arrow_backEmergency WASH

T.37 Публічне зобов'язання

Публічне зобов'язання - це обіцянка здійснити певну дію, яку людина дає перед іншими. Існують переконливі докази того, що публічні зобов'язання ефективно впливають на зміну гігієнічної поведінки. Публічні зобов'язання не обов'язково повинні бути словесними; вони також можуть бути зроблені з використанням публічно представлених символів.

Принципи роботи публічного зобов’язання мають дві складові. По-перше, публічне зобов'язання змінює самосприйняття людини. Після взяття на себе зобов'язання щодо певної поведінки (наприклад, миття рук з милом), людина починає сприймати себе, наприклад, як "мийника рук". Для того, щоб відповідати цьому самосприйняттю, людина виконує таку поведінку частіше, і, взявши на себе зобов'язання робити це перед іншими людьми, вона хоче виглядати послідовною. По-друге, свідчення публічних зобов'язань спонукає інших до дій. Якщо людина спостерігає, як багато людей публічно дотримуються певної поведінки, це допомагає вплинути на їхнє сприйняття соціальних норм B.6, пов'язаних із такою поведінкою; це може спонукати спостерігача також виконати таку поведінку. Публічні зобов'язання можуть бути зроблені швидко і вони підходять для широкого спектру поведінки. Однак, дії повинні бути здійсненними (наприклад, засоби для миття рук повинні бути наявними та доступними, п. 2). Залежно від контексту, необхідно оцінити та узгодити відповідний канал комунікації (наприклад, сільські збори, відвідування домогосподарств T.18, соціальні мережі T.44 або радіопередача) та ритуал зобов'язань (наприклад, публічна усна обіцянка, встановлення прапорів або носіння фірмових футболок).

Застосовність

Публічні зобов’язання доречні в більшості контекстів і фаз, але навряд чи вони будуть пріоритетними на початковій фазі надзвичайної ситуації. Необхідні людські ресурси, обладнання та час для реалізації залежать від обраного каналу комунікації та прийнятого ритуалу зобов'язань.

робити

  • Організуйте ритуали публічних зобов'язань та спонукайте учасників взяти на себе зобов'язання перед іншими, щоб зробити ефект більш потужним.

  • Пристосовуйте ритуали зобов'язань до уподобань цільової групи населення, контексту та місцевих матеріалів і попередньо перевіряйте їх на меншій групі.

  • Передбачте потенційні проблеми під час виконання ритуалів вербальних зобов’язань, наприклад, лідерами громадської думки, які можуть виступити проти зобов’язань.

не треба

  • Не карайте та не штрафуйте осіб, які не дотримуються своїх зобов'язань

  • Не вибирайте ритуали зобов'язань, які мають низьку публічну видимість

  • Не обирайте ритуали зобов'язань, пов'язані з політичними партіями або підгрупами, оскільки це може обмежити їх охоплення та створити соціальну напруженість

Практичний приклад

У рамках заходів з профілактики COVID-19 у таборі біженців у Зімбабве учасники були поінформовані про переваги дотримання фізичної дистанції та про те, що лідери схвалюють таку практику. Учасників запитали, чи хотіли б вони також дотримуватися такої поведінки. Якщо вони брали на себе публічне зобов'язання, то отримували брендовану маску з гаслом. Одягаючи маску, вони робили свою прихильність до фізичного дистанціювання видимою для інших і могли бачити, хто ще взяв на себе таке зобов'язання.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+
Особи з інвалідністю
+
Місцеві лідери
+
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Каталог методів зі зміни поведінки (включаючи публічні зобов'язання)

Eawag, Helvetas, SDC (2016): Catalogue of Behavior Change Techniques (BCTs) Version 1.0

Приклад із Зімбабве

UNHCR, World Vison, RANAS, SDC (2021): Designing a Theory and Evidence-based COVID-19 Prevention Programme that is Feasible within a Refugee Camp, COVID-19 Hygiene Hub

Дослідження публічних зобов'язань щодо популяризації миття рук під час реагування на посуху

Contzen, N., Inauen, J. (2015): Social-Cognitive Factors Mediating Intervention Effects on Handwashing: A Longitudinal Study, Journal of Behavioral Medicine 38. Pages 956-969

arrow_upward