arrow_backEmergency WASH

P.10 Адвокація сфери WASH та пріоритетів спільноти

Адвокація гуманітарних заходів у сфері WASH - це цілеспрямований і стратегічний процес, який включає в себе широкий набір запланованих і скоординованих заходів, спрямованих на посилення і визначення пріоритетності життєве важливих заходів у сфері WASH в умовах гуманітарної кризи, поліпшення місцевих умов і доступу до послуг WASH, забезпечення дотримання міжнародно узгоджених основних принципів, стандартів, кодексів і прав людини всіма суб'єктами, а також надання підтримки постраждалому населенню у відстоюванні своїх прав.

Етапи процесу з адвокації зазвичай включають (1) виявлення та визначення пріоритетності проблем або питань, (2) збір наявної інформації та контекстуальний аналіз ризиків і можливостей, (3) розробку стратегії з просування та комунікації (включаючи ключові повідомлення з чіткими цілями та цільовою аудиторією) та (4) реалізацію адвокаційних заходів, включаючи постійний моніторинг та коригування у разі необхідності.

Адвокаційна діяльність може варіюватися від кампаній у ЗМІ, місцевої мобілізації, публічних оголошень, лобіювання та переговорів з політиками та особами, які приймають рішення, створення або підтримки існуючих коаліцій та мереж до публікації досліджень або політичних документів.

Адвокація інтересів з WASH може здійснюватися представниками постраждалого населення, місцевими або міжнародними неурядовими організаціями (у тісній співпраці з постраждалим населенням) або шляхом поєднання того й іншого. Це може реалізуватися на різних рівнях, від місцевого, регіонального до національного, в залежності від очікуваної ефективності. Вона також може включати в себе обмін інформацією про проблеми адвокації на міжнародному рівні для посилення повідомлень, що надходять на місцях.

Адвокація може стосуватися різних питань. Вона може включати конкретні права, потреби та проблеми захисту різних уразливих груп, підвищення обізнаності про потенційні заборонені теми, такі як менструальне здоров'я та гігієна P.7, просування тарифів для відшкодування витрат на інфраструктуру та технічне обслуговування, просування однакового рівня послуг WASH як у поселеннях біженців/ВПО, так і в приймаючих громадах, сприяння використанню існуючих ринкових систем усіма, хто бере участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію P.8 ), інформування постраждалого населення про їхні права та підтримка у відстоюванні цих прав, використання так званих діаграм Shit Flow – "потоку лайна" (спосіб візуалізації того, як людські екскременти подорожують містом, селищем або табором) для підвищення обізнаності про поточні проблеми санітарії, або сприяння державним інвестиціям у забезпечення готовності, стійкості та зниження ризику стихійних лих, серед багатьох інших. Адвокація може також знадобитися для забезпечення достатнього фінансування HP та залучення громадськості.

Постраждале населення все частіше проживає в містах або переміщується до них і може бути представлене посадовими особами та структурами органів місцевого самоврядування. З органами влади на місцях необхідно консультуватися щодо того, як вирішувати проблеми та потреби постраждалого населення. Реагування через структури та служби місцевої влади посилить місцеву відповідальність та реагування, а також сприятиме сталому розвитку. У контексті переміщення, на гігієну приймаючого населення, швидше за все, вплине прибуття нового переміщеного населення, яке користується місцевими послугами водопостачання, охорони здоров'я, освіти, санітарії та гігієни. Вирішення спільних проблем сприятиме довгостроковій стабільності послуг для приймаючого та постраждалого населення.

Якщо переміщене населення розміщується в таборах з обмеженим або відсутнім представництвом постраждалого населення в органах місцевого самоврядування, створення комітету WASH T.55 може допомогти представляти його інтереси. Комітет повинен бути максимально збалансованим у гендерному відношенні та представляти населення (включаючи людей похилого віку та молодь - особливо молодих жінок та осіб з обмеженими можливостями), а також включати всі етнічні, географічні та соціально-економічні групи. Якщо якісь групи не представлені, мають бути створені альтернативні механізми для забезпечення того, щоб їхні думки були почуті.  Їх слід залучати до зустрічей кластеру WASH або технічних робочих груп з питань гігієни, до нових запланованих гігієнічних заходів та реагування, а також до моніторингу M.2 та оцінки M.3, щоб їхні проблеми та занепокоєння могли бути безпосередньо почуті суб'єктами WASH та враховані у заходах з реагування. За можливості, коли донори відвідують постраждале населення, члени комітету WASH (та інших комітетів) повинні бути запрошені для безпосередньої зустрічі з ними, діючи як представницький канал зв'язку між громадою та донорами.

