arrow_backEmergency WASH

T.16 Гендерний аналіз

Ґендерний аналіз розглядає вплив гуманітарної кризи на жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків і дає можливість реагувати на WASH, щоб задовольнити їхні особливі потреби та пріоритети. Він є невід'ємною частиною етапу оцінювання і повинен враховуватися протягом усього циклу програми з WASH.

Ґендерний аналіз розглядає відносини між жінками, дівчатами, чоловіками та хлопцями. Він враховує їхні відповідні ролі, доступ до ресурсів та контроль над ними, а також рівень вразливості та обмежень, з якими стикається кожна група E.3. Аналізується, хто з населення постраждав від кризи, що їм потрібно і що вони можуть зробити для себе. Дані з розбивкою за статтю (та віком) є основним компонентом будь-якого ґендерного аналізу. Важливими є також дані про демографічні показники населення, такі як загальна кількість постраждалих домогосподарств (з розбивкою за статтю та віком), кількість одиноких сімей, очолюваних жінками та чоловіками, та кількість сімей, очолюваних дітьми (дівчатками та хлопчиками). Питання гендерного аналізу, пов'язані із WASH, включають: який рівень знань та навичок щодо WASH та їх зв'язок зі здоров'ям (жінок, дівчат, хлопців та чоловіків). Як криза вплинула на них? Яке використання води та обов'язки в різних групах, наприклад, для приготування їжі, санітарії, садівництва, тваринництва? Як члени сім'ї розподіляють воду (використання, кількість, якість) і хто приймає рішення про розподіл? Хто відповідає за обслуговування та управління об'єктами WASH? Чи розташовані та спроєктовані пункти водопостачання, туалети та лазні таким чином, щоб забезпечити конфіденційність та безпеку, і чи можуть різні групи користувачів мати до них безпечний доступ вдень та вночі? Які існують різні потреби та уподобання щодо предметів гігієни? Ґендерний аналіз проводиться за допомогою аналітичного аналізу, інтерв'ю з ключовими інформаторами T.23 та/або дискусій у фокус-групах T.14 за підтримки фахівців з ґендерних питань.

Застосовність

Гендерний аналіз має відношення до всіх етапів реагування, він відбувається під час аналізу (розділ  A ), моніторингу M.2 та оцінювання M.3, та використовує інформацію, зібрану в рамках програми з просування гігієни (HP).

робити

  • Розгляньте можливість проведення первинних інтерв'ю з ключовими інформаторами [T.23] з деякими чоловіками, жінками, лідерами громад, вчителями та медичними працівниками для кращого розуміння чутливих гендерних питань

  • Використовуйте ґендерний аналіз для інтеграції ґендерних аспектів до заходів з HP протягом усього періоду реагування

  • Виберіть членів команди на основі їхньої здатності працювати з дівчатами, жінками, хлопцями та чоловіками та навчіть їх гендерній чутливості

  • Враховуйте те, що люди по-різному сприймають життя у різному віці та на різних життєвих етапах

не треба

  • Не покладайтеся виключно на вторинні дані

  • Вивчайте не лише потреби, можливості та механізми подолання проблем жінок, але й враховувати всі статі та їхню взаємодію

Практичний приклад

Гендерний аналіз, проведений Oxfam у Непалі, мав на меті визначити вплив землетрусу на постраждалих людей, зрозуміти їхні потреби та стратегії подолання наслідків. Серед ключових питань, які були виявлені, були: соціальні табу та дискримінація, владні відносини, участь жінок у плануванні та прийнятті рішень, контроль та доступ до ресурсів, а також соціальна підпорядкованість та ізольованість. На основі рекомендацій, отриманих в результаті аналізу, відділ WASH Oxfam чітко та систематично інтегрував питання гендерної рівності на всіх етапах проєкту, в тому числі, де це можливо, врахувавши бюджетне забезпечення.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Посібник та практичні рекомендації щодо інтеграції гендерної рівності в гуманітарну діяльність у різних секторах

IASC (2018): The Gender Handbook for Humanitarian Action. IASC Reference Group on Gender and Humanitarian Action, IASC Reference Group on Gender and Humanitarian Action

Інструментарій для інтеграції гендерних аспектів у надзвичайних ситуаціях з практичними прикладами у WASH

CARE (undated): Rapid Gender Analysis

Керівництво з питань захисту, гендеру та інклюзії (PGI) у WASH (різними мовами)

IFRC (2021): Protection, Gender and Inclusion in Water, Sanitation and Hygiene Promotion - Leaving No-One Behind in WASH (Available in different languages)

Посібник для підвищення гендерної обізнаності серед практиків WASH

CARE Australia (2014): Gender Equality Programming. Guidance Note WASH. Ensuring Gender Equality Programming in Water Supply, Sanitation and Hygiene Promotion

Приклад з Непалу

Oxfam (2015): Gender Analysis in WASH. Recovery Assistance to Earthquake Affected Communities of Sindhupalchok

arrow_upward