arrow_backEmergency WASH

A.2 Ризики та фактори, що впливають на здоров'я та гігієну

На здоров'я та благополуччя людей впливає багато факторів, а не лише доступ до WASH. У багатьох надзвичайних ситуаціях люди були змушені покинути свої домівки і можуть більше не мати засобів до існування або доступу до належного харчування, житла чи медичної допомоги. Сприяння охороні здоров'я є складним і багатогранним завданням; воно вимагає від усіх галузей спільної роботи та координації зусиль з оцінювання. Втручання повинні бути пріоритетними для досягнення максимально можливого впливу на найбільшу кількість людей. Деякі заходи, такі як забезпечення швидкого вивезення фекалій або підтримка громадських організацій та мереж, повинні впроваджуватися паралельно з процесом оцінювання, коли ризик для здоров'я є високим.

Ризики та впливи, що позначаються на здоров'ї, охоплюють різні сектори та заходи. Існує особливо важливий зв'язок між недоїданням та частотою і тяжкістю діареї. Гігієна харчування також є життєво важливою для покращення здоров'я населення. Заходи з WASH також важливі при реагуванні на спалахи певних інфекційних захворювань, таких як лихоманка Ебола, COVID-19 або малярія. Навіть там, де інфекційні захворювання не є широко розповсюдженими, погані санітарні умови навколишнього середовища можуть мати негативний вплив на фізичне та психічне здоров'я і благополуччя людей, тому все одно важливо оцінювати та вирішувати питання водопостачання та санітарії. Вагомою метою оцінювання WASH та заходів реагування є також забезпечення того, щоб люди могли жити в гідних та безпечних умовах. Розробка заходів з WASH повинна сприяти досягненню цієї мети.

 

Influences on Health (adapted from UNICEF 2013) 

Основними шляхами зараження людей патогенами є фекалії, рідини, брудні пальці, мухи та харчові продукти, і оцінка повинна визначати конкретні шляхи зараження в конкретних умовах. Основною метою програм WASH в межах гуманітарного реагування, як правило, є зниження ризику та/або захворюваності на діарейні захворювання шляхом створення бар'єрів на цих шляхах.

F-Diagram (adapted from Wagner and Lanoix 1958) 

 

F-діаграма (див. малюнок) є корисною моделлю для розуміння шляхів передачі фекально-оральних захворювань T.53 і показує способи, за допомогою яких ця передача може бути перервана. Важливо оцінити та зрозуміти ці шляхи передачі, щоб визначити, які дії викликають ризик для здоров'я населення. Також важливо оцінити та зрозуміти, як різні групи в громаді розуміють передачу інфекції та поведінкові фактори, що впливають на ризик та сприйняття ризику (розділ  B ). Процес мотивації змін у гігієнічній поведінці є складним; можуть вступати в дію соціальні, культурні, духовні, політичні та правові фактори. Тому необхідно оцінити чинники, які впливають на гігієнічну поведінку та практику (розділ  B ). Фактори, що впливають на поведінку, зазвичай групуються як "поведінкові чинники або детермінанти". Вони можуть або сприяти змінам, або бути перешкодою на шляху до змін. Рушійні сили або бар'єри для змін включають сильні переконання або почуття (іноді несвідомі), які можуть позитивно або негативно впливати на зміни. Наприклад, підхід "Загальна санітарія на чолі з громадою" (CLTS, F.2) використовує огиду T.45 як негативний "рушій" змін, а гордість - як позитивний "рушій". Різні поведінкові моделі B.2 по-різному групують ці рушійні сили та детермінанти. Необхідно оцінити різні поведінкові детермінанти, щоб визначити, які з них є найважливішими. Ці детермінанти часто відрізняються в залежності від групи людей і можуть змінюватися з часом, що створює потребу в постійному оцінюванні.

Оцінювання WASH включає багато факторів. Доступ до відповідних засобів WASH та конкретні гігієнічні потреби людей різняться між різними групами в межах громади. Заходи з реагування також повинні підтримувати гідність, недоторканність приватного життя та відчуття благополуччя людей, а також сприяти зниженню смертності та захворюваності і впливати на поведінку. Жінкам може знадобитися підтримка для ефективного та гігієнічного управління менструацією P.7. Нетримання сечі може бути проблемою для деяких груп, таких як літні чоловіки та жінки, а ефективні засоби для управління фекаліями немовлят та дітей будуть важливими для тих, хто має маленьких дітей. Деякі люди можуть бути прикуті до ліжка, користуватися інвалідним візком або мати порушення зору: їх гігієнічні потреби будуть відрізнятися. Безпека, доступ та конфіденційність об'єктів WASH є важливими для того, щоб вони були широко прийняті та використовувалися всіма верствами населення, і ці питання також потребують оцінювання.

 

Process & Good Practice

 • Співпрацюйте з усіма іншими секторами при оцінюванні, аналізі та реагуванні на ризики для здоров’я населення P.9. Будьте обізнаними з результатами інших секторальних оцінок для визначення пріоритетних втручань.