Process & Good Practice

 • Переконайтеся, що всі співробітники WASH розуміють підхід, що ґрунтується на правах людини (включаючи їх власні зобов'язання), права та обов'язки, які мають постраждалі громади, і що вони усвідомлюють свою роль у визначенні та підтримці адвокаційних інтервенцій.

 • Використовуйте запитання, які можуть допомогти у визначенні та пріоритетності питань з просування, такі як: чи має проблема значний вплив на постраждале населення або пріоритети реагування? Чи впливає проблема на велику кількість людей або має особливий вплив на більш маргіналізовані групи? Яке місце займає організація в більш широкому середовищі суб'єктів та ключових зацікавлених сторін? Хто є або може бути потенційними союзниками та партнерами?

 • Чітко визначте цілі адвокації та сформулюйте їх якомога конкретніше. Потенційні питання, які слід поставити, включають: які проблеми можуть потребувати просування? Які є ключові тези? Яка мета втручання і які конкретні дії чи зміни очікуються?

 • Визначте ролі та обов'язки різних суб'єктів та оберіть правильну цільову аудиторію, використовуючи індивідуальний підхід, відповідний до суб'єкта, на якого ви прагнете вплинути. Наприклад, на кого вплине ваша стратегія - на муніципальну владу, політиків, донорів чи журналістів? Які конкретні зміни потрібні? Які союзники можуть підтримати цей процес?

 • Розгляньте різні методи, такі як лобіювання, зустрічі, переговори, демонстрації, засоби масової інформації, соціальні медіа, а також "ігрове навчання".

 • Чітко визначте ролі, обов'язки та очікування носіїв обов'язків та власників прав щодо справедливого доступу до WASH для всіх.

 • Переконайтеся, що адвокація не впливає негативно на доступ до послуг WASH або на захист постраждалих людей ("не нашкодь"). Адвокаційні повідомлення не повинні ґрунтуватися на чутках або непідтвердженій інформації C.6. Важливо враховувати, що просування може мати непередбачувані непрямі наслідки (наприклад, заклики до припинення гендерно-обумовленого насильства, які не були ретельно сформульовані та вписані в контекст, можуть змусити сім'ї тримати дівчат вдома).

 • Переконайтеся, що всі адвокаційні повідомлення та продукти є чіткими, послідовними та ґрунтуються на фактах. Подумайте, як і протягом якого періоду будуть вимірюватися зміни та забезпечте подальші дії.

     

Purpose

Впливати на осіб, які приймають рішення, та тих, хто бере участь у гуманітарному реагуванні (WASH), з метою фінансування, розробки, адаптації або впровадження відповідних політик та практик, пов'язаних із WASH, які відповідають проблемам, потребам і пріоритетам громади.

Important

 • Адвокаційні стратегії та втручання завжди повинні здійснюватися з урахуванням інтересів і потреб постраждалого населення. Тому важливо залучати постраждалих людей до прийняття рішень з просування інтересів, наприклад, як представляти проблеми та які адвокаційні повідомлення є доречними.

 • Під час обговорення питань з адвокації WASH перед місцевими органами влади як відповідальними особами, роль та внесок користувачів (правовласників) послуг і засобів WASH є життєве важливим, і питання повинні розглядатися спільно. Підхід з "реалізації прав" є прикладом неконфронтаційного підходу до просування WASH.

 • Адвокація WASH зазвичай базується на програмних пріоритетах та проблемах постраждалого населення. Ті, хто працює у сфері просування гігієни (HP), повинні вислуховувати та фіксувати ці проблеми і, з їхнього дозволу, ділитися ними з більш широкими програмними групами для розробки відповідних заходів та стратегій.

 • Потенційні питання з представництва інтересів можуть бути визначені на основі заходів з реагування, досвіду програми, наявних досліджень та доказів, а також свідчень та спостережень.

 • Зусилля з адвокації повинні ґрунтуватися на підході, що базується на правах людини, а при визначенні проблем і стратегій необхідно дотримуватися принципу "не нашкодь".

 • Співпраця та координація з іншими гуманітарними організаціями P.9 може підвищити ефективність адвокаційних ініціатив.

References

Наявні посібники та інструментарії з адвокації в умовах надзвичайних ситуацій

UNHCR (undated): Emergency Handbook. Advocacy in Emergencies

CARE (undated): Emergency Toolkit. Advocacy

Make Rights Real (undated): Putting the Human Rights to Water and Sanitation into Practice – At Local Level

arrow_upward