arrow_backEmergency WASH

C.3 Профіль аудиторії та інклюзивна комунікація

Профілювання аудиторії - це процес опису кожного сегмента аудиторії, хто і де вони знаходяться, їхні потреби, поточна поведінка, знання, цінності, прагнення та емоції. Мета профілювання аудиторії виходить за рамки збору статистичних даних, спрямованих на адаптацію комунікації до потреб людей у громаді.

Розуміння існуючих моделей поведінки, знань, прагнень та емоційного стану аудиторії може допомогти адаптувати підходи, ключові повідомлення та заходи, які викликають резонанс та мотивують зміну поведінки.

Для забезпечення інклюзивної комунікації та визначення зацікавлених сторін слід провести оцінювання. Воно може включати такі запитання, як: хто є основною (пріоритетною) та вторинною (впливаючою) аудиторією (включно з різними зацікавленими сторонами в даному контексті)? Які їхні конкретні потреби? Які існуючі комунікаційні канали та процеси можуть бути використані? Які питання/проблеми стоять перед аудиторією? Чи існують географічні, культурні, соціально-економічні та політичні бар'єри для взаємодії з аудиторією?

З прийняттям Програми дій до 2030 року принцип "не залишити нікого осторонь" був широко прийнятий у секторі WASH для забезпечення доступу найбільш вразливих верств населення до основних потреб. Тому він розглядається як важлива частина ініціатив у сфері гігієни. Комунікація відіграє важливу роль у роботі з уразливими групами населення, і програми повинні планувати розповсюдження та обмін інформацією з усіма, кого це стосується.

Відсутність якоїсь групи в профілі аудиторії може призвести до проблем з впровадженням у подальшому та знизити ефективність гігієнічного втручання. Під час двосторонньої комунікації слід завжди приділяти особливу увагу маргіналізованим або неблагополучним групам у суспільстві. Гендерні питання E.3 завжди є першочерговою проблемою у надзвичайних ситуаціях, а також питання, пов'язані з бідними або будь-якими іншими вразливими групами населення.

Process & Good Practice

 • Визначте коло різних зацікавлених сторін WASH в конкретному контексті та врахуйте їх інформаційні та комунікаційні потреби.

 • Використовуйте дані та аналіз оцінювання громади (розділ  A ) як основу для визначення:

  • Соціально-демографічних характеристик, таких як стать, вік, мова, інвалідність та релігійні вподобання
  • Географічних характеристик, таких як місце проживання аудиторії і те, як це може вплинути на її поведінку
  • Психографічні характеристики, такі як потреби, надії, занепокоєння та прагнення
  • Думки, переконання, знання та поточні дії аудиторії, пов'язані з питаннями здоров'я або соціальними проблемами
  • Бар'єри та фактори, що перешкоджають або заохочують членів аудиторії до бажаної поведінки
  • Гендер та його вплив на поведінку членів аудиторії та їх здатність до змін
  • Ефективні комунікаційні підходи та канали для охоплення аудиторії
 • Аналізуйте та сегментуйте різні аудиторії, щоб зрозуміти та визначити первинну (пріоритетну) та вторинну (впливову) аудиторію для розробки комунікаційної стратегії.

 • Регулярно переглядайте та оновлюйте профілі аудиторії по мірі надходження нової інформації, щоб забезпечити їхню репрезентативність.

 • Адаптуйте комунікацію до потреб та вподобань дітей різного віку, людей похилого віку, осіб з обмеженими можливостями E.5 та вразливих груп (наприклад, людей із супутніми захворюваннями).

 • Підвищить доступність комунікацій шляхом використання різних форматів. Проконсультуйтеся з аудиторією щодо методів комунікації, яким вони надають перевагу (наприклад, аудіоповідомлення, друковані засоби масової інформації, шрифт Брайля, спрощена мова, мова малюнків або мова жестів).

 • Переконайтеся, що об'єкти, які просуваються в ключових повідомленнях, є доступними для всіх (розділ  P ).

     

Purpose

Розробити спеціальні комунікаційні стратегії для підвищення відповідальності, інклюзивності та участі багатьох зацікавлених сторін.

Important

 • Громади складаються з багатьох типів людей, і кожна група чи окрема особа розуміє та сприймає інформацію по-різному. Таким чином, не існує єдиного підходу до розробки комунікацій. Ключові повідомлення повинні бути адаптовані для конкретних аудиторій залежно від їх віку, статі та сексуальної орієнтації, релігії, походження та культури, мови та інвалідності (A.7, E.3, E.4 та E.5).

 • Різні групи аудиторії можуть надавати перевагу різним каналам комунікації, тому важливо розуміти їхні уподобання до початку спілкування з ними. Наприклад, люди похилого віку можуть надавати перевагу спілкуванню віч-на-віч, в той час як молодь може бути більш зацікавлена в соціальних мережах T.44.

 • Деякі аудиторії мають специфічні потреби, тому слід використовувати різні формати, щоб зробити комунікацію доступною для всіх (наприклад, особам з обмеженими можливостями може знадобитися використання мови жестів або зображень).

 • Масові комунікації через цифрові платформи можуть створити простір, де кожен може знайти потрібну йому інформацію. Однак інформацію, призначену для широкого розповсюдження, слід подавати обережно. Соціальні мережі T.44 часто можуть бути використані не за призначенням, а інформація може бути неправильно витлумачена - ненавмисно або навмисно.

 • Сфокусовані програмні цілі дозволяють легше визначити цільові групи та інформувати про ризик більш конкретно, наприклад, якщо основною метою є менструальне здоров'я та гігієна P.7, то комунікація може бути розрахована на цільову групу жінок та інших людей, які мають менструацію.

 • Важливо, щоб цільовою аудиторією були не лише ті, хто найбільше постраждав від ситуації, але й ті, хто має вплив, владу та ресурси.

References

Інклюзивні комунікаційні стратегії та принципи (включаючи профілювання аудиторії)

WHO (2017): WHO Strategic Communications Framework for Effective Communications

Compass (2013): How to Do an Audience Analysis, USAID

Сегментація аудиторії, профілювання та канали комунікації

Health Communication Capacity Collaborative (2016-2020): SBCC for Emergency Preparedness I-Kit

Комунікація з уразливими групами населення під час надзвичайної ситуації

Inter-Agency Coordination Lebanon (2020): Communication and Engagement with Older Persons, Persons with Disabilities, Persons with Underlying Medical Conditions and their Caregivers during COVID-19 Response, UN

arrow_upward