arrow_backEmergency WASH

C.4 Партисипативна комунікація

В основі партисипативної комунікації лежить діалог. Це підхід, який залучає людей і сприяє взаємодії з постраждалими громадами. Він дозволяє здійснювати більш відкритий обмін інформацією та обмінюватися думками і відгуками з метою розширення прав і можливостей людей. Він безпосередньо залучає їх як осіб, що приймають рішення, та як активних користувачів об'єктів водопостачання та санітарії.

Завжди є місце для певної партисипативної комунікації - навіть під час гострої фази реагування - і в міру просування реагування слід шукати можливості для сприяння залученню громадськості та партисипативної комунікації E.2.

Партисипативна комунікація не залежить від використання певних інструментів або підходів, але багато з них можуть сприяти її практичному застосуванню. Вибір інструментів та підходів до партисипативної, двосторонньої комунікації залежить від мети їх використання, а також від наявності ресурсів, навичок та часу. Інструменти можуть варіюватися від спільного навчання та методів дії до використання ігрових та привабливих універсальних мовних засобів, таких як музика, мистецтво та спорт. Інші інструменти та методи включають відвідування домогосподарств T.18, обговорення у фокус-групах T.14, трансектні прогулянки T.52, картування громади T.7, місцеві драматичні та лялькові театри T.6, пісні та історії T.47, рольові ігри T.41, сортування у три купки T.51, голосування за кишеньковими картками T.31, мотиваційне інтерв'ю T.27, аудит доступності T.1 та багато іншого. Такі підходи, як PHAST F.6 та CLTS F.2 також сприяють інтерактивному спілкуванню. Незважаючи на те, що багато підходів були розроблені для сільської місцевості, інтерактивні методи можуть бути використані і в міських умовах. Розвиток доступних цифрових технологій і соціальних мереж T.44 пропонує нові способи доступу до людей і взаємодії з ними - навіть дистанційно C.8.

Партисипативна комунікація заохочує обмін думками, досвідом та ідеями щодо місцевих проблем та потреб, пов'язаних із WASH. Це може допомогти мобілізувати людей та надати можливість ним реалізувати свої права та вживати заходів. Вона дозволяє людям брати активну участь у зборі даних, аналізі, плануванні та прийнятті рішень. Використання партисипативної комунікації сприяє кращому розумінню різних поглядів, пріоритетів та потреб людей. Інформація, пов'язана з WASH, може бути адаптована до конкретних ситуацій, зворотний зв’язок можна використовувати для покращення реагування, а проблеми можуть бути виявлені на ранніх стадіях.

Люди мають власні експертні знання (наприклад, про свою громаду, її динаміку або практики та уподобання, пов'язані з WASH). Доступ до цих знань підтримує заходи з WASH, які є більш прийнятними та доцільними на місцевому рівні. У кожній групі або громаді завжди існують різні погляди та реалії; методи партисипативної комунікації можуть допомогти виявити відмінності та сприяти більш інклюзивній програмі. Вони також можуть сприяти зміцненню впевненості у власних силах, відповідальності та довіри, а також забезпеченню підтримки громадою втручання. Для гуманітарних організацій це надає негайний зворотний зв'язок щодо їх втручання, що дозволяє їм бути більш відповідальними під час реагування на проблеми WASH.

Партисипативна комунікація може бути більш складною в ізольованих чи віддалених районах або там, де відсутність безпеки або серйозні ризики для здоров'я населення вимагають дистанційного реагування C.8, але її все одно можна ініціювати досить швидко і легко.

Хоча партисипативна комунікація є відносно недорогою, вона може вимагати наявності значної кількості персоналу та багато робочого часу. Персонал та громадські працівники повинні мати хороші комунікативні навички, а також можуть потребувати навчання та оновлення знань щодо партисипативних методів комунікації. Підготовлені громадські працівники можуть стати довготривалим активом для програми та громади. Партисипативна комунікація вимагає, щоб громади залишалися залученими протягом тривалого часу, і, якщо вона здійснюється механічно,  то може почати сприйматися деякими громадами як тягар.

Process & Good Practice

 • Зосередьтеся на цілях участі. Запитайте: "Для чого потрібна участь?" Оберіть заходи, які відповідають певній меті, замість того, щоб впроваджувати стандартний набір інструментів. Партисипативна комунікація вимагає відносно автономних команд, які можуть адаптувати свою стратегію для кожної спільноти (включаючи відведений час). Цей підхід вимагає від команди WASH відійти від використання стандартизованих підходів та звільнити місце для двостороннього процесу.

