arrow_backEmergency WASH

компоненти

Комунікація

C


Інформація має високу цінність під час надзвичайних ситуацій, а комунікація є важливим її елементом. Комунікація сприяє просуванню гігієни (HP) через активне слухання, обмін інформацією та надання рекомендацій і порад цільовим аудиторіям, що дозволяє їм розвивати позитивну гігієнічну поведінку та практику. Комунікатори потребують стратегій і тактик для створення ефективних повідомлень, які мотивують цільову аудиторію захищати сім'ї, громади та нації в умовах надзвичайних ситуацій.

Різноманітні комунікаційні навички C.2 необхідні для створення та донесення ключових повідомлень та побудови довіри з громадами. Визначення різних цільових аудиторій є важливим для індивідуалізованої комунікації з метою забезпечення інклюзивності та високого рівня участі та відповідальності C.3.

Інформація з питань гігієни може передаватися різними способами. Партисипативна комунікація C.4 ґрунтується на діалозі, залученні та взаємодії; вона спрямована на те, щоб зрозуміти точку зору постраждалої громади та адаптувати заходи до її конкретної ситуації. Вона також може заохочувати громади відігравати активну та впливову роль у прийнятті рішень, що стосуються їхнього життя. Масова комунікація C.5 дозволяє швидко та економічно ефективно поширювати інформацію та ключові повідомлення серед великої кількості людей. Однак жоден метод не гарантує ефективності; доцільним є поєднання різних методів, адаптованих до різних цільових груп C.3.

Постійний моніторинг M.2 та оцінювання M.3 ефективності комунікаційних стратегій, вислуховування та залучення постраждалої громади є життєво важливими елементами комунікації. Систематичний збір точок зору, занепокоєнь, реакцій та чуток громади має важливе значення для покращення та адаптації реагування C.6.

Ефективна комунікація враховує мовні та культурні фактори C.7. Інформація має бути простою, зрозумілою, послідовною за змістом і відповідати потребам аудиторії. Зміст повинен поважати та визнавати культурні відмінності та контекст шляхом використання відповідної мови. Стратегії дистанційної коммунікації можуть знадобитися C.8, якщо доступ до цільової групи населення обмежений, наприклад, з міркувань безпеки та захисту.

Інформування про ризики та залучення громадськості C.9 - це стратегія, що охоплює всі заходи з реагування і часто використовується під час спалахів захворювань. Вона спрямована на надання критично важливої інформації постраждалій громаді про те, як залишатися в безпеці та які заходи вони можуть вжити у відповідь на кризу.

Ефективний план з комунікації C.10 оцінює потреби цільової аудиторії, відбирає відповідні гігієнічні повідомлення, визначає цілі, встановлює відповідні методи та канали комунікації, готує комунікаційні матеріали та своєчасно та ефективно передає повідомлення. Він забезпечує послідовність дій, описує зміст комунікації, як вона буде передаватися, через які засоби масової інформації та кому. Планування також визначає наявні або необхідні ресурси, допомагає визначити ролі та обов'язки, а також розподіляє фінансові та кадрові ресурси.

Related Tools & Methods

T

arrow_upward