використовуйте висновки та реагуйте на нього, замикаючи цикл зворотного зв'язку: "консультуйтеся, змінюйте та консультуйтеся!

 • Відстежуйте M.2 прогрес програми відповідно до її цілей та завдань. Це є складовою процесу навчання (M.6, M.7 та M.8) і має відбуватися за участю постраждалого населення, наприклад, користувачі туалетів можуть здійснювати моніторинг рівня обслуговування та використання туалетів.

 • Навчайте та підтримуйте персонал демонструючи поведінку, що сприяє підзвітності, наприклад, повагу до людей, з якими працюєте, відкритість та прозорість, а також ставлення до членів громади як до партнерів, а не безпорадних жертв. Довірчі відносини з громадою також можуть підвищити рівень сприйняття програми.

 • Демонструйте навички активного слухання: популяризатори гігієни відіграють важливу роль, проявляючи зацікавленість, залишаючись нейтральними, рефлексивними та демонструючи розуміння того, що говорять і відчувають люди. "Запитуйте, слухайте, спілкуйтеся!" C.2.

 • Створіть систему зворотного зв'язку, яка є простою, доступною, безпечною, доречною та ефективною T.13. Враховуйте вік, стать, інвалідність, мову та особливості людей і розробляйте систему із залученням широкого кола членів спільноти. Адаптуйте систему відповідно до умов (скринька для пропозицій може працювати в одній громаді, але не працювати в іншій з обмеженою грамотністю).

 • Залучайте вразливі групи в громаді та прислухайтеся до них. Маргіналізовані, люди похилого віку, особи з інвалідністю, особи з особливими медичними потребами та діти можуть бути менш помітними, але про них не можна забувати.

     

призначення

Забезпечити, щоб служби з реагування на WASH брали на себе відповідальність за свою роботу, використовували програмні ресурси належним чином і в гуманітарних цілях, а громади отримували користь від ефективних та результативних програм.

Important

 • Популяризатори гігієни та інший персонал з WASH контролюють ресурси для надання допомоги; вони займають вагому позицію по відношенню до постраждалої громади і повинні використовувати цю владу відповідально.

 • Постраждалі люди мають право брати участь у плануванні, впровадженні, моніторингу та наданні зворотного зв'язку щодо реагування на надзвичайну ситуацію. Вони є найкращими суддями з реагування M.5.

 • Такі стандарти, як Sphere та Основний гуманітарний стандарт (CHS), забезпечують основу для підзвітності, підтримуючи програму реагування на потреби постраждалої громади та взаємодіяти з нею, не наражаючи її на небезпеку.

 • Підзвітне гуманітарне реагування ґрунтується на комунікації, участі та зворотному зв'язку; співробітники з WASH повинні створити механізми для обміну інформацією з постраждалою громадою, в тому числі щодо організації, її принципів, а також того, яку допомогу вони надають, коли і як.

 • Популяризатори гігієни відіграють ключову роль у забезпеченні доступного та безпечного механізму зворотного зв'язку та розгляду скарг на послуги з WASH. Це має бути створено за участі постраждалої громади, а зворотний зв'язок повинен розглядатися систематично та своєчасно.

 • Збір даних вимагає інформованої згоди та може потребувати етичного схвалення. Будь-які зібрані дані повинні відповідати стандартам захисту даних та забезпечувати конфіденційність.

 • Знання, навички, поведінка та ставлення є важливими аспектами підзвітності; популяризатори гігієни повинні бути компетентними, шанобливими та здатними добре виконувати свою роботу.

 • Планувальники програм повинні оцінити, чи є заходи з реагування необхідними, корисними та здійсненними до їх впровадження, а також оцінити, як громада може підтримувати переваги проекту в довгостроковій перспективі. Розробка та реалізація повинні бути чутливими до культурного, соціально-економічного, екологічного та політичного контексту.

References

Узгоджені на міжнародному рівні мінімальні стандарти WASH, Основні гуманітарні стандарти та Кодекс поведінки

Sphere Association (2018): The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 4th Edition

Визначення підзвітності та практичні приклади, кейси для впровадження підзвітності на практиці

GWC (2009): WASH Accountability Resources. Ask, Listen, Communicate

Керівництво щодо включення підзвітності в гуманітарні програми, включаючи WASH

IFRC (2021): A Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability

Oxfam (2007): The Good Enough Guide. Impact Measurement and Accountability in Emergencies. Emergency Capacity Building Project

Огляд етичних міркувань та керівних принципів збору даних та польових досліджень

Majorin, F., Watson, J. et al. (2020): Summary Report on Ethics, Consent, Protection and Risk, COVID-19 Hygiene Hub

Інформація про дистанційний збір даних та шляхи захисту учасників і збирачів даних

Majorin, F., Watson, J., et al. (2020): Summary Report on Remote Data Collection, COVID-19 Hygiene Hub

arrow_upward