arrow_backEmergency WASH

T.17 Дані спостережень за здоров'ям

Спостереження за станом здоров'я - це безперервний і систематичний збір, аналіз та інтерпретація даних про стан здоров'я. Місцеві та національні показники захворюваності, смертності та інші епідеміологічні дані щодо захворювань, пов'язаних із WASH, допоможуть інформувати та визначати пріоритети у сфері водопостачання, санітарії та гігієни.

Системи збору епідеміологічних даних корисні для всіх секторів у всіх надзвичайних ситуаціях. Такі системи слід ініціювати, якщо вони відсутні, або підтримувати та постійно вдосконалювати існуючі. Дані епідеміологічного нагляду діють як система раннього попередження про спалахи захворювань і можуть вказувати на те, чи має загальне реагування на надзвичайну ситуацію бажаний ефект. Цими системами зазвичай керує служба охорони здоров’я чи сектор охорони здоров’я, але дані, зібрані іншими секторами (наприклад, дослідження поведінки або стану харчування), можуть допомогти в інтерпретації даних епіднагляду. Як і у випадку з усіма даними, аналіз та інтерпретація мають важливе значення; дані повинні використовуватися з обережністю та бути дезагрегованими (особливо за статтю та віком), де це можливо. Дані про стан здоров'я, пов'язані із WASH (наприклад, захворюваність на діарею), не можна використовувати для вимірювання причинно-наслідкового впливу WASH (оскільки на діарею впливає багато факторів, так само як і на WASH), але їх слід враховувати під час моніторингу, визначення пріоритетів та адаптації заходів у сфері WASH. Джерелами даних є місцеві поліклініки та лікарні, національні системи епідеміологічного нагляду, а іноді й медичні працівники на рівні громади. Вторинні дані також можуть бути отримані з раніше проведених демографічних обстежень стану здоров'я та кластерних обстежень за багатьма показниками, які, як правило, можна отримати від ЮНІСЕФ.

Застосовність

Епідеміологічні дані слід шукати в усіх контекстах, але конкретні місцеві дані можуть бути недоступними, якщо медичні послуги погано забезпечені ресурсами або порушені. Люди можуть бути не в змозі отримати доступ до медичних послуг і можуть не повідомляти про хворобу або смерть - особливо, якщо існує стигма щодо таких хвороб, як холера або Ебола. Медичні працівники в громадах часто збирають основні дані про захворювання, і це може бути корисним, якщо не існує іншої системи спостереження. Цифри можуть бути завищеними або заниженими, якщо визначення випадків нечіткі, а медичні працівники погано підготовлені.

робити

  • Регулярно отримуйте дані епідеміологічного нагляду за захворюваннями та смертністю, пов'язаними із WASH

  • Беріть участь у міжсекторальних координаційних нарадах для отримання загального огляду та обговорення даних епіднагляду

  • Залучайте громади шляхом обговорення з ними даних, проведення польових досліджень та зворотного зв'язку

не треба

  • Не використовуйте необроблені дані та не робіть припущень на основі обмежених даних без їх аналізу та інтерпретації

  • Не збирайте занадто багато даних - визначте пріоритети потреб на ранній стадії реагування

  • Не використовуйте лише одну точку або джерело даних

Практичний приклад

На Гаїті дані про захворюваність на холеру були структуровані за департаментами та віком, але не за статтю. Експрес-оцінка смертності від холери була проведена в департаменті Артібоніт, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків холери. Оцінка виявила, що 67% хворих були чоловіками та 9,2% - жінками у віці від 5 до 18 років, що ставить під сумнів припущення про те, що найбільше постраждали дорослі жінки. Після цього стратегія боротьби з холерою була змінена, щоб більше зосередитися на чоловіках.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+ +
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+ +
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
Суспільство в цілому
+ +
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Загальні рекомендації для всіх секторів щодо важливості використання дезагрегованих даних, включаючи дані спостережень у надзвичайних ситуаціях

Mazurana, D., Benelli, P. et al. (2011): Sex and Age Matter. Improving Humanitarian Response in Emergencies, Feinstein International Center, Tufts University

Інформаційні системи в сфері охорони здоров'я

WHO (undated): Early Warning, Alert and Response Systems (EWARS)

WHO (undated): WHO Toolkit for Routine Health Information Systems Data

Джерела даних

DHS (undated): Demographic Health Surveys by Country

UNICEF (2019): Reports of Multi Indicator Cluster Surveys (MICS) by country

UN DESA (undated): World Population Prospects 2019. Online Edition Rev. 1

arrow_upward