arrow_backEmergency WASH

M.2 Моніторинг

Моніторинг - це систематична і безперервна перевірка заходів з просування гігієни (HP) яка здійснюється для того, щоб переконатися, що те, що було заплановано, виконується, що виділені кошти використовуються ефективно, що зворотний зв'язок враховується і на нього реагують, що сильні, слабкі сторони і прогалини виявлені, щоб можна було внести зміни в разі потреби.

Індикатори - це "сигнали", які дозволяють вимірювати прогрес або цілі, а отже, і зміни, наприклад, зміни в частоті безпечного видалення екскрементів немовлят або миття рук перед їжею. Існують різні рівні програмного втручання (з відповідними індикаторами), які разом забезпечують досягнення загальної мети заходів реагування. Мета - це комплексне загальне завдання, яке у сфері WASH, як правило, стосується захисту здоров'я населення. Заходи, такі як будівництво туалетів або установок для миття рук, сприяють досягненню проміжних результатів, наприклад, кількості людей, які користуються цими об'єктами, що, в свою чергу, сприяє досягненню кінцевих результатів, наприклад, зниження ризиків захворювань. Кожен рівень вимірюється за допомогою власних індикаторів.

П'ять основних "вихідних" індикаторів для моніторингу HP (як частина заходів з WASH) стосуються: 1) безпечного видалення екскрементів, 2) миття рук з милом у ключові моменти, 3) використання безпечної питної води, 4) практики цих цільових гігієнічних моделей поведінки серед усіх верств населення (включаючи уразливі групи) та 5) надання жінкам можливості керувати менструацією з дотриманням конфіденційності та гідності. Однак, вибір індикаторів буде залежати від контексту та від того, чи реагує програма на ризики для здоров'я, пов'язані із WASH, або на спалах конкретного захворювання.

Початкове оцінювання та аналіз (розділ  A ) визначають потреби, а також те, яких змін можна досягти і яким чином. Результати оцінювання слугують основою для розробки цілей та індикаторів для заходів з WASH. Ця початкова інформація може допомогти встановити базовий рівень для кожного індикатора, щоб моніторинг міг відстежувати будь-які зміни до кінця ("кінцевої лінії") втручання. Для заповнення прогалин у базовій лінії або для кращого розуміння детермінант конкретної поведінки може знадобитися додаткова специфічна інформація. В умовах надзвичайної ситуації можуть відбуватися постійні зміни в контексті, і моніторинг має важливе значення для вимірювання прогресу та адаптації програми.

Моніторинг полягає у визначенні того, що відбувається належним чином, і того, що потребує змін. Він також повинен відстежувати ефективне та раціональне використання коштів і те, чи має програма запланований ефект. Однак важко пояснити вплив на здоров'я лише заходами з WASH, оскільки на громадське здоров'я впливають заходи з реагування в цілому, а не лише окремі заходи в одному з секторів. Для підтримки моніторингу часто використовуються непрямі індикатори (вимірювання змін відбувається опосередковано, за допомогою індикатора-замінника), наприклад, відомо, що миття рук з милом призводить до повторного виникнення діарейних захворювань, і тому можна припустити, що якщо люди будуть мити руки в ключові моменти, це матиме вплив на їхнє здоров'я - таким чином, миття рук з милом є непрямим індикатором впливу на здоров'я.

Для збору даних моніторингу можуть використовуватися різні методи та інструменти, подібні до тих, що застосовуються для оцінювання. Прикладами можуть бути: трансектні прогулянки T.52, голосування за кишеньковими картками T.31, картування (громади) T.7, зустрічі з громадою, зустрічі команд, спостереження T.28, обговорення у фокус-групах T.14 та моніторинг після розповсюдження. За певних обставин може знадобитися дистанційна розробка програм E.10 та збір даних.

Використання різних методів допомагає охопити різні перспективи, а також тріангуляцію та перехресну перевірку інформації, наприклад, метод спостереження T.28 звертається до того, як зберігається питна вода на рівні домогосподарств, а голосування за допомогою кишенькових карт T.31 стосується джерел питної води. Дані моніторингу повинні не просто відображати цифри (наприклад, скільки туалетів було побудовано), а й те, чи задоволена ними громада, і чи знаходяться туалети в належному стані та чи використовуються вони за призначенням. Зазвичай потрібні як кількісні, так і якісні дані.

Також важливо здійснювати моніторинг залучення та участі громадськості (розділ  E ), забезпечуючи проведення консультацій з усіма верствами населення, включно з уразливими групами, та їх представництво в усіх аспектах програми. Дані повинні бути розбиті, як мінімум, за віком, статтю та інвалідністю.

