arrow_backEmergency WASH

C.7 Мовні та культурні аспекти

Культура - це спосіб ідентифікації груп людей, які мають спільні характеристики та традиції, такі як мова, соціальні практики, погляди та цінності. Оскільки стилі комунікації залежать від культури і можуть відрізнятися в різних громадах, важливо розуміти основні комунікаційні відмінності, щоб мати можливість ефективно спілкуватися.

Шанобливий спосіб спілкування з кимось (включаючи мову жестів, положення тіла та використання певних слів) може відрізнятися від громади до громади, від регіону до регіону і, особливо, між міськими, сільськими та віддаленими районами.

Соціальні та культурні норми B.6 також впливають на гігієнічні практики. Норми - це правила, переконання, очікування та поведінка, які підтримуються громадою. Соціальні норми можуть полегшити адаптацію гігієнічних практик, але більшості людей важко прийняти рекомендації, які не відповідають їхнім соціальним переконанням та очікуванням. У цих випадках авторитетні представники громади можуть виступати в ролі борців за бажану поведінку T.22. Норми, які підтримують ризиковану гігієнічну поведінку, повинні бути визначені та обговорені з групами людей, щоб люди не відчували себе мішенню і не ставали в позицію захисту. Створення позитивних гігієнічних повідомлень лідерами громад, які подають позитивний приклад, може бути ефективним.

Мова часто переплітається з культурою. Тому слід з обережністю використовувати фрази, які можуть мати різне значення в різних культурних контекстах. Комунікаційні матеріали повинні бути доступні місцевою мовою та перекладені за підтримки членів громади. Також важливо, щоб комунікаційні матеріали використовували зображення та дизайн, які є культурно прийнятними.

Під час реагування на надзвичайну ситуацію може виникнути потреба у спілкуванні через перекладачів - особи, які здійснюють реагування, можуть прибути з різних куточків світу до постраждалої громади або навіть з інших регіонів у країнах, де розмовляють кількома мовами. Вкрай важливо, щоб перекладачі були добре підготовлені та належним чином проінструктовані щодо термінології та методів роботи у сфері WASH.

Process & Good Practice

 • Культура:

 • Пам'ятайте, що культура людини формує те, як вона розуміє гігієну, і дізнайтеся про конкретні культурні переконання, які стосуються гігієни та здоров'я в громаді, де проживає людина.

 • Дізнайтеся, як розуміють гігієнічні практики в постраждалій громаді, а також слова, що використовуються для позначення захворювань, пов'язаних із WASH.

 • З'ясуйте, які поняття, поведінка або мови є табуйованими або неприйнятними, а також які практики неправильно розуміються або викликають сором. Наприклад, до питань менструального здоров'я та гігієни P.7 завжди слід ставитися уважно, а певні засоби менструальної гігієни, такі як тампони або менструальні чаші, не завжди можуть бути прийнятними.

 • Висловлюючи занепокоєння, використовуйте просту, зрозумілу мову та уникайте запитань у зневажливому чи осудливому тоні.

 • Пам'ятайте про вплив культурних норм на комунікації. Наприклад, у деяких культурах не люблять зоровий контакт під час спілкування і відчувають дискомфорт, якщо він підтримується.

 • Проявляйте чутливість до невербальної комунікації, наприклад, виразу обличчя, жестів, пози або тону голосу, оскільки вони відіграють важливу роль у розумінні аудиторії.

 • Мова:

 • Використовуйте бажану для цільової аудиторії мову, де це можливо.

 • Уникайте технічного жаргону, абревіатур і складних слів та надайте глосарій будь-яких незнайомих термінів, що використовуються у письмових повідомленнях. Слід використовувати просту граматику, короткі речення та активний голос.

 • Переконайтеся, що мова враховує гендерні особливості та придатна для людей з особливими потребами, таких як діти, люди з інвалідністю та люди похилого віку (наприклад, впливаючи на використовувану лексику, розмір та колір обраних шрифтів та контрастність фону).

 • Забезпечте залучення підготовлених та проінструктованих перекладачів та використовуйте їх щоразу, коли мова, якою користується постраждале населення, відрізняється від мови осіб, які здійснюють реагування (навіть якщо вони розмовляють однією мовою).

 • Повідомляйте максимум три ідеї за один раз. Складні повідомлення можуть бути незрозумілими або приголомшливими для аудиторії.

 • Уникайте повідомлень та матеріалів, які посилюють культурні або гендерні стереотипи.

     

Purpose

Ефективно комунікувати у спосіб, доступний для кожного, з повагою та врахуванням культурних відмінностей, контексту та конкретних потреб.

Important

 • Культурні особливості людини відіграють дуже важливу роль у тому, як вона розуміє і говорить про здоров'я та гігієну. Тому слід брати до уваги духовний або культурний контекст поведінки людини.

 • Не слід вважати, що прийнятний спосіб спілкування в одній культурі є універсальним для всіх культур. Усвідомлення чийсь власної культури та існуючих забобон є важливим.

 • Активне включення обізнаності про культурні практики у процеси взаємодії з громадою допомагає розвивати довіру та робить аудиторію більш готовою до сприйняття змісту комунікації.

 • Використання відповідної мови може допомогти уникнути незручних ситуацій і зменшити недовіру та почуття сорому серед цільової аудиторії.

 • Різні культури по-різному розуміють і сприймають ситуацію. У межах кожної культури відрізняються гендерні, поколінні та соціально-економічні характеристики. Інвалідність та особливі потреби можуть сприйматися неоднаково. Невербальна комунікація може інтерпретуватися по-різному в кожній культурі.

 • Культурні аспекти впливають на вибір усних, письмових та візуальних засобів комунікації. Зображення та віртуальні інтерфейси мають різне значення в різних мовах та культурах (наприклад, деякі мови пишуться та читаються справа наліво, і зображення можуть наслідувати цей принцип).

References

Ключові принципи побудови ефективної комунікації

Barrantes, S., Rodriguez, M. et al. (2009): Information Management and Communication in Emergencies and Disasters. Manual for Disaster Response Teams, PAHO, WHO

WHO (2017): WHO Strategic Communications Framework for Effective Communications

Культурні аспекти комунікації

Translators without Borders, Oxfam (2021): Six Tips for Humanitarians Working with Interpreters on Sensitive Topics

Mental Health First Aid Australia (2008): Cultural Considerations and Communication Techniques. Guidelines for Providing Mental Health First Aid to an Aboriginal or Torres Strait Islander Person

Відео-посібник з культурно-чутливої комунікації

Speak First (2009): Cultural Diversity – Tips for Communicating with Cultural Awareness

arrow_upward