arrow_backEmergency WASH

T.49 Картування зацікавлених сторін

Картування зацікавлених сторін - це комплексний процес, спрямований на визначення, аналіз та класифікацію відповідних зацікавлених сторін згідно з рівнем їхнього впливу та зацікавленості в конкретному втручанні або проєкті.

Зацікавлені сторони - це окремі особи, групи, установи або організації, які є внутрішніми або зовнішніми по відношенню до втручання, мають особисту зацікавленість в його успіху і можуть позитивно або негативно впливати на нього. Зацікавлені сторони повинні впливати на планування, вибір пріоритетів і цілей втручань для забезпечення актуальності та доцільності програми. Картування зацікавлених сторін спрямоване на визначення всіх потенційних зацікавлених сторін, на яких вплине втручання. Дійові особи можуть бути поділені на первинні зацікавлені сторони (ті, на кого втручання впливає безпосередньо) та вторинні зацікавлені сторони (ті, на кого втручання впливає опосередковано). Важливо проаналізувати їхні погляди та інтереси, позицію "за" або "проти" втручання, альянси або конфлікти з іншими зацікавленими сторонами, їхню здатність впливати на втручання або ступінь їх участі в процесі. Після того, як зацікавлені сторони визначені та проаналізовані, їх можна класифікувати, нанести на карту та визначити пріоритети, використовуючи матрицю, щоб зафіксувати та порівняти рівень їхньої зацікавленості або ставлення (опонент, нейтральна позиція, союзники) та рівень впливу (наприклад, що є важливим для них? Який внесок вони можуть зробити в процес? В якій мірі вони можуть допомогти або завадити проєкту? Наскільки вони потужні або впливові?). Вкрай важливо активно спілкуватися та взаємодіяти з різними групами протягом усього процесу за допомогою формальних або неформальних мереж, опитувань ключових інформаторів T.23 і, на більш пізніх етапах процесу, спільних зустрічей із зацікавленими сторонами. Картування зацікавлених сторін часто використовується для планування A.9 і як частина процесу аналізу логічної структури T.25. Це має бути спільна робота за участю деяких або, якщо можливо, всіх відповідних зацікавлених сторін для підвищення прозорості та сприяння взаєморозумінню і відповідальності.

Застосовність

Картування зацікавлених сторін можна застосовувати на всіх етапах реагування та в усіх контекстах. Воно забезпечує важливу основу для успішного планування та реалізації заходів з WASH. Це динамічний процес, який залишається важливим протягом усього проєктного циклу.

робити

  • Залучайте персонал та місцевих учасників - місцевий персонал є основним джерелом навчання

  • Диверсифікуйте джерела інформації для визначення та аналізу зацікавлених сторін

  • Регулярно переглядайте матрицю під час моніторингу реалізації проєкту.

не треба

  • Не поспішайте з діяльністю; отримайте якомога більше інформації з якомога більшої кількості джерел

  • Не розглядайте картування як одноразову дію та не забувайте використовувати його або оновлювати під час реалізації

Практичний приклад

В рамках Глобальної ініціативи з управління ризиками стихійних лих, Malteser International надала підтримку уряду М'янми в розробці Карти зацікавлених сторін. Основна мета дослідження полягала в аналізі систем раннього попередження національних та міжнародних зацікавлених сторін з метою виявлення та усунення пріоритетних прогалин. За результатами дослідження було визначено 160 національних і міжнародних організацій, а також виявлено численні недоліки у сфері комунікації. Різні зацікавлені сторони вжили заходів для усунення недоліків, включаючи поліпшення повідомлень у засобах масової інформації про прогнози екстремальних погодних умов, подолання цифрового розриву, спричиненого поганим інтернет та телефонним зв'язком, і проведення кампаній серед громад, що перебувають у зоні ризику, з метою підвищення обізнаності про типи попереджень, які можуть бути отримані, і відповідні дії, які необхідно вжити.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+ +
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Посібник з картування зацікавлених сторін

Miro (undated): Complete Stakeholder Mapping Guide

SSWM (undated): Stakeholder Importance and Influence

Grassroots Collective (undated): Tools for Project Planning in Community Development. Using a Stakeholder Analysis to Identify Key Local Actors

Приклад інформаційної панелі картування зацікавлених сторін з Cox's Bazaar, Бангладеш

Communications with Communities Working Group (2020): Stakeholder Mapping 2020. Ukhiya and Teknaf Upazila, Cox’s Bazar Bangladesh

Malteser International (undated): Mapping of Stakeholders and Initiatives on Early Warning Systems in Myanmar

arrow_upward