arrow_backEmergency WASH

T.51 Сортування в три купи

Сортування у три купи - це інтерактивна вправа з використанням малюнків для стимулювання дискусії та вивчення ставлення, практики та місцевих знань щодо гігієнічних практик.

Сортування в три купки виконується невеликими групами людей (6-10 осіб) з використанням карток із зображеннями, пов'язаними з гігієнічними практиками та відповідними до контексту (ефективно використовувати мінімум 20 карток). Існують типові малюнки, але також можна використовувати фотографії або малюнки місцевих художників. Для цього потрібен підготовлений фасилітатор. Метою є не перевірка знань, а сприяння обговоренню та надання можливості фасилітатору зрозуміти контекст і те, як люди сприймають гігієнічні практики. Фасилітатор спостерігає та слухає дискусію, коли група розглядає картки, дізнаючись про поведінку та переконання групи. Після цього він може сприяти обговоренню, ставлячи під сумнів будь-які хибні уявлення про гігієнічну поведінку та спонукаючи людей до дій. Групі пояснюється суть завдання, і їм дається набір карток, які повинні бути розподілені на певні стопки. Як правило, три купки - це хороші, погані та проміжні, але їх можна сортувати за різними категоріями, наприклад, чоловіки, жінки, діти. Корисно слухати обговорення, не втручаючись, але фасилітатор повинен пам'ятати, що його присутність може перешкоджати обговоренню. Після того, як картки розсортовані, фасилітатор починає обговорення, запитуючи, чому картка була покладена в ту чи іншу стопку. Наприклад, якщо група вважає, що миття рук з милом є доброю практикою, фасилітатор може запитати, чи є щось, що заважає їм мити руки, або що можна зробити, щоб заохотити їх до такої практики. Цей процес допомагає налагодити діалог про місцеві знання та практики, потенційні проблеми та конкретні рішення, що залежать від контексту. Обговорення має бути задокументовано, а ключові практики, переконання, проблеми та рішення мають бути занотовані.

Застосовність

Сортування в три купки можна використовувати на всіх етапах реагування, в різних контекстах і з різними групами людей для оцінювання або, при багаторазовому використанні, для моніторингу M.2. Це корисний інструмент для обговорення чутливих тем, таких як використання туалетів, гендерні проблеми або вразливість до насильства.

робити

  • Перевірте, чи розуміють учасники малюнки, показуючи їм приклади

  • Переконайтеся, що учасники розуміють, що це не перевірка знань, а спосіб сприяння дискусії (немає правильних чи неправильних стопок карток)

  • Дозвольте членам групи кинути виклик один одному та дискутувати між собою

не треба

  • Не втручайтеся в обговорення, щоб керувати сортуванням карток або ставити в незручне становище членів групи, які мають інші погляди

  • Не запрошуйте некеровану велику групу

  • Не використовуйте фотографії місцевого контексту, які розкривають особистість конкретних людей

Практичний приклад

Під час планування заходів із WASH у таборі біженців в Уганді було проведено сортування за принципом трьох купок з різними групами людей (чоловіки, жінки, підлітки та різні етнічні групи). Обговорення висвітлило моменти, які не були враховані, наприклад, жінки не хотіли користуватися тією ж вбиральнею, що й їхній свекор. Також було виявлено, що вони знають про переваги миття рук, але водопостачання часто є недостатнім. У поєднанні з іншими партисипативними методами, наприклад, обговореннями у фокус-групах T.14, були узгоджені цілі програми щодо гігієнічної поведінки. Ключові моменти обговорення були задокументовані для використання новим персоналом.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Пояснювальна картка та картки з малюнками, розподілені за континентами

Ferron, S., Morgan, J. et al. (2007): Hygiene Promotion. A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing. ISBN: 978-1853396410

Детальний опис сортування в три купи та можливості його використання

IFRC (2018): Three-Pile Sorting (Good and Bad Behaviours) Instructions. IFRC Standard HP-Box Tools

CAWST (2009): Three Pile Sorting Instructions. WASH Education and Training Resources

Адаптація методу сортування в три купи для обговорення питання зменшення загрози насильства

House, S., Ferron, S. et al. (2014): Violence, Gender and WASH. A Practitioner’s Toolkit. Toolset 4-G Methodologies for Working With Communities. Three-Pile Sorting, SHARE

План занять з навчання мобілізаторів громад (в т.ч. для сортування у три купи)

GWC (2009): Hygiene Promotion Training Package. Training for Community Mobilisers

arrow_upward