arrow_backEmergency WASH

T.3 Аналіз бар'єрів і мотиваторів

Аналіз бар'єрів та мотиваторів допоможе зрозуміти поведінку людей і те, що мотивує їхню поведінку, шляхом оцінки факторів, які допомагають або перешкоджають зміні поведінки. Цей поглиблений аналіз може бути проведений кількома способами.

На поведінку людини впливають численні фактори, включаючи контекст, переконання, цінності та соціальний тиск (розділ  B ). Більшість людей, незалежно від їх фізичного, культурного та соціального контексту, мають спільні ключові мотиви та емоції, які сприяють їхньому виживанню. До таких універсальних рушійних сил належать приналежність до певної групи; потяг (схильність до приваблення та бажання залучати високоцінних партнерів); турбота (тенденція піклуватися про потомство); комфорт (тенденція перебувати в оптимальних фізичних умовах) і страх (схильність уникати об'єктів і ситуацій, які можуть призвести до травми або смерті). Мотиватори - це позитивні чинники, які спонукають людей практикувати здорову гігієнічну поведінку, а бар'єри - це фактори, які заважають людям робити це. Такі перешкоди можуть бути фізичними (доступ до таких засобів, як мило, вода, відповідні туалети), соціальними (норми та звичаї, відсутність довіри до медичних працівників та медичної інформації) та біологічними (психічний стан). Аналіз зазвичай вимагає збору як якісних, так і кількісних даних A.4, але на етапі гострого реагування може не бути часу для проведення кількісного опитування. Такі методи оцінювання, як обговорення у фокус-групах T.14 та інтерв'ю з ключовими інформаторами T.23, можуть надати уявлення про існуючі бар'єри та мотиватори. Також може бути корисним проведення аналізу виконавців/невиконавців T.32 з використанням як якісних, так і кількісних даних A.4. Отримані результати можуть вплинути на вибір заходів з просування та формулювання гігієнічних повідомлень у плані зміни поведінки. Аналіз бар'єрів і мотиваторів для просування гігієни (HP) повинен бути частиною загального оцінювання, а не окремим завданням.

Застосовність

Аналіз бар'єрів та мотиваторів може бути застосований у всіх умовах і вын повинен використовуватися на початковій фазі оцінювання перед здійсненням будь-якої діяльності у сфері охорони здоров'я. Однак, більш структурований аналіз виконавців/невиконавців T.32, як правило, потребує більше часу і може бути неможливим у гострій фазі.

робити

  • Уважно прислухайтесь до різних зацікавлених сторін

  • Враховуйте як пріоритетні групи, з якими ви хочете працювати (наприклад, матері маленьких дітей), так і ті, хто може на них впливати (наприклад, бабусі)

не треба

  • Не робіть припущень про те, що буде мотивувати або перешкоджати поведінці, на основі вашої власної точки зору.

  • Не зосереджуйтесь на одному бар'єрі (наприклад, брак знань), а враховуйте всі соціокультурні, екологічні та фізичні перешкоди на шляху до змін

Практичний приклад

WaterAid провела формативне дослідження в п'яти країнах на півдні Африки з метою визначення рушійних сил та бар'єрів для ключових гігієнічних навичок, таких як миття рук з милом, гігієна харчування та відвідування туалетів. Серед загальних бар'єрів були виявлені відсутність зручностей, низька якість будівництва, обмеженість приватності, мило, яке вважається дорогим товаром, а також час, відстань і черги при зборі води. Мотивація коливалися від відрази до того, щоб мати на руках щось брудне або заразне, до приналежності до певної групи та бажання отримати позитивну оцінку від інших людей. Інші фактори, які мотивували будівництво та використання туалетів, включали підзаконні акти або санкції, встановлені на місцевому рівні, з такими покараннями, як штрафи та конфіскація худоби за невиконання вимог.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Пояснення щодо бар'єрів та мотиваторів і того, як почати їх оцінювати

IFRC (2018): IFRC WASH Guidelines for Hygiene Promotion in Emergency Operations. Step 3 (Available in different languages)

Як провести аналіз бар'єрів за допомогою методу "виконавець/не виконавець"

Kittle, B. (2017): A Practical Guide to Conducting a Barrier Analysis 2nd Edition, Helen Keller International

Davis, J., Thomas, P. (2010): Barrier Analysis Facilitator’s Guide: A Tool for Improving Behavior Change Communication in Child Survival and Community Development Programs, Food for the Hungry

TOPS Program (2014): Barrier Analysis Questionnaire, FSN Network

Тематичні дослідження з аналізу бар'єрів

PIN (2017): The Barriers to Improve Hygiene and Sanitation Practices in Rural Ethiopia, People in Need

WaterAid (2020): Removing Barriers to the Practice of Hygiene in Southern Africa. Summary of Formative Research Findings in Five Countries

arrow_upward