arrow_backEmergency WASH

T.35 Інтеграція питань захисту

Всі заходи з просування гігієни (HP) повинні активно включати в себе заходи, спрямовані на те, щоб не завдати ненавмистної шкоди людям або не підірвати цінності, стандарти та норми, які лежать в основі гуманітарного реагування.

Програми з WASH, які не враховують питання комплексного захисту, можуть підвищити вразливість, загострити насильство та перешкоджати доступу до адекватних послуг з WASH. Працюючи в команді, фахівці з питань гігієни повинні (1) надавати пріоритет безпеці та гідності і максимально уникати заподіяння шкоди шляхом запобігання та мінімізації будь-яких ненавмисних негативних наслідків програми, які можуть підвищити вразливість людей як до фізичних, так і до психосоціальних ризиків, (2) сприяти забезпеченню повноцінного доступу: доступ до допомоги та послуг повинен бути пропорційним потребам і без перешкод (наприклад, дискримінації). Приділіть особливу увагу окремим особам та групам, які можуть бути особливо вразливими або мають труднощі з доступом до допомоги та послуг WASH, (3) будьте підзвітними громадам M.4 шляхом створення відповідних механізмів T.13, за допомогою яких постраждале населення може здійснювати зворотний зв'язок щодо адекватності заходів, які стосуються їхніх проблем і скарг), за допомогою яких постраждале населення може надавати зворотний зв'язок щодо адекватності заходів та вирішувати свої проблеми і скарги, (4) забезпечте участь та розширенню прав і можливостей (глава  E ) шляхом підтримки розвитку здатності до самозахисту та надання допомоги людям у відстоюванні своїх прав, включаючи, але не виключно, права на воду, санітарію та охорону здоров'я, (5) керуйте ризиками шляхом постійного моніторингу M.2 потенційних ризиків та визначення шляхів до їх запобігання та пом'якшення.

Застосовність

Інтеграція питань захисту є обов'язковою у всіх HP програмах протягом усього програмного циклу та на всіх етапах і в усіх контекстах реагування.

робити

  • Розвивайте потенціал персоналу та партнерів для розуміння проблеми насильства, пов'язаного із WASH, та усвідомлення їхньої відповідальності

  • Встановлюйте зв'язки зі спеціалістами з питань захисту, гендеру та гендерно-обумовленого насильства для надання допомоги з удосконалення програм та реагування на виклики

  • Забезпечте, щоб об'єкти WASH проєктувалися, будувалися та управлялися таким чином, щоб можно було зменшити вразливість користувачів від насильства

не треба

  • Не розглядайте "захист" як виключну відповідальність спеціалістів

  • Не бійтеся звертатися за допомогою та підтримкою, щоб виконати вимоги щодо захисту HP та іншого персоналу з WASH

Практичний приклад

У Ліберії приклади насильства або вразливості до насильства, пов'язаного із WASH, були наведені під час зустрічей з низкою організацій, що працюють у сфері захисту, розширення прав і можливостей жінок та WASH. Наприклад, у Гранд-Геде нова свердловина була розміщена поруч з будинком міського голови на його прохання. Коли представники НУО повернулися для моніторингу, вони виявили, що жінки не користуються свердловиною, оскільки біля будинку старости завжди сидять чоловіки, і вони бояться домагань. Побиття та знущання були звичайним явищем (для жінок та дітей), якщо вони занадто довго залишалися поза домом, в тому числі, коли збирали воду. У виборі місця для розташування свердловини слід було залучати жінок, які були основними користувачами цього об'єкту.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+ +
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Інструментарій розроблений для практиків WASH, які працюють в умовах розвитку, гуманітарних та перехідних ситуаціях

House, S., Ferron, S. et al. (2014): Violence, Gender and WASH. A Practitioner’s Toolkit, WaterAid, SHARE

Безпечна розробка програм в умовах гуманітарного реагування

Oxfam (undated): Safe Programming in Humanitarian Responses. A Guide to Managing Risks

Інструментарій з інтеграції питань захисту в гуманітарне реагування

Global Protection Cluster (undated): Protection Mainstreaming Toolkit. Field Testing Version

Приклад контрольного переліку питань щодо захисту з Окупованої палестинської території

OHCHR (undated): Checklist for Mainstreaming Protection in WASH Programmes. Protection and WASH Cluster

Керівництво з питань захисту, гендеру та інклюзії

IFRC (2021): Protection, Gender and Inclusion in Water, Sanitation and Hygiene Promotion - Leaving No-One Behind in WASH (Available in different languages)

arrow_upward