arrow_backEmergency WASH

T.25 Логіко-структурний аналіз та дерево проблем

Логіко-структурний аналіз (LFA або Logframe) - це процес планування, який використовує дерево проблем та аналіз зацікавлених сторін [T.49] і забезпечує огляд цілей та показників проєкту, а також способів їх вимірювання. Він ілюструє ієрархію цілей і те, як вони сприяють впливу програми, а також забезпечує основу для моніторингу [M.2] та оцінювання [M.3] заходів, проміжних та кінцевих результатів.

LFA містить набір інструментів, які підтримують планування, моніторинг та оцінювання. Дані оцінювання A.4 аналізуються за допомогою "Дерева проблем" для визначення заходів та дій, спрямованих на вирішення проблем. Визначається загальна мета проєкту та кроки, необхідні для досягнення цієї мети. Ця ієрархія завдань (мета, кінцеві результати, проміжні результати, заходи) складається в матрицю. Для кожного рівня ієрархії в матрицю вносяться SMART індикатори (специфічні, вимірювані, досяжні, реалістичні та часові), а методи вимірювання індикаторів називаються «засобами верифікації». Також сюди включається опис ризиків, притаманних проєкту (тобто ймовірність недосягнення цілей), і важливих припущень (те, що має бути в наявності для досягнення цілей). Логічна структура повинна містити чіткий і доступний короткий виклад основних цілей, індикаторів і заходів. В ідеалі, логіко-структурна схема розробляється командою і доводиться до відома всіх зацікавлених сторін проєкту. Логічна структура часто є вимогою донорів, але її слід використовувати як "живий" документ для керівництва проєктом; вона потребуватиме адаптації в міру розвитку ситуації. Цілі, пов'язані зі WASH, повинні включати показники участі та залучення (розділ  E ), підзвітність перед постраждалим населенням (M.4 та F.23), зміну поведінки та заходи з гігієни (розділ  B ).

Застосовність

LFA процес може бути використаний у всіх контекстах і в усіх проєктах. Він є обов'язковою вимогою для всіх заходів з просування гігієни та з WASH. Він потребує часу, особливо в групі, оскільки часто виникають дебати щодо кожної цілі та її місця в матриці. Потрібні навчання та практика, і зазвичай потрібен досвідчений фасилітатор.

робити

  • Використовуйте простий посібник з LFA для підтримки процесу (див. ресурси)

  • Залучайте ключові зацікавлені сторони до процесу, де це можливо

  • Продовжуйте коригувати та оновлювати логіко-структурну схему і використовувати її для моніторингу прогресу

не треба

  • Не скомпілюйте логічну структуру, а потім забувайте її використовувати та оновлювати

  • Не зациклюйтеся на недосконалості моделі, а використовуйте її як практичну основу планування

  • Не ускладнюйте логічну структуру - вона повинна давати чітке уявлення про проєкт

Практичний приклад

Команда в Сьєрра-Леоне провела мозковий штурм щодо проблем з WASH в регіоні та основних факторів, що лежать в їх основі, для розробки логіко-структурної схеми; це зайняло дві зустрічі тривалістю понад три години кожна. Деякі учасники були розчаровані процесом, відчуваючи, що логіко-структурна схема була занадто негнучкою для ситуації, що швидко змінюється. Більшість вважали корисним обговорити проблеми, узгодити цілі програми та способи їх вимірювання. Вони також розглянули, що може піти не так, і що можна зробити для зменшення ризиків. Постраждала громада не була залучена до розробки логіко-структурної схеми, а також не була ознайомлена з нею.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+ +
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
Дорослі
Люди похилого віку
Особи з інвалідністю
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальний опис методу дерева проблем

IFRC (undated): Problem Tree. EVCA Toolbox

Короткометражний фільм про гуманітарні логфрейми

Save the Children (2018): Humanitarian Logframes

Прості посібники та інструменти

Garbutt, A., Simister, N. (2017): The Logical Framework, Intrac

Tools4dev (undated): Logical Framework (Logframe) Template

DFID (2011): Guidance on Using the Revised Logical Framework

Приклад плану дій

IFRC (undated): Water, Sanitation and Hygiene Promotion (WASH) Logframe/Plan of Action (POA) Template

arrow_upward