arrow_backEmergency WASH

T.5 Групи піклування

Група піклування - це група з 10-15 волонтерів-промоутерів у громаді, які погоджуються регулярно відвідувати 10-15 своїх сусідів та поширювати інформацію про зміну поведінки щодо здоров'я та гігієни.

Група з піклування регулярно зустрічається з підготовленим додатковим консультантом або працівником проєкту для підтримки, навчання та нагляду, а також для обговорення проблем або успіхів, з якими вони стикаються під час відвідування своїх сусідніх домогосподарств. Це каскадна модель, заснована на навчанні за принципом "рівний-рівному" T.29. Модель може використовуватися з різними групами, але зазвичай асоціюється з матерями дітей раннього віку з акцентом на здоров'я матері та дитини. Деякі програми передбачають наявність принаймні однієї вагітної або матері-годувальниці як критерій для відвідування домогосподарств. Інші можуть включати домогосподарства з дітьми віком до двох або п'яти років. Підготовлені матері є прикладом для наслідування у своїй громаді. Їх обирають сусіди на основі різних критеріїв, які зазвичай включають базову грамотність та вміння рахувати для забезпечення точної звітності та ведення обліку. Кількість домогосподарств, які вони охоплюють, залишається низькою (10-15 домогосподарств), щоб волонтерство не забирало надто багато часу; очікується, що члени групи будуть відвідувати кожне з доручених їм домогосподарств двічі на місяць. Група з піклування також обмежена за розміром, щоб сприяти ефективному інтерактивному та партисипативному навчанню. Зазвичай групам надаються наочні посібники (наприклад, фліпчарти) для підтримки їхньої роботи. Зустрічі групи з піклування повинні мати певну структуру і включати завдання, ігри T.15 або пісні T.47, вирішення проблем, вивчення та випробування нової поведінки, визначення перешкод та шляхів їх подолання, а також прийняття зобов’язань щодо практики. Відвідування домогосподарств T.18 може мати аналогічну структуру. Необхідно також здійснювати допоміжний нагляд, спостерігаючи за відвідуванням домогосподарств та надаючи зворотній зв'язок.

Застосовність

Цей метод використовується в умовах розвитку, але може бути адаптований до гострих ситуацій, в яких можуть знадобитися частіші відвідування, а члени групи можуть охоплювати меншу кількість домогосподарств.

робити

  • Тісно співпрацюйте з громадою для розробки та впровадження методики групи з піклування

  • Визначте волонтерів групи з піклування з числа представників громади на основі узгоджених критеріїв

  • Регулярно зустрічайтеся з групою з піклування та забезпечуйте нагляд за її діяльністю

не треба

  • Не майте занадто багато волонтерів у кожній групі з піклування

  • Не доручайте кожному волонтеру групи з піклування занадто багато домогосподарств для відвідування

  • Не нехтуйте точним веденням записів для моніторингу та оцінювання результатів програми груп з піклування

Практичний приклад

Групи піклування використовуються у понад 28 країнах в умовах розвитку та надзвичайних ситуацій різними організаціями та деякими урядами. У 2019 році компанія World Vision розпочала пілотне впровадження підходу груп з піклування (NCG) з фокусом на WASH у Гані. У двох районах було створено 108 NCG, які охопили 75 000 людей. Поведінка, на яку орієнтувалися матері-лідери, включала припинення відкритої дефекації та миття рук з милом у критичні моменти. Оцінювання, проведене у 2021 році, показало, що NCG мали значний вплив на такі показники, як зменшення виявленої E. coli (кишкової палички) у питній воді з 32% до 8% та збільшення доступності мила з 34% до 84%. Доступ до базових санітарно-гігієнічних послуг збільшився лише незначно (на 7 відсотків більше, ніж у контрольній групі), але є свідчення покращення утримання тварин у загонах та зменшення стигматизації щодо управління гігієною менструального циклу.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+ +
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+
Особи з інвалідністю
+
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+

Список літератури

Посібник з підготовки групи піклування

FSN Network - Social and Behavioral Change Task Force (2014): Care Groups: A Training Manual for Program Design and Implementation

TOPS (2016): Care Groups: A Reference Guide for Practitioners

World Vision Nurturing Care Group (NCG)

World Vision (2020): Nurturing Care Groups Project Model

Herrick, M., Tidwell, B. et al. (2021): Behavior Change. Practical Implementation Guidance for Programs, World Vision

Вибрані ресурси щодо використання підходу "Група піклування"

Behaviour Change (undated): Care Group Website

Фільм про програму ENRICH Care Group в чотирьох країнах

World Vision (undated): Care Group Model – World Vision ENRICH Project

arrow_upward