 • Під час проведення оцінювання виділить пріоритетні практики комунальної, особистої та побутової гігієни. Найчастіше це миття рук водою з милом (або, за відсутності, попелом) після контакту з фекаліями та перед їжею, безпечна утилізація фекалій дорослих та дітей, а також вживання чистої води. У деяких ситуаціях може бути важливо більше зосередитися на конкретних питаннях, таких як гігієна харчових продуктів або поводження з відходами.

 • Оцініть гігієнічну поведінку та ризики для громадського здоров'я в різних місцях, таких як школи, клініки, центри харчування, громадські кухні, місця, безпечні для дітей, та інші громадські місця (E.6 та E.8), а не лише в домогосподарствах та громадах.

 • Зрозумійте попередню гігієнічну ситуацію людей і те, як вони адаптувалися до поточних умов.

 • Визначте різні поведінкові детермінанти, які можуть впливати на гігієнічну поведінку під час проведення оцінювання, щоб зрозуміти, як найкраще на них впливати. Це може бути складно в умовах швидкоплинної надзвичайної ситуації, але повинна бути можливість провести формуючу (поглиблену) оцінку протягом перших кількох місяців. Поглиблені дослідження можуть бути корисними на різних етапах реагування, особливо якщо поточні підходи з НР виявляються неефективними.

 • Розробіть і попередньо протестуйте комунікаційну стратегію, методи та інструменти - розуміння поведінкових детермінант не призведе до автоматичного створення ефективних комунікацій (розділ  C ).

 • Керуйте кількістю зібраних даних. На поведінку впливають численні фактори, і дані можуть швидко стати занадто громіздкими для аналізу. Структура оцінювання A.3 повинна ґрунтуватися на тому, що вже відомо про різні групи населення та контекст, і намагатися зрозуміти, де втручання можуть мати найбільший вплив.

 • Змінюйте проєкт програми відповідно до конкретного контексту, використовуючи дані, зібрані під час оцінювання, що стосуються конкретних умов. Наприклад, для досягнення мети забезпечення чистою питною водою в одному контексті може знадобитися використання відер з кришками та кранами, а в іншому - ремонт побутових резервуарів для води.

 • Координуйте роботу з іншими відповідними секторами P.9. Галузь охорони здоров'я може також здійснювати (дублюючи) заходи з просування здоров'я та інформування про ризики (включаючи оцінювання) в громаді, що робить співпрацю життєво важливою. Заходи з WASH сприяють досягненню більшого ефекту. Наприклад, крім профілактики діарейних захворювань, інформування з питань гігієни (розділ  C ) гарантує, що люди знають, як боротися з хворобою в домашніх умовах і коли їм слід звертатися за медичною допомогою.

     

Purpose

Оцінити та покращити розуміння факторів, що впливають на громадське здоров'я та гігієнічні практики.

Important

 • На здоров'я населення впливає багато факторів, окрім води, санітарії та гігієни. Важливо розуміти, як продовольство та харчування, доступ до медичної допомоги, житла, захист та навколишнє середовище взаємодіють із WASH.

 • Координація та співпраця з іншими сторонами P.9 має вирішальне значення для ефективної оцінки факторів, що впливають на здоров'я та гігієну.

 • Використання своєчасних епідеміологічних даних має важливе значення для того, щоб заходи з просування гігієни (HP) були розроблені та сплановані відповідно до поточних ризиків для здоров'я населення.

 • Різноманітні моделі зміни поведінки B.2 та WASH можуть сприяти більш глибокому розумінню різних факторів, що впливають на гігієнічну поведінку.

 • У багатьох гострих надзвичайних ситуаціях початкова оцінка WASH зосереджується на використанні безпечної води, утилізації екскрементів та митті рук, оскільки вони, ймовірно, мають найбільший вплив на передачу захворювань. Однак, необхідна постійна оцінка різних ризиків у кожному конкретному випадку, і ризики будуть змінюватися з часом.

References

Огляд різних секторів реагування на надзвичайні ситуації та втручань

Sphere Association (2018): The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 4th Edition

Опис ризиків для здоров'я населення в умовах надзвичайних ситуацій та шляхи ефективного реагування

Johns Hopkins University, IFRC (2008): The Johns Hopkins and Red Cross Red Crescent Public Health Guide in Emergencies 2nd Edition

Огляд оцінювання просування гігієни та його впливу на громадське здоров'я

UNHCR (2017): UNHCR Hygiene Promotion Guidelines

Інформація про ключові поведінкові детермінанти здоров'я та гігієни

Petit, V. (2019): The Behavioural Drivers Model. A Conceptual Framework for Social and Behaviour Change Programming

Інформація про зв'язок між WASH та харчуванням

UNICEF (2016): Nutrition - WASH Toolkit

arrow_upward