arrow_backEmergency WASH

T.39 Ранжування

Ранжування - це партисипативний інструмент, який використовується для визначення пріоритетів WASH, виявлення проблемних областей або оцінювання очікувань, переконань, суджень, уподобань та думок людей. Він найчастіше використовується як інструмент для оцінювання (розділ [A]) і, в деякій мірі, як інструмент для моніторингу [M.2].

Під час ранжування учасники висловлюють свої погляди на конкретні питання, пов’язані зі здоров’ям та гігієною, та визначають їх пріоритетність (зазвичай за числовою шкалою, наприклад, від 1 до 10). Ранжування - це швидкий спосіб оцінити гігієнічні практики постраждалої громади, визначити пріоритетність втручань та залучити людей до обговорення питань гігієни. Це може допомогти визначити загальні практики або сприйняття окремих гігієнічних заходів. Воно швидко висвітлює ключові висновки, надаючи можливість для більш глибокого аналізу. Ранжування серед громади може посилити залучення громади та прийняття гігієнічних заходів; воно дозволяє багатьом людям брати участь. Учасники розглядають декілька критеріїв одночасно, що спонукає до пошуку альтернатив та компромісів для прийняття рішення. Спершу фасилітатор визначає сферу розглядуваного питання і встановлює шкалу ранжування або послідовність, використовуючи, наприклад, лінію, накреслену на землі або на папері. Потім учасникам пропонується проранжувати варіанти вздовж послідовності в порядку, що відображає їхню відносну важливість. Потім фасилітатор заохочує подальше обговорення, запитуючи, чи всі згодні з таким розташуванням і чому, або чому ні. Мета групи полягає в тому, щоб продовжувати коригувати рейтинг до тих пір, поки не буде узгоджений остаточний порядок. Просте ранжування присвоює ранг переліку позицій, наприклад, захворювань відповідно до їх тяжкості. Парне ранжування використовує матрицю для порівняння елементів, наприклад, кожного захворювання, по черзі з усіма іншими для визначення найбільш важливих. Результати можуть відрізнятися від простого ранжування і спонукати до більш глибокого обговорення того, чому одна хвороба важливіша за іншу.

Застосовність

Вправи з ранжування можна застосовувати на всіх етапах реагування і в різних контекстах з різними цільовими групами. Ранжування - це простий і легкий інструмент, який використовує місцеві підручні матеріали, такі як каміння чи гілки. Ранжування - це швидкий метод збору даних та розуміння проблем з точки зору учасників. Він може стимулювати дискусію, або досягти консенсусу щодо пріоритетів людей, або порівняти пріоритети різних груп користувачів між собою.

робити

  • Майте хорошого фасилітатора для стимулювання дискусії та отримання точної інформації

  • Переконайтеся, що всі члени зацікавленої групи залучені та інтегровані в процес ранжування

  • Переконайтеся, що результати записуються, поширюються, обговорюються та використовуються

не треба

  • Не узагальнюйте отримані дані та не застосовуйте їх до більш широкої групи населення

Практичний приклад

Вправи з ранжування були використані як частина гендерного аудиту, гендерно зумовленого насильства та інклюзивності в таборах біженців Рохінджа в Бангладеш. Учасники тримали картку, яка представляла певну групу (наприклад, хлопчик-підліток, чоловік з інвалідністю, жінка старше 65 років). Потім група оцінювала труднощі, з якими ці люди можуть зіткнутися при задоволенні своїх потреб у WASH, переміщуючи картки з їхніх позицій і пояснюючи, чому вони це зробили. Наприкінці вправи дівчата та хлопці підліткового віку опинилися на протилежних кінцях шкали, причому дівчатам було найважче задовольняти свої потреби. Це викликало значну дискусію та рекомендації щодо того, як краще їх підтримати.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальний огляд різних інструментів партисипативного оцінювання, включаючи ранжування

IFRC (undated): Enhanced VCA Toolbox Including a Variety of Participatory Tools

SSWM (undated): Problem and Preference Ranking

Ager, A., Stark, L. et al. (2010): Participative Ranking Methodology: A Brief Guide, ALNAP

Практичні приклади

House, S. (2019): Strengthening the Humanity in Humanitarian Action in the Work of the WASH Sector in the Rohingya Response. Gender, GBV and Inclusion Audit of the Work of the WASH Sector and Capacity Development Assessment

House, S. (2018): Guidance and Tips for Learning from People Who May Be Most Disadvantaged During the Programme Process, WSSCC Global Sanitation Fund

arrow_upward