arrow_backEmergency WASH

T.21 Інтегрована модель поведінки (IBM) для WASH

Інтегрована модель поведінки (IBM) для WASH є концептуальною моделлю та інструментом, що допомагає зрозуміти численні екологічні, психосоціальні та технічні фактори, що впливають на поведінку у сфері WASH.

IBM для WASH об'єднує декілька існуючих поведінкових теорій та моделей, таких як SaniFOAM та FOAM F.19 та інші. Вона була складена у 2013 році після систематичного огляду 15 існуючих моделей та концепцій, що використовуються у секторі WASH. Хоча всі моделі охоплюють важливі детермінанти поведінки щодо WASH, жодна з них не враховує всі специфічні та унікальні аспекти зміни поведінки у сфері водопостачання, санітарії та гігієни, такі як залежність від технологій, звичний характер поведінки у сфері WASH та численні рівні впливу. IBM для WASH має три виміри: контекстуальний, психосоціальний та технологічний. Вона розглядає взаємодію між різними детермінантами для кожного виміру на п'яти рівнях: соціальному, громадському, міжособистісному, індивідуальному та на рівні звичок. Успішні інтервенції повинні підтримувати і зберігати зміни у поведінці в усіх трьох вимірах і на всіх п'яти рівнях. Потрібен час для оцінювання та розуміння різних детермінант та їх доцільності в кожному контексті.

Застосовність

Може застосовуватися до всіх контекстів, ситуацій та фаз, але різні детермінанти можуть бути більш або менш важливими в певних ситуаціях та контекстах. На це потрібен час. Це корисний інструмент для планування програм, що забезпечує огляд усіх факторів, які впливають на WASH, та дозволяє виявити прогалини у знаннях та розумінні.

робити

  • Використовуйте модель для управління оцінюванням, реалізації програми та виявлення прогалин у розумінні

  • Використовуйте модель на ранніх стадіях планування та розробки програми

  • Враховуйте звичну природу поведінки щодо WASH та те, як вона обумовлена технологією, психологічною та соціальною теорією та більш широким контекстом

не треба

  • Не розглядайте всі детермінанти в рамках системи IBM-WASH: визначте найбільш важливі для вашого населення, умов та поведінки

  • Не намагайтеся виміряти та кількісно оцінити кожну детермінанту; система значною мірою ґрунтується на антропологічних підходах і часто краще підходить для якісних досліджень, ніж методи опитування.

Практичний приклад

У Бангладеш для відбору найбільш підходящих експериментальних станцій для миття рук було використано формативне дослідження з використанням моделі IBM. Елементи технології, такі як потужність і довговічність, мали вирішальне значення для прийнятності, так само як і контекстуальні фактори, такі як постійний доступ до води і фізичне розташування технології. Психосоціальні чинники, такі як відраза, також впливали на те, чи сприяла станція для миття рук миттю рук у ключові моменти, чи перешкоджала цьому. Наприклад, огида, пов'язана з миттям рук біля туалетів, може перешкоджати миттю рук в інший час, що потребує додаткових станцій для миття рук.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+ +
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
Дорослі
Люди похилого віку
Особи з інвалідністю
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Наукова стаття з описом моделі та історії її виникнення

Dreibelbis, R., Winch, P. et al. (2013): The Integrated Behavioural Model for WASH: A Systematic Review of Behavioural Models and a Framework for Designing and Evaluating Behaviour Change Interventions in Infrastructure-Restricted Settings, BMC Public Health 13:1015

Наукова стаття, що ілюструє тематичне дослідження з Бангладеш

Hulland, K., Leontsini, E. et al. (2013): Designing a Handwashing Station for Infrastructure-Restricted Communities in Bangladesh Using the Integrated Behavioural Model for Water, Sanitation and Hygiene Interventions (IBM-WASH), BMC Public Health 13:877

arrow_upward