arrow_backEmergency WASH

A.4 Методи збору та аналізу даних

Для розробки та планування заходів з WASH необхідно поєднувати різні джерела і типи даних. Джерела інформації включають як первинні, так і вторинні дані. Типи інформації включають якісні та кількісні дані. Важливо вибрати найбільш підходящі методології для проведення своєчасного, актуального та ефективного оцінювання.

Первинні дані збираються безпосередньо від постраждалого населення. Вони збираються групами з оцінювання шляхом проведення польових робіт, найчастіше шляхом особистих інтерв'ю T.23 або обговорень з членами постраждалої громади T.14. Вони також можуть бути зібрані за допомогою інших методів, включаючи картування громад T.7, телефонні інтерв'ю, соціальні мережі та обмін електронною поштою T.44, радіозв'язок T.38 та безпосереднє спостереження T.28. Для цілей з просування гігієни (HP) збір первинних даних є важливим способом взаємодії з населенням (розділ  E ) на ранній стадії розробки програми. Це також гарантує, що проєкт є інклюзивним та актуальним на місцевому рівні і що оцінка створює цілісну та точну картину постраждалого населення.

Вторинні дані зазвичай збираються перед первинними даними та проходять принаймні один рівень аналізу перед включенням в оцінювання. Вторинні дані можуть бути у формі опублікованих досліджень, повідомлень засобів масової інформації та/або даних, які були оброблені, проаналізовані та зібрані для інших цілей, ніж оцінювання (наприклад, академічні дослідження або моніторингові звіти відомств чи секторів).

Як первинні, так і вторинні дані можуть бути зібрані та проаналізовані з використанням кількісних або якісних методів оцінки.

Кількісні методи збирають числові дані за допомогою опитувань або шляхом роботи з уже існуючими статистичними даними. Отримані дані можуть застосовуватися до різних груп людей для пояснення певного явища або для опису характеристики. Вони є корисними на етапі оцінювання, оскільки вимірюють охоплення, знання та практику. Методи збору даних можуть включати структуроване спостереження T.28, опитування та контрольні списки (T.24 та A.8), опитування, телефонні чи особисті інтерв'ю T.23. Аналіз кількісних методів вимагає певних знань статистики, але для цього існує відповідне програмне забезпечення.

Якісні методи корисні на етапі оцінки для збору та аналізу даних, які розкривають ставлення, сприйняття або наміри, наприклад, для визначення сприйняття людьми ризику або перепон, що перешкоджають здоровій поведінці (розділ  B ).

Якісні дані - це те, що люди описують або демонструють (наприклад, за допомогою фотографій). Зазвичай вони аналізуються шляхом виявлення типових тем і проблем та їх групування для отримання більш загальних висновків. Результати аналізу якісних даних не слід переводити у відсотки або числові дані без чіткого пояснення (наприклад, цифри можна отримати за допомогою голосування за кишеньковими картками T.31, вони не можуть бути використані для представлення решти населення). Використання більш загальних термінів може допомогти визначити, наприклад, чи більшість, або лише декілька людей висловили певну думку.

Тріангуляція порівнює кілька різних джерел даних і методів для перехресної перевірки та підтвердження висновків. Наприклад, можна порівняти погляди вчителів, медичних працівників, дітей та батьків на проблеми HP у школі, щоб уникнути помилкових припущень. Тріангуляція може підкріпити висновки або визначити напрямки для подальшої роботи.

Процес і належна практика

 • Зважте переваги якісних та кількісних методів відносно вашої мети оцінювання, щоб вирішити, які методи є доречними і коли у реагуванні.

 • Використовуйте комбінацію методів, які є як кількісними (скільки функціонуючих туалетів працює?), так і якісними (як жінки ставляться до відвідування туалету вночі та з якими перешкодами вони стикаються?).

