arrow_backEmergency WASH

T.14 Обговорення у фокус-групах (FGD)

Дискусії у фокус-групах (FGD) - це організована дискусія з невеликою групою людей, які мають певні характеристики (наприклад, група жінок), що дозволяє їм обмінюватися різними поглядами та думками з певної теми. FGD можуть бути корисними в програмах WASH для обговорення чутливих тем, таких як практика гігієни та санітарії.

FGD - це партисипативний інструмент, спрямований на залучення постраждалих людей, вислуховування їхніх думок та краще розуміння поглядів різних груп у громаді. FGD найкраще працює в групах з 8-12 осіб, з окремими групами для чоловіків, жінок, людей похилого віку або маргіналізованих груп, і з фокусом на конкретну тему, таку як менструальне здоров'я та гігієна P.7. Важливо чітко визначити мету, групу населення, що становить інтерес, та питання, які необхідно дослідити. Важливо також створити сприятливе середовище, щоб група відчувала себе достатньо розкуто, щоб обмінюватися думками та ідеями з іншими. Це корисний метод для вислуховування думок маргіналізованих груп, оскільки вони можуть неохоче говорити у великих змішаних групах. Дискусія може розкрити корисну детальну інформацію або дозволити краще зрозуміти контекст, доповнюючи більш загальну інформацію, зібрану за допомогою опитувань. Дані, зібрані за допомогою FGD, завжди є якісними - це те, що люди думають і відчувають, а не кількість людей, які практикують певну поведінку. Підготовка Контрольного списку T.2 з ключовими питаннями для обговорення може допомогти полегшити дискусію. Якщо виникають конкретні питання або проблеми, група може сформулювати пропозиції щодо їх вирішення. Група координаторів (і секретар) повинні обговорити, проаналізувати, задокументувати, узагальнити та поділитися результатами з іншими зацікавленими сторонами, в тому числі з учасниками.

Застосовність

FGD можна використовувати в усіх ситуаціях, на всіх фазах реагування та стадіях програмного циклу: (1) під час оцінювання для розуміння поглядів, проблем та потреб людей (2) як інструмент моніторингу (3) для отримання зворотного зв'язку щодо рівня задоволеності громади та її думки про ефективність програми. FGD легко відтворити; один і той самий метод можна використовувати з різними групами в різний час. Для їх організації та проведення може знадобитися час, тому їх слід використовувати разом з іншими методами.

робити

  • Забезпечте простір для взаємодії та обговорення

  • Забезпечте можливість вивчення додаткової інформації по мірі її надходження

  • Використовуйте хорошого фасилітатора та окремого секретаря, щоб не переривати хід обговорення

не треба

  • Не покладайтеся лише на FGD, а використовуйте їх разом з іншими методами

  • Не використовуйте FGD як сесію "питання-відповідь"; переконайтеся, що це справжня дискусія

  • Не запрошуйте велику групу; нею важко керувати, і вона стає більше схожою на збори, ніж на дискусію

Практичний приклад

FGD використовувалися в рамках проекту WASH у Бангладеші, де групи жінок обговорювали, як вони ставляться до використання туалетів. Питання включали, чи відчувають вони себе в безпеці, користуючись ними, в тому числі вночі, і як вони справляються з менструацією? Багато жінок сказали, що не користуються ними вночі і вважають за краще ходити в туалет в кутку свого притулку. Вони також просили десь випрати та висушити менструальну прокладку.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+ +
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Детальна інформація про те, як проводити FGD (в т.ч. зразки запитань, контрольні списки та навчальні матеріали)

IFRC, UNICEF (2020): Guide to Run Focus Group Discussions with Community Volunteers. Risk Communication and Community and Community Engagement for the New Coronavirus

IFRC (undated): Focus Group Discussions. EVCA Toolbox

SSWM (undated): Focus Groups

Ferron, S., Morgan, J. et al. (2007): Hygiene Promotion. A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing. ISBN: 978-1853396410

GWC (2009): Training for Hygiene Promoters and HP Coordinators. Part 1 of 3. Essential to Know

Орієнтовні питання для FGD з жінками про гігієну менструального циклу

IFRC (2019): Focus Group Discussion Guide – Assessment. Menstrual Hygiene Management in Emergencies (Available in different languages)

Посібник з FGD з ключовими моментами, які слід враховувати до, під час та після, з акцентом на COVID-19

IFRC, UNICEF (2020): Focus Group Discussion Guide for Communities. Risk Communication and Community Engagement for the New Coronavirus

arrow_upward