arrow_backEmergency WASH

C.2 Комунікаційні навички

Комунікативні навички мають важливе значення для просування гігієни (HP), щоб побудувати довіру з громадами, забезпечити їхню участь та сприяти зміні поведінки.

Наступні комунікативні навички є важливими для HP:

Активне слухання: комунікація - це не тільки передача інформації. Це також уважне слухання того, що говорять.

Емпатія: емпатія є важливою якістю для розуміння та розділення емоцій іншої людини; вона допомагає вибрати відповідну реакцію.

Повага: шанобливе спілкування включає в себе таку поведінку, як уникнення перебивання, знання того, коли починати спілкування, коли відповідати і коли припинити розмову.

Дружелюбність: дружні риси, такі як чесність і доброта, можуть сприяти довірі та взаєморозумінню. Важливо зберігати позитивний настрій, бути відкритим і ставити запитання, які допоможуть вам зрозуміти аудиторію.

Відкритість до зворотного зв'язку: сильні комунікатори приймають критичні зауваження та роблять конструктивний внесок в роботу інших.

Особливі мовні навички та робота через перекладачів: важливим є вільне володіння мовами постраждалого населення або здатність ефективно працювати з перекладачем.

Вербальна комунікація: усні та письмові повідомлення повинні бути адаптовані до аудиторії та бути чіткими (наприклад, визначати конкретну дію, яка може бути здійснена).

Невербальна комунікація: сюди відносяться невербальні сигнали, жести, міміка, мова тіла, тон голосу і навіть зовнішність. Важливо розуміти та поважати культурні особливості, жести та дрес-код громад, з якими ви взаємодієте.

Гучність і зрозумілість: під час спілкування важливо бути ясним і чутним. Цінною навичкою для ефективної комунікації є вміння регулювати голос, щоб бути почутим у різних ситуаціях. Занадто голосне спілкування може бути неповажним або недоречним у певних спільнотах.

Комунікаційні плани: фахівці з комунікацій повинні вміти збирати, аналізувати та реєструвати інформацію про потреби громади, а потім розробляти, реалізовувати та оцінювати втручання. Кампанії та плани комунікації зі ЗМІ повинні бути інтегровані в загальний план реагування на надзвичайну ситуацію.

Переговори та вирішення конфліктів: гарні комунікатори мають навички сприяння діалогу між різними суб'єктами, а також ведення переговорів та вирішення конфліктів у разі необхідності.

Технічні навички: важливо вміти користуватися обладнанням, визначеним у плані комунікації зі ЗМІ (наприклад, телефонними лініями, мобільними банками, комп'ютерами, раціями, персональними цифровими помічниками, фотоапаратами, копіювальними апаратами та радіоприймачами).

Process & Good Practice

 • Переконайтеся, що комунікація є двосторонньою C.4, а також заохочуйте внесок громади та зворотній зв'язок C.6.

 • Ставте запитання (розділ  A ). Початкова комунікаційна роль популяризатора гігієни полягає в тому, щоб спробувати зрозуміти ситуацію, а не в тому, щоб "сказати людям, що їм робити".

 • Уважно слухайте те, що говорять люди, і намагайтеся переказати їм те, що ви почули, або підсумувати основні моменти, які ви зрозуміли (Мотиваційне інтерв'ювання, T.27).

 • Визнайте, що люди могли пережити значні та травматичні події та можуть сумувати за своїми близькими. Підтверджуйте їхній досвід, дозволяючи їм вільно висловлюватися.

 • Сприяйте розвитку продуктивних відносин з громадами. Невеликі жести, такі як запитання про те, як у когось справи, кивок і посмішка або похвала, можуть допомогти побудувати довіру і відносини.

 • Заохочуйте постраждалу громаду ставити запитання, щоб прояснити проблему або дізнатися про програму WASH.

 • Будьте максимально чесними з людьми; будьте готові визнати, що ви чогось не знаєте, а потім повернутися до них з відповіддю (якщо вона є).

