arrow_backEmergency WASH

T.34 Пропорційне накопичення

Пропорційне накопичення (Proportional Piling) - це партисипативний метод, який допомагає візуалізувати відносні пропорції. Він корисний для роботи з людьми, які не звикли до кількісного оцінювання даних. Метод спрямований на збір інформації, стимулювання дискусії та сприяння досягненню консенсусу і прийняттю рішень.

Пропорційне накопичення - це проста техніка для візуалізації кількісних показників. Вона часто використовується для візуального визначення відносних часток або важливості різних порівнянних питань, пов'язаних із WASH (наприклад, гігієнічна поведінка, домашні витрати або проблеми зі здоров'ям у громаді). Це може допомогти визначити пріоритетність проблем громади та потенційних рішень. Ця техніка може бути інструментом оцінювання або підтримки прийняття рішень. Пропорційне накопичення також є цінним інструментом фасилітації, оскільки воно може швидко викликати плідні дискусії щодо відносного розміру часток і допомогти малим групам досягти консенсусу. Ресурси, необхідні для проведення техніки пропорційного накопичення включають фіксовану кількість (зазвичай близько 100) доступних місцевих матеріалів, таких як дрібні камінці, сушені боби, насіння, шматочкі паперу або щось подібне за розміром. На землі або папері можна намалювати кола або малюнки, які представляють цікаві теми. Згодом учасників просять розділити і скласти камінці або боби в стопку відповідно до пропорційної важливості обговорюваних тем. Потім кожна купка підраховується і використовується для подальшого аналізу та обговорення. Може бути корисно повторити вправу пропорційного накопичення, щоб порівняти проблему в поточній ситуації з докризовою ситуацією.

Застосовність

Пропорційне накопичення можна використовувати на всіх етапах реагування, в різноманітних контекстах і з різними цільовими групами. Воно потребує кваліфікованого фасилітатора і може бути виконане з використанням місцевих матеріалів. Через невелику кількість необхідних легкодоступних матеріалів його можна застосувати легко і швидко. Пропорційне накопичення зазвичай не є самостійним інструментом, а використовується разом з іншими інструментами спільного оцінювання, такими як обговорення у фокус-групах T.14, сортування за трьома купами T.51 або голосування за допомогою кишенькових карток T.31.

робити

  • Будьте прозорими щодо мети та завдань з техніки пропорційного накопичення

  • Майте хорошого фасилітатора для стимулювання дискусії та отримання точної інформації

  • Переконайтеся, що всі люди з зацікавленої групи були залучені та інтегровані в цей процес

не треба

  • Не використовуйте метод пропорційного накопиченн багаторазово для всіх питань: це займає багато часу, і люди можуть втратити інтерес

  • Не узагальнюйте дані та не поширюйте їх на більш широкі верстви населення, використовуючи відсотки [A.8]

Практичний приклад

Метод пропорційного накопичення використовувався з кочовими скотарями в Кенії під час опитування вибіркових домогосподарств для дослідження відносного внеску різних видів економічної діяльності сімей у забезпечення домогосподарств продуктами харчування. Ця техніка дала орієнтовні значення - на основі власного сприйняття сімей - і послужила основою для подальшого обговорення. Дослідження проводилося двічі, для вологого та сухого сезонів, що дозволило оцінити та обговорити сезонні відмінності.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальний огляд різних інструментів партисипативного оцінювання, включаючи пропорційне накопичення

IFRC (2005): Guidelines for Emergency Assessment

IFRC (2006): How to Conduct a Food Security Assessment. A Step-by-Step Guide for National Societies in Africa

Adebo, S. (2000): Training Manual on Participatory Rural Appraisal

Тематичне дослідження

Watson, C. (1994): Proportional Piling in Turkana: A Case Study, RRA Notes, Vol. 20. Pages 131-132. IIED

arrow_upward