 • Переконайтеся, що партисипативні заходи адаптовані до конкретних груп аудиторії, таких як діти, молодь, люди похилого віку або особи з обмеженими можливостями. Конкретні потреби слід оцінювати залежно від контексту та відповідно адаптувати матеріали та методи комунікації. Визначте бажані канали комунікації для дівчат, хлопців, жінок і чоловіків, у тому числі з інвалідністю (які можуть мати різні вимоги та уподобання).

 • Розробіть комунікаційну стратегію та план C.10, що передбачає використання методів масової та партисипативної комунікації, де це доцільно. Потреба в масовій комунікації буде залежати від терміновості ситуації, чисельності населення та доступу, проте двосторонні комунікації повинні використовуватися скрізь, де це можливо.

 • Залучайте мобілізаторів громади або аутріч-працівників з хорошими комунікативними навичками (включаючи активне слухання), здатністю говорити мовою, якій надають перевагу постраждалі люди, та які розуміють громаду, в якій вони будуть працювати. При формуванні складу команди слід враховувати стать і вік.

 • Забезпечте навчання та підтримку ефективних комунікативних навичок для всіх співробітників (а не лише для популяризаторів гігієни) та заохочуйте персонал і волонтерів постійно розвивати їх.

 • Прислухайтеся до того, що говорять в громаді, і ставте запитання, а не надавайте інформацію та поради, про які вас не просять.

 • Діліться інформацією, зібраною за допомогою методів партисипативної комунікації, і заохочуйте обговорення з постраждалою громадою.

 • Намагайтеся використовувати візуальні засоби, де це можливо. Використання візуалізації може бути корисним у спілкуванні з людьми з обмеженою грамотністю, але також приносить користь у спілкуванні практично з будь-якою людиною.

 • Розгляньте можливість використання партисипативних методів комунікації, які дозволяють учасникам висловлюватися більш опосередковано, особливо щодо чутливих тем. Це може бути корисним для зменшення дискомфорту (наприклад, використання точки зору від третьої особи або більш стриманих інструментів голосування).

 • Оцініть, чому певні групи не шукають інформацію або не мають доступу до неї, та визначте, як ці бар'єри можна подолати.

 • Використовуйте цифрові технології та соціальні мережі для документування, фіксації та створення візуальних образів, якщо це доречно, щоб люди могли легко отримати доступ до інформації та взаємодіяти один з одним. Фотографія та кіно T.30 є ключовими формами документування та вираження в мережевому середовищі.

 • Переконайтеся, що система моніторингу та зворотного зв'язку налаштована для відповідної адаптації.

 • Проявляйте творчий підхід.

     

Purpose

Розуміти точку зору постраждалої громади, адаптувати втручання до її конкретної ситуації та заохочувати громаду відігравати активну та впливову роль у прийнятті рішень, що торкаються її життя.

Important

 • Партисипативна комунікація (коммунікація за участі громадькості, «Participatory Communication») - це двосторонній процес, який вимагає слухання, діалогу та взаємодії.

 • Партисипативна комунікація допомагає посилити відповідальність і дозволяє швидко долати потенційну напругу та перешкоди. Заходи з WASH мають більше шансів на успіх, якщо люди, які постраждали від кризи, залучені до процесу прийняття рішень і відчувають, що вони можуть бути частиною заходів з реагування.

 • Будь-яке комунікаційне втручання (навіть через засоби масової інформації) має бути максимально інтерактивним.

 • Використання інструментів або методів, що передбачають широку участь, не гарантує партисипативної комунікації; це також вимагає емпатії, вміння слухати, поваги до знань, отриманих на місцевому рівні, та здатності розширювати можливості інших C.2. Методологія комунікації повинна бути адаптована до потреб і можливостей різних підгруп громади, а також бути доступною та інклюзивною для охоплення вразливих верств населення.

 • Партисипативна комунікація повинна бути частиною комунікаційної стратегії з просування гігієни (HP). Майже всі, якщо не всі, програми HP використовують партисипативну комунікацію.

 • Партисипативна комунікація підтримує підзвітність перед постраждалим населенням та дає можливість правовласникам відстоювати свої права та мати право голосу.

References

Практичні рекомендації щодо партисипативної комунікації

Tufte, T., Mefalopulos, P. (2009):  Participatory Communication. A Practical Guide World Bank Working Paper No. 170, World Bank

CDAC Network (2019): Collective Communication and Community Engagement in Humanitarian Action. How to Guide for Leaders and Responders

Розробка партисипативної комунікації

Mefalopulos P., Kamlongera, C. (2004): Participatory Communication Strategy Design. A Handbook, FAO

Методи, що використовуються в партисипативній комунікації

Guijt, I. (2014): Participatory Approaches. Methodological Briefs Impact Evaluation No. 5, UNICEF Office of Research

arrow_upward