arrow_backEmergency WASH

T.19 Інформація, освіта, комунікація (IEC)

Інформаційно-освітні та комунікаційні заходи (IEC) стосуються структурованої розробки ефективних комунікаційних матеріалів та методів, спрямованих на мотивування людей до дій, спрямованих на запобігання захворюванням, пов'язаним із WASH.

Матеріали IEC використовуються для підтримки загальної стратегії з просування гігієни. Вони включають ряд продуктів, таких як інфографіка, флаєри, листівки, брошури, повідомлення в соціальних мережах, телевізійна реклама, аудіозаписи для радіо, плакати, білборди або мурали, а також повідомлення від популяризаторів гігієни. Самі по собі матеріали IEC не є достатньо потужними для зміни поведінки. Вони повинні поєднуватись з іншими заходами з використанням різних каналів комунікації, включаючи ті, що дозволяють вести діалог та взаємодіяти. При розробки матеріалів IEC слід використовувати структурований підхід. Першим кроком є розуміння ситуації, потім - визначення ризикованої поведінки, прийняття рішення про те, що необхідно змінити, щоб позитивно вплинути на здоров'я та благополуччя людей, вибір цільової аудиторії та виявлення соціальних і культурних чинників, які формують переконання і практики. На другому етапі здійснюється планування заходів з ІЕК, включаючи визначення цілей, аналіз перспектив громади, вибір методів, матеріалів і каналів ІЕК, а також розробку плану дій для забезпечення виробництва своєчасних і придатних для використання продуктів. Третій крок - етап впровадження. Це включає роботу з художниками та іншими особами над розробкою матеріалів IEC та попереднє тестування, щоб переконатися, що матеріали та повідомлення зрозумілі. Моніторинг, оцінювання та навчання (розділ  M ) перевіряють, чи було втручання ефективним, і визначають, чи є матеріали видимими, цікавими, прийнятними та зрозумілими. Інтерв'ю (T.23 або T.27), вибіркові спостереження T.28 та обговорення у фокус-групах T.14 можуть бути використані для з'ясування того, що люди зрозуміли з матеріалів і чи будуть вони діяти відповідно до отриманої інформації.

Застосовність

Матеріали IEC можуть бути використані на будь-якій фазі реагування, але для того, щоб забезпечити їх належне застосування в гострій фазі, необхідно підготуватися заздалегідь. Матеріали можуть бути корисними в усіх контекстах і застосовуватися в будь-якому масштабі. Матеріали та методи IEC є частиною комунікаційної стратегії, часто як елемент медіа-кампаній C.5, і тому повинні відповідати тим же принципам. Однак, IEC також можна використовувати для підтримки партисипативної комунікації C.4. Співпраця з місцевими фахівцями полегшить процес, наприклад, завдяки використанню місцевої мови та підвищенню ступеня прийнятності малюнків.

робити

  • Використовуйте позитивні образи, які дають людям змогу відчути себе сильнішими

  • Виділіть час для попереднього тестування та використовуйте визначений набір запитань для отримання якісного зворотного зв'язку

  • Забезпечте використання результатів моніторингу для адаптації та модифікації матеріалів і методів IEC

не треба

  • Не використовуйте надто загальні або надто складні повідомлення

  • Не використовуйте негативні або засуджувальні повідомлення

Практичний приклад

IFRC розробила загальні матеріали IEC для просування здоров'я у сфері водопостачання, санітарії та гігієни. Отримана серія з десяти документів підтримує діяльність WASH IEC. Матеріали адаптовані та використовуються волонтерами Червоного Хреста або Червоного Півмісяця в різних умовах для підвищення обізнаності домогосподарств та громад з питань WASH, таких як профілактика діареї, особиста та побутова гігієна.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Тренінг MOOC з IEC у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з WASH

Oxfam (undated): Information, Education and Communication (IEC) in WASH Emergencies. Online Course

Загальна інформація про плакати та листівки в рамках медіа-кампаній

SSWM (undated): Media Campaign. Poster and Flyer

Приклади матеріалів IEC

IFRC (undated): IEC Materials for Health Promotion in Water, Sanitation and Hygiene. Resilience Library Southeast Asia Resources

CDC (undated): Posters for the Prevention and Control of Cholera

CDC (undated): Hygiene-Related Posters

arrow_upward