arrow_backEmergency WASH

T.26 Найзначніша зміна (MSC)

Найзначніша зміна (MSC) - це метод партисипативного моніторингу та оцінювання [M.5] з використанням розповіді історій. Він може бути використаний для розуміння непередбачуваних впливів та допоми у плануванні майбутньої діяльності.

MSC - це метод моніторингу якісного впливу M.2, оцінювання M.3 та навчання (M.6, M.7, M.8). Історії значних змін збираються від цільової групи та інших зацікавлених сторін. Найбільш важливі історії змін систематично відбираються перевірочними комісіями визначених зацікавлених сторін шляхом поглибленого обговорення та аналізу цінності змін, про які йдеться в цих історіях. Зміна (гігієнічної) поведінки часто є складним завданням, а вплив конкретних проєктних дій сильно залежить від контексту. MSC дозволяє краще зрозуміти, які заходи є найбільш актуальними для постраждалих громад. Це також впливає на майбутню діяльність, яка має бути більш орієнтованою на конкретний контекст. Зосередженість MSC на тому, щоб слухати та серйозно ставитися до думок громад часто призводить до посилення почуття причетності та прийнятності заходів. MSC також можна використовувати для моніторингу та оцінювання висхідних ініціатив, які не мають заздалегідь визначених результатів, за якими можна було б їх оцінювати. Він може дати уявлення про те, що спричиняє зміни в цілому і, зокрема, щодо зміни гігієнічної поведінки. Цей метод відносно легко впроваджувати в різних культурах, оскільки не потрібно пояснювати індикатори; він заохочує до аналізу та збору даних, оскільки люди повинні визначити, чому вони вважають одну зміну важливішою за іншу. MSC може сприяти формуванню спільного бачення програми між громадами, особами, які приймають рішення, та іншими зацікавленими сторонами. Він забезпечує повний огляд досягнутих змін, включаючи неочікувані зміни та непрямі результати, які не завжди можуть бути відображені за допомогою оцінок на основі індикаторів.

Застосовність

MSC в основному корисний в умовах, коли важко передбачити в деталях або з будь-якою впевненістю, яким буде результат проєкту або програми, коли результати сильно відрізняються в різних групах населення, коли немає згоди між зацікавленими сторонами щодо того, які результати є найбільш важливими, і коли втручання мають бути спрямовані на широку участь і орієнтовані на соціальні зміни. MSC особливо підходить для великих або складних програм, спрямованих на соціальні зміни, включаючи програми з просування гігієни.

робити

  • Передбачте значний проміжок часу між впровадженням та збором історій змін

  • Переконайтеся, що учасники є представниками цільової групи населення та що процес є прозорим

  • Забезпечте перевірку та тріангуляцію історій

не треба

  • Не забудьте визначити критерії відбору та зафіксувати, чому історії MSC були відібрані, переконавшись, що вони були обрані за допомогою систематичного та прозорого процесу

Практичний приклад

MSC використовувався в 20 районах у Суахара у Непалі для зміни поведінки в питаннях харчування матері та дитини, гігієни та санітарії, а також сільськогосподарської практики. Були зібрані та проаналізовані історії значних змін. Одна з історій була розказана жінкою, яка отримала знання з питань харчування та охорони здоров'я завдяки програмі, які вона передала своїй невістці та іншим матерям. Експертній групі сподобалося, що вона була прикладом для наслідування, заохочуючи матерів до нової поведінки, і вони вирішили дослідити роль інших свекрух у громаді, щоб зрозуміти, чи була її історія унікальною.

Ключові критерії прийняття рішень

Фаза реагування
Фаза гострого реагування
+
Стабілізація
+ +
Відновлення
+ +
Затяжна криза
+ +
Розвиток
+ +
HP Компонент
Передумови та сприятливі фактори
+
Залучення та участь громадськості
+ +
Оцінювання, аналіз та планування
+
Комунікація
+ +
Соціальні та поведінкові зміни
+
Моніторинг, оцінювання, підзвітність та навчання (MEAL)
+ +
Цільова аудиторія
Діти
+
Дорослі
+ +
Люди похилого віку
+ +
Особи з інвалідністю
+ +
Місцеві лідери
+ +
Суспільство в цілому
Рівень застосовності
Індивідум / домогосподарство
Громада / муніципалітет
+ +
Установа
+
Табір
+ +
Сільська місцевість
+ +
Місто
+ +

Список літератури

Інструкції та посібники з використання MSC

Lennie, J. (2011): The Most Significant Change Technique. A Manual for M&E Staff and Others at Equal Access

Davis, R., Dart, J. (2005): The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique. A Guide to Its Use

Приклад з Непалу

USAID, Suaahara (undated): Most Significant Change (MSC) Stories

arrow_upward