arrow_backEmergency WASH

T.24 Опитування щодо знань, поглядів та практики (KAP)

Опитування KAP використовує стандартизовані анкети для збору та аналізу достовірних кількісних даних з метою визначення знань (K), поглядів (А) та практики (Р) населення з конкретної теми для підтримки планування, розробки, впровадження, моніторингу та оцінювання заходів з WASH.

Опитування KAP вимірює те, що люди знають (знання), що вони відчувають і у що вірять (погляди), а також те, що вони роблять (практика). Воно проводиться шляхом структурованих інтерв'ю з використанням однієї і тієї ж анкети для кожного респондента, що дає змогу отримати кількісні результати, які можна статистично проаналізувати. Запитання призначені для визначення ключових знань, соціальних навичок і ноу-хау, якими зазвичай користується населення або цільова група з певних питань, пов'язаних з гігієною. Дані можна збирати за допомогою роздрукованих анкет або на планшетах із завантаженим програмним забезпеченням. Проаналізовані дані можуть допомогти визначити інтервенції, встановити базові показники, визначити пріоритети та виміряти зміни. Опитування KAP може виміряти ступінь або охоплення змінної, наприклад, використання туалетів, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу. Опитування може виявити хибні уявлення чи непорозуміння, які можуть бути перешкодою для запланованих заходів, або дати нове розуміння проблеми. Воно може допомогти визначити стратегію втручання у світлі конкретних місцевих обставин та культурних факторів, що на них впливають. Залежно від обсягу, контексту та складності, опитування за методом KAP може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Опитування KAP не слід використовувати як єдиний метод або джерело інформації; їх слід доповнюватися іншими методами, такими як інтерв'ю з ключовими інформаторами T.23 та обговорення у фокус-групах T.14.

Застосовність

Опитування за методом KAP можливе в більшості контекстів та на більшості фаз. Для їх організації потрібна група з проведення опитування, яка зазвичай складається з підготовлених інтерв'юерів/обліковців та супервайзерів. Може знадобитися співпраця з іншими особами або організаціями для визначення плану вибірки (кількості осіб та районів, які будуть опитані), створення або адаптації анкет, проведення інтерв'ю місцевою мовою та введення або аналізу даних A.8.

робити

  • Забезпечте методологію випадкової вибірки таким чином, щоб кожен член населення мав рівні шанси бути обраним, щоб уникнути упередженості даних

  • Ставте лише ті запитання, які необхідні для відповіді на загальне питання дослідження або для вимірювання показників

  • Виділить час і ресурси для проведення навчання, перевірки перекладених анкет на членах громади та внесення змін до них перед впровадженням.

не треба

  • Не завищуйте та не занижуйте розмір вибірки. Будьте репрезентативними, опитуючи якомога менше домогосподарств

Практичний приклад

REACH провів KAP опитування в таборі Заатарі в Йорданії, щоб оцінити поточні знання, ставлення та практику мешканців табору щодо WASH та оцінити зміни, які відбулися з часу останнього опитування. Зокрема, було оцінено вплив нової водопровідної мережі на гігієнічні практики та обізнаність мешканців табору про створення координаційних центрів кластеру. Також було оцінено сприйняття мешканцями табору ефективності інформації та послуг, пов'язаних із WASH, запроваджених з метою посилення майбутніх програм WASH та переходу до більшої стабільності.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Посібник з проведення опитувань KAP та отримані висновки

ACF (2005): Water, Sanitation and Hygiene for Populations at Risk

Médecins du Monde (2012): The KAP Survey Model. Knowledge, Attitude and Practices. Steps and Rules for the Preparation and Implementation of Quantitative Surveys

ACF (2013): Conducting KAP Surveys: A Learning Document Based on KAP Failures

Приклад дослідження KAP у таборі Заатарі, Йорданія

UNICEF, REACH (2018): WASH Knowledge, Attitude and Practice (KAP) Survey in Za’atari Camp

arrow_upward