arrow_backEmergency WASH

P.9 Координація та співробітництво з іншими зацікавленими сторонами та секторами WASH

Відповідальність за координацію в умовах надзвичайних ситуацій, як правило, покладається на уряд і часто описується в національній політиці боротьби зі стихійними лихами. Під час великомасштабних криз часто запроваджуються тимчасові спеціальні механізми координації. Якщо вони включені до національного плану ліквідації наслідків стихійних лих, керівництво з боку уряду, як правило, буде сильним і повинно підтримуватися міжнародними організаціями. Якщо координація на національному рівні неможлива, може знадобитися задіяти міжнародний механізм кластерної координації, розроблений на міжнародному рівні. Іноді такий механізм приймається як частина урядового координаційного плану, або ж він може діяти поруч з іншими урядовими механізмами, де він все одно повинен підтримувати плани уряду для виконання своїх зобов'язань. Координаційний механізм у справах біженців, очолюваний УВКБ ООН, може зберігати дистанцію від національного уряду для забезпечення неупередженого нагляду за захистом, але комунікація між сторонами, тим не менш, має важливе значення.

Інші сектори, такі як охорона здоров'я, забезпечення житлом, координація та управління таборами (CCCM) або продовольча безпека та харчування, можуть мати різні завдання, але вони часто мають більш широкі цілі (такі як покращення здоров'я, безпеки та захисту населення, поліпшення інформації для планування, підвищення ефективності та цільового використання ресурсів або підвищення довіри до державних послуг). Таким чином, міжсекторальна координація є життєве важливою для визначення та використання синергії, розробки колективних результатів та забезпечення скоординованого реагування. Це може включати спільне навчання, початкову багатогалузеву оцінку потреб, безперервний обмін інформацією між секторами та активне залучення інших секторів до планування та координації заходів з WASH. Це може також включати скоординоване планування з іншими секторами, наприклад, координацію спільного розподілу непродовольчих товарів з сектором житла та CCCM, або координацію з сектором харчування для визначення пріоритетності заходів WASH у громадах, де не дотримуються стандартів харчування і де вразливість до захворювань може бути вищою. Координація з іншими секторами також може допомогти у вирішенні наскрізних питань, таких як безпека та захист (включаючи захист дітей та гендерно зумовлене насильство).

Через рятувальний характер механізмів координації дій у надзвичайних ситуаціях, зв'язки з існуючими координаційними платформами сектору розвитку можуть бути слабшими. Однак, зусилля з координації повинні бути узгоджені з сектором розвитку, особливо на етапі негострої фази стабілізації та відновлення. Координація з місцевими органами, відповідальними за приймаючі громади, також є життєве важливою для уникнення негативних наслідків і напруженості у відносинах між постраждалим населенням і приймаючими громадами (тобто "не нашкодь"). У контексті біженців або внутрішньо переміщених осіб організації-виконавці повинні координувати свою діяльність для забезпечення безперервності послуг з WASH та встановлення порівнянних рівнів послуг у різних місцях, а також між біженцями та приймаючими громадами. Така координація також сприятиме довгостроковій експлуатації та технічному обслуговуванню, впровадженню стійких змін у гігієнічній поведінці та підвищенню безпеки і захисту постраждалого населення. Під час тривалих криз особливо важливо, щоб учасники з розвитку та гуманітарні організації працювали пліч-о-пліч для подолання структурних та економічних наслідків і сприяли запобіганню подальшої нестабільності та крихкості.

Process & Good Practice

 • Відкрито обмінюйтеся інформацією з іншими зацікавленими сторонами під час секторальних/кластерних зустрічей (наприклад, протоколи координаційних нарад, інструменти та дані оцінки та моніторингу, інформація про існуючі та заплановані програми, сфери втручання, поширеність захворювань або рівні послуг з WASH).

 • Переконайтеся, що мова, яка використовується на координаційних нарадах, передбачає належну участь ключових зацікавлених сторін. Розгляньте можливість використання усних та письмових перекладачів для підтримки цього процесу в разі потреби.

 • Визначте та відслідковуйте пункти дій за результатами координаційних зустрічей (на них мають бути чітко визначені ролі, обов’язки та строки виконання).

 • Співпрацюйте з Технічною робочою групою (TWiG) кластера WASH, яка займається безпосередньо питаннями просування гігієни (HP), щоб забезпечити приділення їй належної уваги. Підтримуйте створення TWiG, якщо такої не існує P.10.