 • Діліться інформацією якомога вільніше з метою розвитку довіри та відкритого спілкування.

 • Використовуйте найбільш прийнятні методи та канали комунікації для різних цільових аудиторій (C.4 та C.5), обираючи ті, які найкраще відповідають можливостям цільової аудиторії отримати доступ до такої інформації та зрозуміти її.

 • Використовуйте зображення, де це можливо і доречно, щоб прояснити інформацію та зробити спілкування цікавішим.

 • Використовуйте існуючі громадські мережі (наприклад, жіночі групи або громадські мережі охорони здоров'я) для підтримки комунікації, де це можливо.

 • Працюйте з групами та використовуйте "багатосторонню комунікацію" для обговорення проблеми. Це може принести користь в результаті тиску з боку оточуючих та впливу на інших членів громади.

 • Переконайтеся, що інформація доступна для аудиторії в різних ситуаціях (включаючи людей, які живуть у віддалених та важкодоступних районах C.8, соціально та економічно вразливих людей та осіб, переміщених внаслідок стихійного лиха). Уникайте технічного жаргону та створюйте повідомлення (там, де вони використовуються), які є простими та доречними.

 • Надавайте інформацію, яка допомагає окремим особам і громадам приймати рішення щодо їхнього майбутнього, підтримуючи їхнє самовідновлення та поведінку.

 • Уникайте негативних повідомлень - вони не настільки ефективні, як позитивні. Наприклад, замість "діарея може вбити вас" скажіть "мийте руки, щоб захистити своїх дітей від діареї".

 • Регулярно повторюйте ключову інформацію та повідомлення, оскільки люди можуть не почути або не зрозуміти їх з першого разу. Їм також може знадобитися час, щоб обробити нову інформацію та поставити запитання про неї.

 • Регулярно оновлюйте інформацію у відповідь на нові знання та розуміння: застаріла інформація може викликати плутанину та недовіру. Переконайтеся, що команди HP регулярно обмінюються інформацією.

 • Керуйте чутками та неправдивою інформацією, які можуть завдати шкоди громаді C.6.

 • Враховуйте зміну комунікаційних потреб на різних етапах надзвичайної ситуації та бути готовими до адаптації матеріалів та стратегій з реагування.

     

Purpose

Слухати та ефективно комунікувати з окремими особами, групами та громадами для розвитку взаєморозуміння та довіри між різними зацікавленими сторонами WASH.

Important

 • Активне слухання лежить в основі ефективної комунікації.

 • Для різних форм комунікації потрібні різні комунікативні навички. Проагандиська діяльність P.10 та професійна комунікація (наприклад, для координації) P.9 відрізняється від комунікації з громадами.

 • Вільне володіння мовою цільової аудиторії є важливою навичкою для комунікаторів. Іноді потрібне вільне володіння кількома мовами (наприклад, приймаюча і переміщена громади можуть розмовляти різними мовами).

 • Дуже важливим є використання культурно прийнятної мови жестів, одягу та невербальної комунікації.

 • Громадськість не завжди довіряє публічній інформації. Залучення громади (розділ  E ) має фундаментальне значення для завоювання довіри.

 • Під час надзвичайних ситуацій комунікаційні мережі часто порушуються. Тому будуть потрібні альтернативи - необхідна гнучкість та адаптивність.

References

Комунікативні навички в умовах надзвичайних ситуацій

World Bank (2020):  Communication during Disaster Recovery. Disaster Recovery Guidance Series

Інформація про теорію та практику мотиваційного інтерв'ювання

Fuller, C., Taylor, P (2008): A Toolkit of Motivational Skills. Encouraging and Supporting Change in Individuals, John Wiley and Sons. ISBN 978-0-470-51658-4

Короткометражні фільми про активне слухання та підхід суспільного діалогу

Spunout (2015): Six Tips for Active Listening

Malaria Consortium (2019): The Community Dialogue Approach. Social and Behaviour Change for Promoting Healthy Communities

arrow_upward