arrow_backEmergency WASH

T.36 Публічні оголошення

Публічні оголошення є інструментом масової комунікації [C.5] для швидкого донесення важливих повідомлень, пов'язаних з гігієною. Вони можуть охопити багато людей одночасно і є економічно ефективними.

Метою публічних оголошень є поширення життєво важливої інформації (наприклад, про гострі ризики для здоров'я або захисні гігієнічні практики), підвищення загальної обізнаності з певного питання та допомога у формуванні установок та поведінкових норм C.9. Інформування є більш ефективним, коли воно зосереджене на найбільш актуальній інформації та передбачає передачу невеликої кількості повідомлень за один раз. Також корисно повторювати повідомлення кілька разів. Публічні оголошення повинні бути зроблені місцевою мовою та адаптовані до місцевого контексту. Вони є односторонньою формою комунікації з незначними або відсутніми партисипативними характеристиками, хоча вони повинні ґрунтуватися на оцінюванні громади і в подальшому контролюватися M.2. Оскільки важко визначити, чи була інформація чітко зрозуміла цільовою аудиторією, публічні оголошення повинні доповнюватися іншими інструментами, методами та повідомленнями. Інформація також може потребувати підкріплення з боку місцевих популяризаторів здоров’я чи гігієни, які використовують більш інтерактивні засоби комунікації C.4. Публічні оголошення зазвичай робляться по радіо або телебаченню T.38. Їх також можна робити за допомогою мегафона або гучномовця, часто в місцях, де збирається багато людей (наприклад, на ринках); також використовуються мобільні гучномовці, встановлені на транспортному засобі. Публічні оголошення по радіо або телебаченню (відомі як громадські оголошення) часто є безкоштовними.

Застосовність

Публічні оголошення особливо корисні на етапі гострого реагування, коли інформація та повідомлення повинні поширюватися швидко. Завдяки своїй простоті та обмеженій кількості необхідних матеріалів, їх можна використовувати в різних контекстах і вони можуть бути адресовані до широкої аудиторії.

робити

  • Переконайтеся, що повідомлення є чіткими і такими, що запам'ятовуються, і, якщо можливо, повторіть їх кілька разів

  • Використовуйте відповідні для групи слова та мову

  • Розгляньте можливість використання гасла або пісні, щоб зробити повідомлення більш запам'ятовуваними

не треба

  • Не поширюйте надто складні повідомлення

  • Не покладатися на публічні оголошення як єдиний інструмент комунікації та розгляньте інші методи комунікації, що передбачають більш партисипативне залучення громадськості

Практичний приклад

Під час пандемії COVID-19 уряди різних країн світу часто використовували публічні оголошення для надання інформації про необхідність залишатися вдома, дотримуватися соціальної дистанції, використовувати маски для обличчя та мити руки. Ця інформація неодноразово повторювалася з використанням різних способів комунікації, включаючи радіо та телебачення T.38 і соціальні мережі T.44. У Великій Британії для кращого запам'ятовування цієї інформації було використано гасло "Руки, обличчя, простір". Пізніше публічні оголошення зосереджувалися на важливості вакцинації та на тому, де її можна зробити.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальна інформація про комунікацію ризиків

CDC (undated): Crisis and Emergency Risk Communication. Manual and Tools

Ford, C., Khajehpour, S. (undated): Preparing the Ground for Better Dialogue, Better Information, Better Action. Lessons on Communicating With Communities in Emergencies, CDAC Network

CDAC Network, ACAPS (2014): Assessing Information and Communication Needs: A Quick and Easy Guide for Those Working in Humanitarian Response

arrow_upward