arrow_backEmergency WASH

T.48 Спайдерграма

Спайдерграми (павутинні діаграми) можуть використовуватися різними шляхами та для різних цілей. У надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з WASH, вони корисні для з'ясування поглядів громад щодо їхньої задоволеності наданими послугами та довіри до організацій, що надають допомогу. Діяльність за спайдерграмою може повторюватися для моніторингу змін [M.2] та обговорення прогресу.

Спайдерграма - це візуальний партисипативний інструмент, який може стати фокусом для обговорень з громадою. Він може використовуватися з окремими особами, але краще працює з групами. Учасникам пояснюється мета вправи, і на землі або папері малюється кілька ліній, що виходять з центральної точки. Кожна лінія представляє змінну, яка буде обговорюватися. Наприклад, для дослідження задоволеності громади такими змінними можуть бути вміння слухати та адаптуватися, інклюзивність, відповідність контексту, задоволення конкретних гендерних потреб, відповідальність, а також інформація та комунікація. Потім кожному учаснику пропонується вирішити, наскільки добре програма працює за кожною змінною. Наприклад, кожен учасник отримує п'ять жетонів і може оцінити змінну від 1 до 5 уздовж «лапок» павука (п'ять - дуже задоволений рівнем залучення громади; 1 - зовсім не задоволений). Результати обговорюються і досягається консенсусна "оцінка". Подальше обговорення може бути зосереджене на пропозиціях щодо покращення. Кінцевим результатом павутинної діаграми є візуальне представлення обговорення, що показує відносну оцінку рівня залучення громади за кожною змінною, а також пропозиції щодо змін до програми. Основні вимоги: папір для фліпчарту, маркери, блокнот, ручки, жетони та місце для сидіння групи для малювання та обговорення. Залежно від розміру групи та контексту, процес може зайняти від однієї до двох годин.

Застосовність

Спайдерграму можна використовувати на всіх етапах реагування і в різноманітних контекстах. Її можна використовувати на різних етапах програмного циклу. Її можна використовувати на початковому етапі планування для залучення громади або використовувати неодноразово протягом програми, використовуючи ті ж самі теми, для моніторингу змін (наприклад, у сприйнятті громади, довірі та рівні задоволеності). Спайдерграма може бути відтворена в різних районах для порівняння. Якщо процесом проведення спайдерграм керують громадські медичні волонтери, може знадобитися певна підготовка.

робити

  • Почніть з обговорення, щоб громада зрозуміла мету та процес спайдерграми

  • Зберігайте інформацію, зібрану спайдергамою, та використовуйте її для впливу на програму

не треба

  • Не поспішайте з процесом; дайте людям час для обговорення

  • Не використовуйте письмо, якщо учасники мають високий рівень неграмотності. Використовуйте малюнки для демонстрації дискусійних питань

Практичний приклад

В рамках процесу вивчення існуючих перепон та сприятливих факторів у своїх WASH програмах в умовах надзвичайних ситуацій у Бангладеш та Демократичній Республіці Конго, Oxfam використовував павутинні діаграми для вимірювання участі та задоволеності громади. Вони використовували п'ять показників: обмін інформацією, участь у будівництві, участь у проєктуванні водопровідних колонок, участь у виборі місця та механізми зворотного зв'язку. Результати були використані разом з іншою зібраною інформацією для коригування спрямованості програми та внесення змін на основі зворотного зв'язку з громадою.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+ +
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
+
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
+
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+ +
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Короткий опис спайдерграми

Guijt, I. (2014): Participatory Approaches. Methodological Briefs Impact Evaluation No. 5, UNICEF Office of Research

Приклади спайдерграм для участі громад у програмах WASH

Oxfam (2018): An Introduction to Community Engagement in WASH

Спайдерграми для моніторингу рівня участі та задоволеності громади

Niederberger, E., Glanville-Wallis, T. (2019): Community Engagement in WASH Emergencies: Understanding Barriers and Enablers Based on Action Research from Bangladesh and the Democratic Republic of Congo (DRC), Water, Vol. 11(4)

Використання спайдерграм для самооцінки рівня інвалідності

WaterAid (2018): Toolkit. Understanding and Addressing Equality, Non-Discrimination and Inclusion in Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Work Part of Our Global Strategy 2015-2020

arrow_upward