arrow_backEmergency WASH

T.29 Навчання за принципом "рівний-рівному" (від дитини до дитини)

Навчання за принципом "рівний-рівному" - це коли діти навчаються гігієнічній поведінці та практиці один від одного. Концепція "від дитини до дитини" полягає в тому, що діти можуть отримувати інформацію та знання, передавати їх іншим та впливати на інших дітей, щоб вони приймали кращі рішення щодо правил гігієни.

Навчання за принципом "рівний-рівному" може бути ефективним інструментом для дітей, оскільки вони, як правило, беруть участь у групових заходах під час та після шкільних занять. Спостереження за іншими під час таких дій, як миття рук або відвідування туалету, створює тиск з боку однолітків і позитивно впливає на норми гігієнічної поведінки. Навчання з боку однолітків може бути гендерно-специфічним, особливо для дітей жіночої статі щодо менструальної гігієни. Навчання з однолітками є відносно швидким процесом для дітей, якщо вони перебувають у середовищі, яке перебуває під наглядом і сприяє засвоєнню належної гігієнічної поведінки. Навчання відбувається неформально між групами однолітків або формально, коли дитині доручають навчати та наглядати за іншими дітьми. Такі види поведінки, як миття рук, прибирання та обслуговування об'єктів з WASH, а також гігієнічна поведінка під час спалахів захворювань, можуть бути спрямовані на навчання за принципом "рівний-рівному". Школи та громади можуть визначати лідерів T.22 і призначати їх для нагляду та навчання інших дітей. Діти часто розглядаються як однорідна група, але при розробці програм для дітей необхідно враховувати різні вікові групи та статі. Хоча це не є суто навчанням за принципом "рівний-рівному", старші діти можуть демонструвати на власному прикладі або навчати навичкам молодших дітей. Заходи можуть включати читання та письмо, фізичну активність, дискусії, ігри T.15, пісні T.47, рольові ігри T.41 та драматичні вистави T.6. Воно також може здійснюватися через засоби масової інформації C.5. Теми навчання дітей за принципом "рівний-рівному" повинні відображати кампанії, що проводяться в громаді, де існують високі ризики для здоров'я. Навчання за принципом "рівний-рівному" є елементом існуючих підходів до просування гігієни, таких як CHAST F.9, Готовність до школи F.10, SLTS F.2 або Шкільні клуби здоров'я F.1.

Застосовність

Навчання за принципом "рівний-рівному" може застосовуватися в школах і в усіх громадах, міських чи сільських. Його можна використовувати на всіх етапах реагування. Однак структуроване, стійке втручання важче реалізувати на етапі гострої фази реагування.

робити

  • Розвивати базові компетенції гуманітарного персоналу для роботи з дітьми та визначати дитячих тренерів

  • Розробляти та використовувати ігри та вправи для дітей відповідно до їхнього віку, а також використовувати практичні заняття для закріплення отриманих знань

  • Серйозно ставитися до думок і досвіду дітей

не треба

  • Не змішуйте дитячі групи однолітків з дорослими

  • Не ставте під загрозу захист та безпеку дітей у будь-якій діяльності

  • Не обмежуйте дитячу діяльність лише школою

Практичний приклад

Під час спалаху лихоманки Ебола в Сьєрра-Леоне команді радіопродюсерів було доручено створити радіосеріал Pikin to Pikin Tok, призначений для розвитку життєвих навичок у дітей. Серіал складався з трьох різних програм, кожна з яких була орієнтована на різні вікові категорії. Групи дітей були набрані і підготовлені як "юні журналісти". Вони допомагали визначати теми, брати інтерв'ю у ключових зацікавлених сторін та записувати аудіоконтент для програми, яка потім транслювалася на місцевій радіостанції. Були створені групи слухачів, які підтримувалися підготовленими дорослими фасилітаторами для участі в обговоренні питань, що висвітлювалися в ефірі. Дітей заохочували телефонувати після радіоефіру, щоб висловити свої погляди та думки.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
Люди похилого віку
Особи з інвалідністю
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
+
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Посібник із залучення дітей до участі в надзвичайних ситуаціях

UNICEF East Asia and Pacific Regional Office (2007): The Participation of Young People and Children in Emergencies. A Guide for Relief Agencies, Based Largely on Experiences in the Asian Tsunami Response

Приклад з практики "Від дитини до дитини"

Child to Child (undated): INEE Global Meetup: How Can Children Take an Active Role in Education in Emergencies?

Посібник з підходу "від дитини до дитини"

Gibbs, S., Mann, G. et al. (2002): Child-to-Child: A Practical Guide. Empowering Children as Active Citizens Child-to-Child

Посібник по роботі з дітьми

Oxfam (undated): Working with Children in Humanitarian WASH Programmes

arrow_upward