arrow_backEmergency WASH

T.38 Радіо і телебачення (TV)

Радіо або телебачення (TV) є економічно ефективними засобами масової комунікації [C.5], які можуть швидко поширювати інформацію та підвищувати обізнаність з питань, пов'язаних з гігієною, допомагати створювати попит і впливати або змінювати суспільну думку та поведінку.

Радіо і телебачення можна використовувати для швидкого поширення простої інформації пов’язаної з WASH та гігієною серед великої кількості людей, підвищуючи обізнаність і інтерес до покращення гігієни. Вони можуть охопити людей, які інакше були б ізольовані через географічне розташування, конфлікти, низьку грамотність або бідність. Радіо зазвичай широко доступне навіть у тих країнах, де телебачення є рідкістю. Це робить радіо особливо цінним засобом масової інформації, якщо рівень грамотності низький або в громадах з більш усною традицією. Однак, відсутність електроенергії або потреба в батарейках можуть бути обмежуючими факторами. І радіо, і телебачення є односторонніми засобами масової інформації, як правило, з незначними партисипативними елементами або взагалі без них. Це ускладнює взаємодію з цільовою аудиторією та з’ясування того, чи засвоюється інформація та чи ефективно вона впливає на зміни. Однак, партисипативні елементи все ще можуть бути використані для більш активної взаємодії з аудиторією. Приклади включають радіо-дзвінки та заохочення груп до спільного прослуховування або перегляду з подальшим обговоренням. Використання радіо і телебачення повинно бути інтегровано в більш широку комунікаційну стратегію з використанням різних каналів, таких як відвідування домогосподарств T.18 або поширення листівок T.19. Детальне оцінювання (розділ  A ) необхідне для того, щоб зрозуміти, які канали комунікації зазвичай використовуються громадою, і чи є радіо та телебачення культурно прийнятними та доступними.

Застосовність

Радіо і телебачення можна використовувати на всіх етапах реагування, як у сільській, так і в міській місцевості. Вони можуть охопити велику кількість людей з різних верств населення. До людей також можна звертатися дистанційно C.8. Радіо, зокрема, є недорогим і популярним засобом комунікації. Радіопередачі легко створювати, хоча ефірний час може бути дорогим.

робити

  • Розгляньте можливість використання слоганів, джинглів або пісень [T.47] які є впізнаваними для аудиторії

  • Завжди вибирайте канали комунікації на основі попередньої оцінки

  • Обирайте радіо- чи телестанцію, яка має широке охоплення вашої цільової аудиторії, користується довірою населення, мовить бажаною мовою та не має сильної прихильності до жодної групи

не треба

  • Не використовуйте канали, які можуть вплинути на нейтральність та неупередженість організації

  • Не недооцінюйте навички та час, необхідний для навчання команди

Практичний приклад

Щоб підвищити обізнаність людей у районах Куріграм і Баргуна про готовність до стихійних лих Червоний Півмісяць Бангладеш обрав місцеві радіостанції як засіб комунікації. Їхня програма "Привіт, Червоний Півмісяць: Ми вас слухаємо!" регулярно виходить в ефір. Тема кожної радіопередачі визначається шляхом проведення дискусій для визначення питань та інформації, які є важливими для громад. Надання життєво важливої інформації через радіопередачі допомогло людям вжити заходів, щоб краще захистити себе і свої сім'ї від катастроф.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальна інформація щодо використання радіо та телебачення

IFRC (2021): Community Engagement and Accountability Toolkit Tool 8: Communication Channels

SSWM (undated): Media Campaigns – Radio

SSWM (undated): The Radio News Story

SSWM (undated): The Radio Lead-In

SSWM (undated): The Telephone Interview for Radio Broadcast

SSWM (undated): The TV Interview for Water Reporting

arrow_upward