 • Координуйте роботу з робочою групою з інформування щодо ризиків та залучення громадськості (RCCE, C.9), якщо така існує. RCCE і HP мають спільні цілі, які виграють від скоординованої діяльності та обміну інформацією.

 • Розгляньте стійкість реагування на HP для постраждалого населення. Будь-яке втручання з використанням лише МНУО або НУО не буде підтримуватися після закінчення фінансування з боку зовнішніх донорів. В умовах переміщення населення (в таборах та за їх межами) розгляньте можливість надання підтримки через комітет з WASH T.55 з координатором з питань гігієни і, де це можливо, координуйте та співпрацюйте з місцевими медичними працівниками або працівниками органів місцевого самоврядування з питань гігієни.

 • Сприяйте представництву комітетів з питань гігієни в кластері WASH, гігієнічній робочій групі або інших галузевих зустрічах. Координуйте з комітетом візити донорів або старшого гуманітарного персоналу до проектів на місцях та забезпечуйте їх представлення старшому персоналу та їх участь у зустрічах.

 • Обмінюйтесь інформацією між координаційними нарадами в негострій стадії надзвичайної ситуації, щоб зменшити інформаційне навантаження під час нарад.

 • Переконайтеся, що на зустрічах і в галузевих робочих групах присутні добре проінформовані представники відомств для сприяння ефективному обміну інформацією між різними секторами.

 • Співпрацюйте з урядовими міністерствами та персоналом та залучайте їх до прийняття рішень щодо програми WASH.

 • Навчайте державних службовців та національні НУО, жіночі групи, організації людей з обмеженими можливостями, кооперативи та релігійні установи. Розгляньте можливість використання навчальних онлайн сервісів, таких як MOOC (масові відкриті онлайн-курси) з гігієни та з таких питань, як переробка відходів у цінні продукти або обробка відходів, щоб вони були менш шкідливими для довкілля та здоров'я.

 • Налагодьте зв'язки з сектором розвитку для управління менструальною гігієною та освітою підлітків з питань статевої репродукції.

     

Purpose

Забезпечити своєчасне надання послуг з WASH постраждалому населенню шляхом залучення всіх національних, міжнародних та місцевих суб'єктів WASH - включаючи постраждале населення - та відповідні інші сектори до планування та прийняття рішень.

Important

 • Координація та співпраця з іншими зацікавленими сторонами та секторами WASH допомагають забезпечити участь, уникнути дублювання, визначити пріоритети втручань та максимально підвищити якість реагування та використання наявних ресурсів.

 • Місцеві координаційні структури, такі як ті, що створені національними урядовими органами, місцевими органами влади, громадянським суспільством та галузевими робочими групами, повинні бути визначені, використані, посилені та підтримані там, де вони існують.

 • Якщо такі місцеві структури не існують, є слабкими або якщо масштаб кризи виходить за межі їх можливостей, інша обмежена в часі координаційна структура, така як розроблена на міжнародному рівні кластерна система, є життєздатною альтернативою та має підтримуватися всіма зацікавленими сторонами з WASH.

 • Ефективна координація потребує активної участі та прихильності всіх залучених партнерів (включаючи постраждале населення, відповідні міністерства та державні установи, агентства ООН, інших координаторів секторів/кластерів, місцеві та міжнародні НУО, рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, донорів та приватний сектор).

 • Досягнення мінімальних гуманітарних стандартів в одній сфері може вплинути на прогрес в інших галузях, оскільки на загальний стан здоров'я населення впливають численні фактори A.2. Тому тісна координація та співпраця з іншими секторами (наприклад, житло, продовольча безпека, захист та охорона здоров’я), а також з місцевими органами влади та іншими реагуючими установами, є життєве важливими для захисту здоров'я населення та оптимізації якості заходів з WASH.

 • Місцеві суб'єкти розвитку, платформи та громадянське суспільство повинні бути активно залучені до координаційних структур з метою використання порівняльних переваг, їхніх знань та досвіду в цій сфері та забезпечення поступової передачі досвіду партнерам з розвитку A.5.

References

Підбірка ресурсів для підтримки ефективної координації з WASH протягом усього циклу гуманітарної програми

GWC (undated): Global WASH Cluster Coordination Toolkit (CTK), Global WASH Cluster Advisory and Strategic Team (GWC CAST)

Мінімальні стандарти Sphere з WASH, включаючи інформацію щодо координації

Sphere Association (2018): The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 4th Edition

arrow_upward