 • Зберіть вторинні дані. Поширеними джерелами кількісних вторинних даних є дослідження з демографії та охорони здоров’я, мультиіндикаторне кластерне обстеження та будь-які звіти про «Знання, ставлення та практику» (KAP) або «Знання, практику та охоплення» (KPC), а також поточні дані про смертність, захворюваність та інші епідеміологічні дані сектору охорони здоров'я.

 • Опитування KPC та KAP T.24 є найбільш поширеними кількісними методами, що використовуються в гуманітарному секторі WASH для оцінювання, планування, моніторингу та аналізу програм WASH, але вони не завжди можуть бути здійсненними в гострій фазі надзвичайної ситуації.

 • В останні роки підхід Wash'Em F.22, аналіз "Виконавців/невиконавців" T.32 та аналіз "Бар'єрів і мотиваторів" T.3 більш широко використовуються для інформування програм з HP у гуманітарному секторі.

 • Виберіть між збором первинних даних за допомогою ручки та паперу або планшетів. Спочатку визначте, який метод є найбільш зручним для постраждалого населення, а потім - який метод збору даних дозволить провести швидкий і точний аналіз зібраних даних.

 • Переконайтеся, що ви володієте знаннями, необхідними для застосування кількісних методів: для забезпечення достовірності результатів потрібні специфічні навички та дані (наприклад, списки домогосподарств у селах).

 • Плануйте, використовуючи чотири основні кроки для аналізу якісних даних: (1) упорядкування даних, (2) формування або кодування даних, (3) інтерпретація та узагальнення інформації та (4) пояснення інформації.

 • Проводьте тріангуляцію інформації з використанням різних методів і джерел та перехресну перевірку результатів, щоб мінімізувати упередженість використання лише одного методу та підвищити надійність даних.

 • Розгляньте можливість використання двоступеневого стратифікованого методу випадкової вибірки (кластерна вибірка або вибірка для забезпечення якості партії), якщо неможливо отримати список одиниць при проведенні кількісного опитування. З якісними методами часто використовується техніка, яка називається "вибірка з надлишком". Це коли декількох осіб або груп можуть попросити обговорити таке питання, як доступ до води, доки не буде зрозуміло, що нових проблем не виявлено.

     

призначення

Забезпечити вибір відповідних методів, джерел та інструментів для збору та аналізу даних.

Important

 • Збір та аналіз первинних кількісних та якісних даних потребує різних ресурсів та досвіду, тому вибір методології повинен бути ретельним.

 • Кількісні дані, якщо вони зібрані ретельно з використанням відповідних методів і критично проаналізовані, можуть надати інформацію, яка може бути застосована до більшої кількості населення. Однак вони не дають поглибленого якісного опису досвіду постраждалого населення.

 • Якісні дані можуть надати багату та детальну інформацію про різні групи та їхні погляди на конкретні соціальні та культурні питання, пов'язані з WASH. Вони можуть відображати різноманітні думки всіх верств населення.

 • Важливо враховувати стать, вік та специфічні фактори вразливості (наприклад, інвалідність) при виборі методів оцінки (E.3, E.4, E.5).

 • Упередженість вибірки часто є основним недоліком оцінки і може призвести до непереконливих та ненадійних результатів.

References

Якісні та кількісні методи дослідження для збору, узагальнення, аналізу та синтезу інформації для оцінювання гуманітарних потреб

ACAPS (2012): Qualitative and Quantitative Research Techniques for Humanitarian Needs Assessment. An Introductory Brief

Практичні рекомендації щодо проведення оцінювання та збору даних

Currion, P. (2014): Humanitarian Needs Assessment. The Good Enough Guide, Practical Action Publishing. ACAPS, ECB

Практичний посібник з просування гігієни, включаючи інформацію щодо оцінювання та планування

Ferron, S., Morgan, J. et al. (2007): Hygiene Promotion. A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing. ISBN: 978-1853396410

Посібник з розробки анкет та формування вибірки

ACAPS (2016): Questionnaire Design. How to Design a Questionnaire for Needs Assessments in Humanitarian Emergencies

Impact Initiatives (2020): Research Design Guidance: Sampling

arrow_upward