arrow_backEmergency WASH

T.33 Друковані ЗМІ

Друковані ЗМІ є економічно ефективним засобом масової комунікації [C.5] для поширення інформації та підвищення обізнаності з питань, пов'язаних з гігієною. Вони можуть допомогти створити попит і вплинути на громадську думку та поведінку.

Друковані ЗМІ, такі як газети, листівки або брошури, можна використовувати для охоплення широкої географічної території та поширення простої інформації пов’язаної з WASH та гігієною серед великої кількості людей, підвищуючи обізнаність та зацікавленість у покращенні гігієни. Плакати та листівки більш корисні для поширення інформації, що стосується конкретної громади. Друковані засоби масової інформації зазвичай містять текст і, таким чином, зазвичай охоплюють лише тих, хто вміє читати. Однак візуалізації та зображення, такі як комікси, можуть допомогти зробити контент більш доступним. Друковані ЗМІ, як правило, є одностороннім методом комунікації, що ускладнює взаємодію з цільовою аудиторією та визначення того, чи засвоюється інформація або чи впливає вона на зміни. Друковані ЗМІ повинні бути інтегровані в більш широку комунікаційну стратегію з використанням різних каналів, таких як радіо та телебачення T.38, соціальні мережі та текстові повідомлення T.44, публічні оголошення T.36, кінотеатри, місцеві драматичні та лялькові театри T.6 або відвідування домогосподарств T.18. Якісне оцінювання (розділ  A ) має фундаментальне значення для розуміння того, які канали комунікації зазвичай використовуються громадою та чи є друковані засоби масової інформації культурно прийнятними та доступними.

Застосовність

Друковані ЗМІ можна використовувати на всіх етапах реагування, як у сільській, так і в міській місцевості. Газети можуть охопити велику кількість людей з різних верств суспільства, але розраховані вони лише грамотних людей. Листівки та плакати можуть мистіти зображення для пояснення та надання інформації і можуть використовуватися в різних місцях; вони залежать від фізичного доступу до розповсюдження. Витрати на друк можуть бути високими.

робити

  • Оцініть пріоритети та розробіть контент на основі ключових аспектів гігієнічної поведінки

  • Проведіть попереднє тестування повідомлень, щоб переконатися, що вони достатньо зрозумілі

  • Спробуйте домовитися про надання безкоштовних медіа-послуг або за зниженою ціною, пояснюючи це тим, що метою є допомога населенню, а не отримання прибутку

не треба

  • Не використовуйте канали, які можуть вплинути на нейтральність і неупередженість програми

Практичний приклад

З метою підвищення обізнаності про управління менструальною гігієною (MHM), Червоний Півмісяць Іраку та Французький Червоний Хрест спільно адаптували навчальний посібник з MHM під назвою "Світ Розі" (Rosie’s World) до іракського контексту. Окрім перекладу тексту на арабську мову і забезпечення відповідності термінів і мови іракському контексту, вони також адаптували образ Розі до вигляду іракської дівчинки, з якою студенти могли б легко асоціювати себе. Друк посібників із залученням місцевого населення допоміг людям краще зрозуміти проблеми MHM та підтримати жінок і дівчат.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+ +
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальна інформація щодо використання друкованих засобів масової інформації

IFRC (2021): Community Engagement and Accountability Toolkit Tool 8: Communication Channels

SSWM (undated): Media Campaign. Poster and Flyer

IFRC (2020): Learning from Other National Societies. Global Menstrual Hygiene Management Experiences (Available in different languages)

arrow_upward