Кластер WASH відіграє ключову роль у координації систем моніторингу. Координаційний інструментарій з Глобального кластеру WASH містить вказівки щодо того, як розробити план моніторингу реагування на WASH, з інформацією, зібраною з різних джерел по всьому сектору.

Process & Good Practice

 • Використовуйте існуючі національні стандарти, якщо такі є, або міжнародно визнані стандарти, такі як Sphere, для підтримки визначення ключових заходів та індикаторів, а також для забезпечення якості та підзвітності.

 • Складіть конкретний план моніторингу на початку програми з часовими рамками, бюджетом та чітким визначенням кадрового складу та обов'язків.

 • Уточніть мету збору інформації: хто, як, коли і навіщо її використовуватиме.

 • Відстежуйте кожен індикатор за допомогою методів та інструментів моніторингу. У плані моніторингу має бути описано, хто, як і коли буде використовувати методи та інструменти моніторингу.

 • Залучайте громаду до процесу моніторингу M.5 замість того, щоб розглядати її виключно як об'єкт моніторингу.

 • Розгляньте можливість використання візуальних інструментів, таких як павутинограма T.48, для оцінки "складно вимірюваних" показників, таких як рівень задоволеності або участі громади.

 • Поділіться планом моніторингу з різними зацікавленими сторонами, наприклад, з громадою, партнерами, донорами та іншими організаціями, у доступному та зрозумілому форматі, щоб його можна було використовувати для прийняття рішень.

 • Використовувати візуальні методи подання інформації, такі як малюнки, графіки, стовпчикові та кругові діаграми, щоб допомогти пояснити результати моніторингу різним аудиторіям.

 • Зосередьтеся на зборі даних, які є важливими або корисними, а не просто приємними для ознайомлення. Плануйте згідно з наявними ресурсами для проведення моніторингу та збирайте лише ті дані, які будуть проаналізовані та використані.

 • Просувайте перед Координаційною платформою або кластером WASH створення системи моніторингу, яка б відстежувала ключові втручання з HP, а не лише розповсюдження гігієнічних наборів.

     

Purpose

Вимірювання прогресу та перевірка того, чи працює програма згідно з планом.

Important

 • Моніторинг повинен бути плановим і систематичним; індикатори для моніторингу цілей повинні бути розроблені на якомога більш ранній стадії програми.

 • Інформацію слід своєчасно фіксувати, аналізувати та надавати людям, а також використовувати її для забезпечення високоякісної та ефективної програми.

 • Моніторингу підлягають різні аспекти програми: процеси (наприклад, чи будуються туалети за участю громади), заходи та результати (наприклад, кількість туалетів і чи використовуються вони), результати (наприклад, чи безпечно утилізуються екскременти) і, якщо можливо, вплив (наприклад, зміни у стані здоров'я населення).

 • Моніторинг - це не одноразовий захід, а безперервний процес, який порівнює досягнутий прогрес із задумом проєкту або програми, відстежує зміни в контексті та потребах людей і визначає відповідні корективи під час реагування з метою підвищення ефективності програми. Дані моніторингу повинні включатися в оцінювання M.3.

 • В умовах надзвичайної ситуації система моніторингу повинна бути простою, швидкою та гнучкою.

 • Збір та зберігання даних повинні відповідати загальним етичним стандартам. Конфіденційна інформація, що дозволяє ідентифікувати особу, не повинна поширюватися без дозволу респондентів.

 • Популяризатори гігієни, інженери та постраждала громада повинні бути залучені до процесу моніторингу від початку до кінця.

References

Стандарти та індикатори просування гігієни

Sphere Association (2018): The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 4th Edition

UNICEF (2007): Indicators for Monitoring Hygiene Promotion in Emergencies. Best Practice Materials Produced Through the WASH Cluster HP Project

Посібник з розробки плану моніторингу WASH

GWC (undated): Global WASH Cluster Coordination Toolkit (CTK), Global WASH Cluster Advisory and Strategic Team (GWC CAST)

Ferron, S., Morgan, J. et al. (2007): Hygiene Promotion. A Practical Manual for Relief and Development, Practical Action Publishing. ISBN: 978-1853396410

Міжгалузевий посібник з моніторингу та оцінювання з термінологією, методами та рекомендаціями (англійською та французькою мовами)

ACF (undated): Multi-Sectoral Monitoring and Evaluation Guidelines (Available in English and French)

Загальна та специфічна для COVID-19 інформація та ресурси щодо моніторингу та оцінювання

Majorin, F., Watson, J., et al. (2020): Summary Report on Remote Data Collection, COVID-19 Hygiene Hub

Freeman, M., White, S. et al. (2020): Summary Report on General Principles for Monitoring and Evaluating Covid-19 Prevention Projects, COVID-19 Hygiene Hub

Моніторинг задоволеності громади

Oxfam (2018): An Introduction to Community Engagement in WASH

arrow_upward