arrow_backEmergency WASH

T.54 Діаграма Венна

Діаграма Венна - це партисипативний інструмент, який використовується для вивчення того, як різні зацікавлені сторони сприймають взаємозв'язки між різними факторами.

Діаграми Венна можуть продемонструвати різне сприйняття людьми контексту, включаючи динаміку влади та потреби ключових зацікавлених сторін у громаді. Група малює кола різного розміру, щоб представити різні структури, організації або змінні в їхньому контексті. Кола малюються так, щоб вони накладалися один на одного, залежно від ступеня контакту, який структури мають між собою. Розмір кола відображає важливість, яку люди надають різним змінним. Відстань між колами також відображає взаємозв'язок між змінними. Це завдання не є тестом; тут немає правильних чи неправильних відповідей. Однією з цілей цієї вправи може бути дослідження того, як працює громада - хто приймає рішення і як організації або різні групи людей ставляться один до одного. Сприйняття громади може відрізнятися від сприйняття команди WASH. Ключові групи, які слід розглянути (залежно від контексту), можуть включати місцеві або міжнародні організації, уряд, громадських лідерів, старійшин, молодіжних лідерів, релігійних лідерів, медичний персонал, громадських активістів та популяризаторів гігієни, інженерів, вчителів, біженців/переміщених осіб/приймаюче населення. Отримані результати фіксуються, поширюються, обговорюються та використовуються для планування та моніторингу програм. Основний потрібний ресурс – це хороший фасилітатор. Діаграми Венна можна малювати за допомогою палички на землі або на папері (фліпчарті), ножиць, фломастерів та олівців. Учасники повинні зібратися у зручному місці. Залежно від контексту та мети, ця вправа може тривати близько години, включаючи час на обговорення.

Застосовність

Діаграми Венна можна використовувати в різних умовах і контекстах. Вони є корисним інструментом як частина оцінювання (розділ  A ) і можуть використовуватися разом з іншими інструментами (наприклад, аналізом зацікавлених сторін, T.49) та плануванням програми WASH A.9.

робити

  • Переконайтеся, що фасилітатор може пояснити учасникам процес і вести дискусію, не втручаючись

  • Забезпечте учасникам комфортну атмосферу, щоб вони могли вільно висловлюватися

  • Порівняйте різні діаграми Венна; обговоріть їх схожості та відмінності

не треба

  • Не запрошуйте некеровано велику групу людей

  • Не переходьте одразу до завдання; дайте учасникам час зрозуміти, обговорити, попрактикуватися та поекспериментувати

  • Не використовуйте діаграми Венна самостійно; їх слід використовувати разом з іншими інструментами, такими як картування громади [T.7]

Практичний приклад

В рамках перевірки програми WASH у Південній Африці, команда з WASH була розділена на дві групи: інженери та популяризатори гігієни. Їх попросили намалювати діаграми Венна, які включали в якості змінних людей, з якими вони працювали, різні сектори громади, інші організації та ключові зацікавлені сторони. Порівняння діаграм Венна двох груп показало, що інженери не перетиналися у своїй роботі з популяризаторами гігієни, що свідчить про те, що ці дві команди працювали з низьким рівнем співпраці та координації P.9

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Детальний опис діаграм Венна та способи їх використання

IFRC (undated): Venn Diagram. EVCA Toolbox

IFRC (undated): Enhanced VCA Toolbox Including a Variety of Participatory Tools

Ferron, S., Morgan, J. et al. (2007): Hygiene Promotion. A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing. ISBN: 978-1853396410

SSWM (undated): Venn Diagrams

arrow_upward