arrow_backEmergency WASH

T.22 Залучення місцевих «чемпіонів»

Локальними лідерами (місцевими «чемпіонами») можуть бути сім'ї, окремі особи, громадські або релігійні лідери, які мають вплив у громаді і чия гігієнічна поведінка може сприйматися як позитивний приклад для інших членів громади. «Чемпіони» громади можуть сприяти поширенню позитивної поведінки та виступати в якості моста між надавачами послуг та громадою.

Мало хто приймає рішення або вчиняє дії, не враховуючи думки та погляди тих, хто перебуває у його соціальній мережі. Хто саме має найбільший вплив, залежить як від самої особистості, так і від культури спільноти. Наприклад, в деяких суспільствах особливо впливовою є теща, в інших - старші люди, в тому числі дядьки. Впливові люди в громаді можуть стати поборниками певної справи. Реакція людей на проблеми залежить від того, кому вони можуть довіряти і чию думку поважають. У сфері просування гігієни (HP) «чемпіонами» можуть бути люди, які покращили свої санітарні умови або які регулярно практикують гігієнічні заходи і задоволені результатами. Вони часто найкраще пояснюють переваги іншим. Місцеві «чемпіони» можуть допомогти поглибити розуміння того, як люди думають і що найкраще працює для громади.

Застосовність

Місцеві лідери можуть бути корисними на всіх етапах реагування та в усіх контекстах втручання з HP, щоб пояснити постраждалій громаді, що слід або не слід робити. Вони, як правило, користуються високим авторитетом у суспільстві і тому можуть бути прикладом для наслідування.

робити

  • Подумайте про те, що може існувати декілька типів місцевих лідерів, які можуть допомогти вам у проведенні втручання.

  • Переконайтеся, що ролі та обов'язки чітко визначені

  • Часто спілкуйтеся з лідерами та обмінюйтеся інформацією про програму, а також отримуйте їхні ідеї

не треба

  • Не вилучайте людей з числа чемпіонів через те, що вони мають обмежену грамотність або інвалідність

  • Не маніпулюйте громадськими лідерами та не поводьтеся з ними як з програмними інструментами

  • Не забувайте продовжувати консультації з іншими членами та представниками громади

Практичний приклад

Пакистанський Червоний Півмісяць організував сеанси з виготовлення прокладок з метою сприяння використанню менструальних засобів та підвищення обізнаності щодо менструального здоров'я. Ці заняття також надали цінну можливість дослідити бар'єри, сприятливі фактори, потреби та уподобання, пов'язані з управлінням менструальною гігієною (MHM) у громаді. Під час сесій з виготовлення прокладок команда з мобілізації громади (до якої входили медичні працівники, жінки та чоловіки) визначила найбільш активних та кваліфікованих учасників як "чемпіонів" з MHM: ключових зразків для наслідування та впливових осіб, які сприяли покращенню менструальної гігієни. Чемпіони MHM передають свої набуті навички у своїх громадах щодо виготовлення прокладок з місцевих матеріалів, а також надають інформацію та направляють до медичних установ у разі потреби.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальна інформація щодо використання місцевих "чемпіонів"

IFRC (2020): Learning from Other National Societies. Global Menstrual Hygiene Management Experiences (Available in different languages)

WHO (1996): Factsheet 4.5. Selecting Target Groups for Hygiene Education

Marshall, K. (2016): Case Study: Responding to the Ebola Epidemic in West Africa: What Role Does Religion Play?, Georgetown University

arrow_upward